DBELO20110815027a
  |   Küldés emailben

Állásajánlatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet

a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Társadalom és Kulturális Pszichológiai kutatócsoport
„tudományos ügyintéző”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• a csoport adminisztratív ügyeinek az intézése, adatbevitel, kutatászervezés, nemzetközi kapcsolatok szervezése, a kutatásokban való részvétel és a részvétel jellegének és mélységének a függyvényében a kiértékelésben és az eredmények tudományos konferenciákon és tudományos publikációkban való megjelentetésében való részvétel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

a Szerves Kémiai Intézet Organokatalízis Kutatócsoportban
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma: Természetes hatóanyagok célzott módosítása szelektív kereszt-metatézissel

-          A fiatal kutató feladata/munkájának célja: poláris prenil izoszterek előállítása olefin metatézissel

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Funkcionális Nanorészecskék kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma: Szabályozott és célzott hatóanyagleadású nanokompozit rendszerek tumor kezelésére

-          A fiatal kutató feladata nanohordozó rendszerek előállítása rákellenes gyógyszerek nyújtott és szabályozott hatóanyagleadása érdekében, továbbá a nanokompozitok funkcionalizálása, fizikai (méret, morfológia), kémiai (hatóanyagtartalom, kapszulázási hatékonyság, in vitro hatóanyagleadás) és biológiai (citotoxicitás, nanorészecskék felvétele sejtek által) vizsgálata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Polimer Fizikai kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma: Kontrollált szerkezetű és tulajdonságú polimer/lignin keverékek előállítása klaszterképződéssel és kémiai módosítással

-          A fiatal kutató feladata polimer/lignin keverékek előállítása majd a kölcsönhatások jellemzése és a lignin funkciós csoportjai által létrehozott erős intramolekuláris kölcsönhatások módosítása. Korábbi kutatások igazolták, hogy PP/lignin keverékekben még kapcsolóanyag alkalmazása esetén sem lehetséges a lignin molekulák közötti kölcsönhatások megbontása. A kutatás keretében ionos valamit H-hidas kölcsönhatások jelentőségét vizsgálja a fiatal kutató a megfelelő szerkezetű polimer keverék előállításának érdekében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Mesterséges Transzporterek Kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma: Mesterséges klorid ion transzporterek fejlesztése

-          A fiatal kutató feladata: biomimetikus mesterséges klorid transzporterek szintézise, jellemzése és szerkezetvizsgálata. Peptidszintézis, TEM mérés, ion szelektív elektród használata

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet Fehérje szerkezet kutató csoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma: Kölcsönösen rendeződő rendezetlen fehérjék kölcsönható helyeinek becslése

-          A fiatal kutató feladata / munkájának célja A szerkezet szerveződés alapelveinek felismerése

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet Genomstbilitás csoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma: A DNS-hibajavítás szerepe a mutációk kialakulásának megakadályozásában

-          A fiatal kutató feladata / munkájának célja a DNS sérüléseit kijavító, illetve a sérült szakaszok replikációját lehetővé tevő mechanizmusok működésének vizsgálata kísérletileg, valamint daganatokból származó DNS szekvenálási adatok elemzésével. A projekt részeként sejttenyészetes és molekuláris biológiai technikákat felhasználó kísérleti munkára, és DNS szekvenálásból származó adatok bioinformatikai feldolgozására lesz szükség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet Rendezetlen Fehérjék kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-      Téma: Az epiteliális-mezenchimális átmenetet szabályozó fehérje-RNS komplexek szerkezeti és funkcionális jellemzése

-      A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A téma legfontosabb célja, hogy rekombinánsan előállított fehérjékkel meghatározzuk az epiteliális-mezenchimális átmenet (EMT) egyik szabályozó komplexének szerkezetét. Ennek érdekében a következő feladatokat kell elvégezni:
Snail1, Suz12 és Ezh2 fehérjék és egyes kiválasztott szakaszaik rekombináns termeltetése és tisztítása, a HOTAIR lncRNS in vitro előállítása
A fehérje konstruktok RNS kötő képességének jellemzése
Az egyes fehérjék és fehérje szakaszok RNS-sel alkotott komplexének szerkezet meghatározása

