DBELO20110815027a
  |   Küldés emailben

Állásajánlatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói/ügyintézői álláshelyet hirdet

a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Kísérleti Pszichológiai Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs/ügyintéző”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

G

  • Téma: Az észlelés-cselekvés interakció vizsgálata kísérleti pszichológiai és idegtudományi módszerekkel
  • Feladatok: Az eseményhez kötött potenciálok módszerének elsajátítása és alkalmazása, kísérleti adatfelvétel, valamint a kutatáshoz kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 25.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. február 28.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológia Intézet Fehérje Kutatócsoport

tudományos munkatárs

munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Jelátviteli fehérje-fehérje kölcsönhatások gátlására alkalmas esszék alkalmazása a sejtek növekedését és a sejthalált befolyásolni képes hatóanyagok tervezéséhez. A munkakör része egyrészt olyan eljárások kidolgozása, melyek segítségével jelátviteli komplexek kialakulását élő sejteken belül vizsgálhatjuk, másrészt olyan molekulatárak felállítása és tesztelése, melyek kémiai biológiai szűrésre alkalmasak. http://www.ttk.mta.hu/intezetek/enzimologiai-intezet/feherje-lendulet-csoport/
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológia Intézet Fehérje Kutatócsoport

tudományos segédmunkatárs

munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Rekombináns fehérjék előállítása. Fehérjetisztítás kromatográfiás módszerekkel. Kismolekulás vegyületek szűrésére alkalmas biokémiai esszék beállítása. A munka célja fehérje-fehérje kölcsönhatások gátlására alkalmas hatóanyagok fejlesztése. http://www.ttk.mta.hu/intezetek/enzimologiai-intezet/feherje-lendulet-csoport/
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológia Intézet Fehérje Kutatócsoport

laboratóriumi asszisztens

munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Molekuláris biológiai labor működtetéséhez szükséges kisegítő feladatok ellátása (pl. sejttenyészetek fenntartása, tápoldatok készítése).
http://www.ttk.mta.hu/intezetek/enzimologiai-intezet/feherje-lendulet-csoport/
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos munkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

    Az extracelluláris vezikulák olyan nanorészecskék, melyek a sejtek közötti kommunikációban vesznek részt. Ezen felül számos élettani folyamatban játszanak szerepet, emiatt potenciális diagnosztikai szereppel is bírnak. A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi különböző eredetű extracelluláris vezikulák izolálását, biofizikai jellemzését és különböző kismolekulájú peptidekkel, gyógyszermolekulával való kölcsönhatásainak vizsgálatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos munkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

    A sikeres pályázó tudományos munkatársként (post-doc) végzi molekuláris motor fehérje komplexek (RecA, F1-ATPáz), valamint membránhoz associált (Band3-hemichrome) komplexek több szintű (mult-scale) szimulációs vizsgálatát. A kutatás konkrét célja a rekombináns fehérje RecA és annak DNS-el alkotott komplexeinek tanulmányozása, valamint a Band 3 – hemikróm komplex szerkezetének atomi szintű feltérképezése a csoportban és az irodalomban található kísérleti adatok alapján. A kutatási terv keretében csoportunkban számításos biofizikai (QM/MM, MD és durva szemcsés modellezés) módszerekkel tervezzük vizsgálni az enzimek funkciójának, valamint a membránhoz való kapcsolodásuknak számos kritikus részletét.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

    A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi molekuláris motor fehérje komplexek több szintű (mult-scale) szimulációs vizsgálatát. A kutatás konkrét célja a rekombináns fehérje RecA és annak DNS-el alkotott komplexeinek tanulmányozása. A kutatási terv keretében csoportunkban számításos biofizikai módszerekkel tervezzük vizsgálni az enzim funkciójának számos kritikus részletét. A számításos kémia és biofizika több alkalmas módszerrel rendelkezik (QM/MM és MD), melyekkel atomi betekintést nyerhetünk az apró szerkezeti és funkcionális eltérésekbe. A vizsgálatokat nemzetközi csapat részeként végezzük, melyben lehetőség nyílik a kísérleti munkába való betekintéshez is Prof. Takahashi Masayuki (Univ. Tokyo, Japán) (biokémiai és reakciókinetikai vizsgálatok) és Prof. Bengt Nordén (Chalmers, Svédország) (szerkezeti és funkcionális biofizika) laborjaiban.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos munkatárs/segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

    Az extracelluláris vezikulák olyan nanorészecskék, melyek a sejtek közötti kommunikációban vesznek részt. Ezen felül számos élettani folyamatban játszanak szerepet, emiatt potenciális diagnosztikai szereppel is bírnak. A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi különböző eredetű extracelluláris vezikulák izolálását, biofizikai jellemzését és különböző kismolekulájú peptidekkel, gyógyszermolekulával való kölcsönhatásainak vizsgálatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.