DBELO20110815027a
  |   Küldés emailben

Állásajánlatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
álláshelyet hirdet

az MTA Természettudományi Kutatóközpontban
belsőellenőr
munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok, így különösen a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Főigazgatói Utasítások szerinti belső ellenőrzések elvégzése,
  • a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése
  • a Kutatóközpont egészére vonatkozóan, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet

az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet

Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi természetes eredetű és mesterségesen előállított, elsősorban membrán aktivitást mutató peptidek szintetikus előállítását, valamint membránokkal való kölcsönhatásának szerkezeti és biofizikai jellemzését. A kutatás célja a peptid-lipid kölcsönhatásokat irányító szabályszerűségek feltárása, a peptidek membránba ágyazódása során fellépő szerkezeti változások megértése.

A kutatócsoport az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetében alakult Biological Soft Matter Platform része. Az MTA TTK kutatóközpont széleskörű BSc, MSc, PhD vagy Post-Doc programkínálatával inspiráló kutatási környezetet teremt. A pályázónak az intézményi infrastruktúra hozzáférést biztosít a legmodernebb kísérleti módszerekhez:  optikai spektroszkópiák (ATR-FTIR, LD, CD, UV-Vis), kalorimetria (DSC és ITC), fényszórás (DLS), saját fejlesztésű kis- és nagyszögű röntgenszórás (SAXS and WAXS), atomerő mikroszkópia (AFM), fagyasztvatöréssel kombinált transzmissziós elektronmikroszkópia (FF-TEM). Emellett a Biological Soft Matter Platform  több akadémiai-ipari együttműködés keretében végzett programot is koordinál, melyhez kapcsolódóan a sikeres pályázó a privát szektorban is szerezhet tapasztalatot. A fentiekkel összhangban az álláshely kiemelt illetményt biztosít.

További részletek a ttk.mta.hu és a bionano.ttk.mta.hu honlapon találhatóak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázatok elbírálásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2018. január 15.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet

az MTA TTK Enzimológiai Intézet Onkológiai Biomarker Kutatócsoport
„tudományos munkatárs”
munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

    Tudományos kutatás végzése onkológiai témákban. Publikációk írása. Irodalomkutatás és összefoglaló referátumok készítése. Részvétel tudományos kutatási projektek tervezésében, kivitelezésében, kiértékelésében. Kapcsolattartás együttműködő partnerekkel, hallgatók felügyelete. A dinamikusan fejlődő kutatócsoportról további információk a honlapunkon találhatóak: http://gyorffy.semmelweis.hu/
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.