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Kognitív Pszichológiai Kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma: A kognitív folyamatok változása az öregedés során

-          A fiatal kutató a Kognitív Pszichológiai Kutatócsoport munkájába kapcsolódik be. Feladata a futó pályázatokhoz tartozó kísérletek leprogramozása, felvétele feldolgozása, részvétel a kísérletek kitalálásában, az eredmények publikálásában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Önrendeződés Kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: Biomembrán modellek, valamint természetes és mesterséges önszerveződő biomolekulák szerkezetének és kölcsönhatásának vizsgálata.

A fiatal kutató feladata: A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi természetes eredetű és mesterségesen előállított, elsősorban membrán aktivitást mutató peptidek szintetikus előállítását, valamint membránokkal való kölcsönhatásának szerkezeti és biofizikai jellemzését. A kutatás célja a peptid-lipid kölcsönhatásokat irányító szabályszerűségek feltárása, a peptidek membránba ágyazódása során fellépő szerkezeti változások megértése, elsősorban antimikrobiális és rákellenes peptidek hatás-funkció összefüggéseinek manipulálása érdekében.

A kutatócsoport az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetében alakult Biological Soft Matter Platform része. Az MTA TTK kutatóközpont széleskörű BSc, MSc, PhD vagy Post-Doc programkínálatával inspiráló kutatási környezetet teremt. A pályázónak az intézményi infrastruktúra hozzáférést biztosít a legmodernebb kísérleti módszerekhez:  optikai spektroszkópiák (ATR-FTIR, LD, CD, UV-Vis), kalorimetria (DSC és ITC), fényszórás (DLS), saját fejlesztésű kis- és nagyszögű röntgenszórás (SAXS and WAXS), atomerő mikroszkópia (AFM), fagyasztvatöréssel kombinált transzmissziós elektronmikroszkópia (FF-TEM). Emellett a Biological Soft Matter Platform  több akadémiai-ipari együttműködés keretében végzett programot is koordinál, melyhez kapcsolódóan a sikeres pályázó a privát szektorban is szerezhet tapasztalatot. A fentiekkel összhangban az álláshely kiemelt illetményt biztosít.

További részletek a ttk.mta.hu és a bionano.ttk.mta.hu honlapon találhatóak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 06.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet Jelátviteli és Funkcionális Genomikai kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma: Tks4 állványfehérje szerepe az epitheliális-mesenchymális átmenet szabályozásában

-          A fiatal kutató feladata: magas színvonalú és rendszeres kutatómunka végzése a Jelátviteli és Funkcionális Genomikai munkacsoportban: Tks4 állványfehérje vizsgálata génhiányos sejtekben és állatokban különös tekintettel az epiteliális-mesenchymális tranzícióra, valamint az intézeti mikroszkópok felügyelete

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet Biomembrán Kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma:  MikroRNS molekulák érésének poszttranszkripciós szabályozási folyamatai

-          A fiatal kutató feladata / munkájának célja:

Az alkalmazandó fiatal kutatónak egy olyan kutatási programba kell bekapcsolódnia, amelyben a mikroRNS molekulák érésének vizsgálatát, különös tekintettel a poszttranszkripciós szabályozási folyamatok részleteinek elemzését tűztük ki célul. Ezen mechanizmusok feltárása során nagy hangsúlyt kapnak a szövetspecifikus regulációk, kiemelten az őssejtekben és a placenta szöveteiben kifejeződő mikroRNS-eket érintő szabályozási folyamatok megértése. A vizsgálatok alapkutatási jellege mellett fontos hangsúlyozni, hogy az eredmények hozzájárulhatnak bizonyos betegségekben szerepet játszó mikroRNS-ek biomarkerként történő azonosításához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

az Agyi Képalkotó Központ Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma: Multimodális interakciók az ortográfiai tanulásban

