DBELO20110815027a
  |   Küldés emailben

Állásajánlatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos munkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  Az extracelluláris vezikulák olyan nanorészecskék, melyek a sejtek közötti kommunikációban vesznek részt. Ezen felül számos élettani folyamatban játszanak szerepet, emiatt potenciális diagnosztikai szereppel is bírnak. A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi különböző eredetű extracelluláris vezikulák izolálását, biofizikai jellemzését és különböző kismolekulájú peptidekkel, gyógyszermolekulával való kölcsönhatásainak vizsgálatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet

Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos munkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  A sikeres pályázó tudományos munkatársként (post-doc) végzi molekuláris motor fehérje komplexek (RecA, F1-ATPáz), valamint membránhoz associált (Band3-hemichrome) komplexek több szintű (mult-scale) szimulációs vizsgálatát. A kutatás konkrét célja a rekombináns fehérje RecA és annak DNS-el alkotott komplexeinek tanulmányozása, valamint a Band 3 – hemikróm komplex szerkezetének atomi szintű feltérképezése a csoportban és az irodalomban található kísérleti adatok alapján. A kutatási terv keretében csoportunkban számításos biofizikai (QM/MM, MD és durva szemcsés modellezés) módszerekkel tervezzük vizsgálni az enzimek funkciójának, valamint a membránhoz való kapcsolodásuknak számos kritikus részletét.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet

Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi molekuláris motor fehérje komplexek több szintű (mult-scale) szimulációs vizsgálatát. A kutatás konkrét célja a rekombináns fehérje RecA és annak DNS-el alkotott komplexeinek tanulmányozása. A kutatási terv keretében csoportunkban számításos biofizikai módszerekkel tervezzük vizsgálni az enzim funkciójának számos kritikus részletét. A számításos kémia és biofizika több alkalmas módszerrel rendelkezik (QM/MM és MD), melyekkel atomi betekintést nyerhetünk az apró szerkezeti és funkcionális eltérésekbe. A vizsgálatokat nemzetközi csapat részeként végezzük, melyben lehetőség nyílik a kísérleti munkába való betekintéshez is Prof. Takahashi Masayuki (Univ. Tokyo, Japán) (biokémiai és reakciókinetikai vizsgálatok) és Prof. Bengt Nordén (Chalmers, Svédország) (szerkezeti és funkcionális biofizika) laborjaiban.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet

Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos munkatárs/segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  Az extracelluláris vezikulák olyan nanorészecskék, melyek a sejtek közötti kommunikációban vesznek részt. Ezen felül számos élettani folyamatban játszanak szerepet, emiatt potenciális diagnosztikai szereppel is bírnak. A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi különböző eredetű extracelluláris vezikulák izolálását, biofizikai jellemzését és különböző kismolekulájú peptidekkel, gyógyszermolekulával való kölcsönhatásainak vizsgálatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Kutatócsoport

„laboratóriumi asszisztens”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  Kognitív idegtudományi kísérletek vezetése, EEG felvétel készítése, laboratórium felszerelésének gondozása, kapcsolattartás vizsgálati személyekkel, adminisztratív feladatok, adatrögzítés
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 13.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi természetes eredetű és mesterségesen előállított, elsősorban antimikrobiális hatású peptidek membránokkal való kölcsönhatásának szerkezeti és biofizikai jellemzését. A főként kísérletes vizsgálatokhoz komplex összetételű modell membránokat, ill. természetes eredetű extracelluláris vezikulákat használ/állít elő. A kutatás célja a peptid-lipid kölcsönhatásokat irányító szabályszerűségek feltárása, a peptidek membránba ágyazódása során fellépő szerkezeti változások megértése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos munkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  A sikeres pályázó tudományos munkatársként végzi természetes eredetű és mesterségesen előállított, elsősorban antimikrobiális hatású peptidek membránokkal való kölcsönhatásának szerkezeti és biofizikai jellemzését. A főként kísérletes vizsgálatokhoz komplex összetételű modell membránokat, ill. természetes eredetű extracelluláris vezikulákat használ/állít elő. A kutatás célja a peptid-lipid kölcsönhatásokat irányító szabályszerűségek feltárása, a peptidek membránba ágyazódása során fellépő szerkezeti változások megértése. A sikeres pályázó a témán dolgozó fiatalabb kutatók tevékenységét koordinálja, betanításukat segíti.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 15.