DBELO20110815027a
  |   Küldés emailben

Állásajánlatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
Enzimológiai Intézet Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport
„tudományos munkatárs / tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • Simon István akadémikus kutatóegységébe:Rendezetlen fehérjék egymással kialakított kölcsönhatásainak bioinformatikai vizsgálata és modellezése számítógépes módszerekkel.A kutatási feladatok az alábbi részfeladatokra épülnek: biológiai adatbázisok (fehérje térszerkezet és szekvencia) kezelése és feldolgozása, statisztikai elemzések, saját célprogramok írása, illetve sztenderd bioinformatikai programok és programcsomagok használata. A jelen alapkutatási projekt szerves részét képezi a releváns nemzetközi szakirodalom követése és feldolgozása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. augusztus 30.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
kutató segítői álláshelyet hirdet

a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

Összehasonlító Pszichofiziológiai Kutatócsoport
„elektrotechnikai műszerész/technikus”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma: Érzékelők, mérőműszerek karbantartása és fejlesztése

-          A munkatárs feladata mérőrendszerek kalibrációja, áramkör-prototípusok forrasztása,  kis méretű érzékelő eszközök összeszerelése, 3D nyomtatás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport
„tudományos munkatárs / tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A csoportban folyó bioinformatikai munkákba való bekapcsolódás, ezen belül több kutatási témából is lehet választani, pl új generációs szekvenálási adatok feldolgozása, az alternativ splicing szerepének tisztázása transzmembrán fehérjék expressziójára, lokalizációjára és szerkezetére, új becslő eljárások kidolgozása a transzmembrán fehérjék expressziójának meghatározására, transzmembrán fehérjék szerkezetét, topológiáját megadó webszerverek fejlesztése. A kutatócsoportról további információk a csoport honlapján találhatóak: http://mbk.enzim.ttk.mta.hu

PhD fokozattal nem rendelkező pályázó részt vehet az ELTE Biológus vagy Fizikus Doktori Iskoláján ahol a témavezető, a pályázóval egyeztetve új kutatási témát ír ki.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: beérkezéstől, illetve az interjúra behívottak esetében az interjút követő 1 hét, legkésőbb 2017. szeptember 7.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója

Kutatói álláshelyet hirdet

az MTA TTK Enzimológiai Intézet Onkológiai Biomarker Kutatócsoport

„tudományos munkatárs/segédmunkatárs”

munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Bioinformatikai elemzések végzése elsősorban következő generációs szekvenálási adatok felhasználásával. A cél olyan új biomarkerek azonosítása, amelyek a klinikai döntéshozatalban is használhatóak a betegek túlélésének és terápiás válaszának előrejelzésére. Irodalomkutatás, adatbázisok építése és biostatisztikai számítások végzése, új algoritmusok összeállítása, klinikai adatok elemzése, transzkriptom-szintű génexpressziós kísérletek elemzése. Részvétel tudományos kutatási projektek tervezésében, kivitelezésében, kiértékelésében és publikációk elkészítésében. A kutatócsoportról további információk a csoport honlapján találhatóak: http://gyorffy.semmelweis.hu/

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 10.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. szeptember 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet

az MTA TTK Szerves Kémiai Intézet

Funkcionális Farmakológiai Kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-          Téma: Új gyógyszercélpontok azonosítása glia-neuron kommunikációs útvonalak feltárásával

-          A leendő PhD hallgató munkájának célja új gyógyszercélpontok azonosítása glia-neuron kommunikációs útvonalak feltárása és karakterizációja révén, elsősorban a farmakorezisztens epilepszia és a kognitív zavarok területén. A potenciális gyógyszercélpontok alkalmazhatóságának vizsgálatában a leendő PhD hallgató feladatai az alábbiak:

1) a neuronális és gliális aktivitás párhuzamos monitorozása vad típusú és fluoreszcens Ca2+ szenzor fehérjét expresszáló patkányokból nyert in vitro agyszelet preparátumokon, valamint in vivo szimultán fluoreszcens képalkotással és elektrofiziológiai karakterizációval;

2) az azonosított gyógyszercélpont fehérjék farmakológiai validálása;

3) a potenciális gyógyszercélpont folyamatok célzott vizsgálatára alkalmas módszerek fejlesztése.
A munkakörhöz kapcsolódó feladatok magukban foglalják a kísérletek tervezését, kivitelezését, a jegyzőkönyvezést, az irodalomkövetést, a publikációk előkészítését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. szeptember 30.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológia Intézet Fehérje Kutatócsoport

„laboratóriumi asszisztens”

munkakörének betöltésére.

  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Molekuláris biológiai labor működtetéséhez szükséges feladatok ellátása (pl. sejttenyészetek fenntartása, tápoldatok készítése). Laboratóriumi munkával kapcsolatos adminisztráció.

http://www.ttk.mta.hu/intezetek/enzimologiai-intezet/feherje-lendulet-csoport/

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. október 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológia Intézet Fehérje Kutatócsoport

tudományos munkatárs

munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Farmakológiai szempontból érdekes jelátviteli fehérje-fehérje kölcsönhatások, illetve a rák és gyulladásos folyamatok kialakulásában szerepet játszó fehérje komplexek vizsgálata sejttenyészetekben. Nemzetközi kollaboráció keretében megvalósuló  munkavégzés. http://www.ttk.mta.hu/intezetek/enzimologiai-intezet/feherje-lendulet-csoport/

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 1.
A pályázat elbírálásának határideje: beérkezéstől, illetve az interjúra behívottak esetében az interjút követő 1 hét, legkésőbb 2017. október 15.