-          A fiatal kutató feladata: a témához kapcsolódó viselkedéses és kognitív idegtudományi kutatásokban való részvétel, az adatfelvételtől, az adatfeldolgozáson és statisztikai elemzésen keresztül a publikációk elkészítéséig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

a Szerves Kémiai Intézet, Funkcionális Szerves Anyagok kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma: Antiaromás molekuláris félvezetők és kapcsolók

-          A fiatal kutató feladata / munkájának célja

Többlépéses szerves kémiai szintézisek végrehajtása, a termékek jellemzése NMR, UV-Vis és elektrokémiai technikákkal. Az eredmények rendszerezése és elemzése, publikációk előkészítése. A molekuláris elektronikai szempontból érdekes policiklusos aromás és antiaromás rendszerek irodalmának áttekintése és követése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológia Intézet Fehérje Kutatócsoport

„tudományos munkatárs”

munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Sejtnövekedést és sejthalált meghatározó jelpályák és fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálata – különös tekintettel a gyógyszer hatóanyag tervezés szempontjából érdekes jelátviteli fehérje-fehérje komplexekre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.július 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója

pályázatot hirdet az intézmény épület üzemeltetési technikus munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A TTK új kutató épületének épületgépészeti üzemeltetése.
 • Az új kutató épület műszaki menedzsmentjébe tartozó épületgépészeti és általános épületfelügyeleti rendszer (BMS, KNX- EIB) felügyelete, kezelése és karbantartása, mely az alább felsorolt rendszerekre terjed ki:
  • a fűtési rendszer távhő, blokk hőközpont, fan-coilokkal, radiátorokkal,
  • a hűtési rendszer folyadékhűtőkkel, VRV rendszerekkel, split klímákkal, fan-coil-okkal,
  • a komfort és technológiai szellőzési rendszerek, légkezelőkkel, garázs és laborhelyiségek (vegyifülkék) elszívásával,
  • a hideg-meleg vízellátás (kollektorok), szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, szaniter berendezések,
  • a víz- és technológiai szennyvízkezelő berendezések,
  • technológiai gázhálózatok,
  • az épület villamos rendszerének felügyelete (kivéve elzárt kezelőterek), 0,4kV-os elosztó-kapcsoló és gépészeti automatika szekrényekkel, diesel aggregáttal, szünetmentes berendezésekkel, villámvédelemmel, komplett világítási, biztonsági és tartalékvilágítási hálózattal, gyengeáramú informatikai hálózattal,
  • a tűzjelző rendszer, tűzoltórendszerek (sprinkler berendezés és tűzcsap hálózat), füstmentesítő- füstelszívó rendszerek,
  • a biztonsági rendszerek, beleértve beléptető, behatolás jelző és térfigyelő rendszerek,
  • az automata bejárati kapuk, garázskapuk, sorompók,
  • a liftek,
  • a konyhatechnikai berendezések.
 • Az új kutató épület energia menedzsmentje, mely az alább felsorolt rendszerekre terjed ki:
  • elektromos energia,
  • távhő,
  • a folyékony gáz (nitrogén),
  • a víz / szennyvíz,
  • hulladék elszállítás
 • A műszaki osztály vezetőjének támogatása az alábbi feladatkörökben:
  • üzemeltetési osztály munkatársai (műszerész, karbantartó, gondnok) munkavégzésének tervezése, ütemezése, irányítása, a vonatkozó szabályzatok elkészítése, aktualizálása,
  • garanciális és hibajavítási feladatok kezelése,
  • anyag és szolgáltatás megrendelések műszaki tartalmának összeállítása, árajánlatok bekérése
  • az üzemeltetésbe bevont külső szolgáltatók (biztonsági szolgálat, recepció, takarítás, étkeztetés, kertészet, stb.) munkájának irányítása, szerződésszerű teljesítésük ellenőrzése
  • az üzemeltetési kiadásokkal kapcsolatos gazdasági számítások, elemzések készítése,
  • az üzemeltetési területen indított közbeszerzési eljárások szakmai támogatása.