DBELO20110815027a
  |   Küldés emailben

Állásajánlatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
álláshelyet hirdet

a Humánpolitikai és Bérügyi osztály
„humánpolitikai/ munkaügyi ügyintéző”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A jogszabályi előírások alapján ellátja a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, fennállásával és megszűntetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Biztosítja a Kutatóközpont foglalkoztatásához köthető humánpolitikai és munkaügyi feladatok zavartalan működését.
 • Munkaügyi nyilvántartásokat, humán adatszolgáltatásokat vezet
 • Kezeli a Kutatóközpont humánügyviteli és illetmény-számfejtési programjait (KIRA, JDolBer)
 • Szakmai kapcsolatot tart társszervezetekkel
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.május 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
álláshelyet hirdet

a Humánpolitikai és Bérügyi osztály
„humánpolitikai és bérügyi osztályvezető
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A Humánpolitikai és Bérügyi Osztály irányítását végzi
 • Biztosítja a Kutatóközpont foglalkoztatásához köthető humánpolitikai, bér- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok zavartalan működését.
 • Elkészíti a létszámgazdálkodással, beszámolókkal kapcsolatos humán adatszolgáltatásokat
 • Elkészíti a havi bérgazdálkodással kapcsolatos kimutatásokat, bérfeladásokat
 • Szakmai rendszergazdája a humánügyviteli és illetmény-számfejtési programoknak               (KIRA, JDolBer)
 • Szakmai tartalmat biztosít a különböző humánpolitikai és illetmény fizetéssel kapcsolatos szabályzatok, szerződések elkészítéséhez
 • Szakmai kapcsolatot tart társszervezetekkel
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.május 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója

pályázatot hirdet az intézmény épület üzemeltetési technikus munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A TTK új kutató épületének épületgépészeti üzemeltetése.
 • Az új kutató épület műszaki menedzsmentjébe tartozó épületgépészeti és általános épületfelügyeleti rendszer (BMS, KNX- EIB) felügyelete, kezelése és karbantartása, mely az alább felsorolt rendszerekre terjed ki:
  • a fűtési rendszer távhő, blokk hőközpont, fan-coilokkal, radiátorokkal,
  • a hűtési rendszer folyadékhűtőkkel, VRV rendszerekkel, split klímákkal, fan-coil-okkal,
  • a komfort és technológiai szellőzési rendszerek, légkezelőkkel, garázs és laborhelyiségek (vegyifülkék) elszívásával,
  • a hideg-meleg vízellátás (kollektorok), szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, szaniter berendezések,
  • a víz- és technológiai szennyvízkezelő berendezések,
  • technológiai gázhálózatok,
  • az épület villamos rendszerének felügyelete (kivéve elzárt kezelőterek), 0,4kV-os elosztó-kapcsoló és gépészeti automatika szekrényekkel, diesel aggregáttal, szünetmentes berendezésekkel, villámvédelemmel, komplett világítási, biztonsági és tartalékvilágítási hálózattal, gyengeáramú informatikai hálózattal,
  • a tűzjelző rendszer, tűzoltórendszerek (sprinkler berendezés és tűzcsap hálózat), füstmentesítő- füstelszívó rendszerek,
  • a biztonsági rendszerek, beleértve beléptető, behatolás jelző és térfigyelő rendszerek,
  • az automata bejárati kapuk, garázskapuk, sorompók,
  • a liftek,
  • a konyhatechnikai berendezések.
 • Az új kutató épület energia menedzsmentje, mely az alább felsorolt rendszerekre terjed ki:
  • elektromos energia,
  • távhő,
  • a folyékony gáz (nitrogén),
  • a víz / szennyvíz,
  • hulladék elszállítás
 • A műszaki osztály vezetőjének támogatása az alábbi feladatkörökben:
  • üzemeltetési osztály munkatársai (műszerész, karbantartó, gondnok) munkavégzésének tervezése, ütemezése, irányítása, a vonatkozó szabályzatok elkészítése, aktualizálása,
  • garanciális és hibajavítási feladatok kezelése,
  • anyag és szolgáltatás megrendelések műszaki tartalmának összeállítása, árajánlatok bekérése
  • az üzemeltetésbe bevont külső szolgáltatók (biztonsági szolgálat, recepció, takarítás, étkeztetés, kertészet, stb.) munkájának irányítása, szerződésszerű teljesítésük ellenőrzése
  • az üzemeltetési kiadásokkal kapcsolatos gazdasági számítások, elemzések készítése,
  • az üzemeltetési területen indított közbeszerzési eljárások szakmai támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Polimer Kémiai Kutatócsoport
vegyésztechnikus vagy vegyész szakalkalmazott
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

gélpermeációs kromatográfiás berendezés rutinszerű használata, mintaelőkészítés, oldószerek (vákuum)desztillációja, mérésdokumentáció és mérésnyilvántartás naprakész vezetése, a kutatócsoport napi labortechnikai és a kutatók munkájának vegyésztechnikusi/szakalakamazotti szintű feladatainak ellátása, kutatócsoport egyéb, nem kutatói feladatinak elvégzése, laborrend fenntartása

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet

a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

Társadalom és Kulturális Pszichológiai kutatócsoport
„Tudományos segédmunkatárs(doktorandusz)/ Tudományos munkatárs (PhD)”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 •  a versengés pszichológiájával kapcsolatos kutatásokban való részvétel, a kutatás lebonyolításában, a kutatási eredmények kiértékelésében, az eredmények tudományos konferenciákon és tudományos publikációkban való megjelentetésében való részvétel.
 • a kulturális összehasonlító pszichológiai vizsgálatokban való részvétel, a kutatás lebonyolításában, a kutatási eredmények kiértékelésében, az eredmények tudományos konferenciákon és tudományos publikációkban való megjelentetésében való részvétel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 18.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet

a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

Társadalom és Kulturális Pszichológiai kutatócsoport
„Tudományos ügyintéző ”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a csoport adminisztratív ügyeinek az intézése, adatbevitel, kutatászervezés, nemzetközi kapcsolatok szervezése, a kutatásokban való részvétel és a részvétel jellegének és mélységének a függyvényében a kiértékelésben és az eredmények tudományos konferenciákon és tudományos publikációkban való megjelentetésében való részvétel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 18.

RészletekPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója

Kutatói álláshelyet hirdet

az MTA TTK Enzimológiai Intézet Onkológiai Biomarker Kutatócsoport

„tudományos munkatárs”

munkakörének betöltésére.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Tudományos kutatás végzése onkológiai témákban. Publikációk írása. Irodalomkutatás és összefoglaló referátumok készítése. Részvétel tudományos kutatási projektek tervezésében, kivitelezésében, kiértékelésében. Kapcsolattartás együttműködő partnerekkel, hallgatók felügyelete. A dinamikusan fejlődő kutatócsoportról további információk a honlapunkon találhatóak: http://gyorffy.semmelweis.hu/

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.április 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.