DBELO20110815027a
  |   Küldés emailben

Állásajánlatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

a Szerves Kémiai Intézet Elméleti Kémiai Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs/munkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma:

  Szerves kémiai és biokémiai reakciók QMMM modellezése
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. május 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs/ügyintéző”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Izolált kiscsoportok pszichodinamikájának tartalomelemzéses vizsgálata
 • A kutató feladatköre:
  • számítógépes tartalomelemző vizsgálatok végzése angol nyelvű pszichoszemantikus szótárak és keresőalgoritmusok segítségével;
  • a nyelvtudás függvényében többnyelvű (angol, francia, olasz) tematikus szótárak fejlesztése,
  • szövegkorpuszok rendezése, szervezési munkálatok
  • A feladatok egy részét a témavezető irányításával, más – főként szervezési és technikai feladatokat – önállóan várjuk elvégezni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. május 22.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet Onkológiai Biomarker Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs/tudományos munkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Onkológiai biomarkerek azonosítása szolid tumorokban bioinformatikai és experimentális módszerekkel. Részvétel tudományos kutatási projektek tervezésében, kivitelezésében, kiértékelésében és publikációk elkészítésében. A cél olyan új biomarkerek azonosítása, amelyek a klinikai döntéshozatalban is használhatóak a betegek túlélésének és terápiás válaszának előrejelzésére. A projektekhez kapcsolódó vizsgálatok között van következő generációs szekvenálási mérések elvégzése, irodalomkutatás, adatbázisok építése és biostatisztikai számítások végzése, klinikai minták elemzése, sejtkultúrás kísérletek végzése, molekuláris genetikai mérések, transzkriptom-szintű génexpressziós kísérletek. Összefoglaló közlemények készítése angol és magyar nyelven. Tud. smts. esetén a PhD fokozat megszerzése a Semmelweis Egyetem Doktori Iskoláján keresztül történhet. A kutatócsoportról további információk a csoport honlapján találhatóak: http://gyorffy.semmelweis.hu/

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.