DBELO20110815027a
  |   Küldés emailben

Állásajánlatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója pályázatot hirdet

az MTA Természettudományi Kutatóközpontban
belsőellenőr

munkakör betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok, így különösen a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Főigazgatói Utasítások szerinti belső ellenőrzések elvégzése,
  • a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése
  • a Kutatóközpont egészére vonatkozóan,  a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 20.