DBELO20110815027a
  |   Küldés emailben

Állásajánlatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Polimer Kémiai Kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: Nanoszerkezetű polimer kotérhálók és gélek

A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Teljesen újszerű, összetett szerkezetű polimer kotérhálók, azok géljeinek és hibridjeinek a szintézise, szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek a feltárása, valamint a lehetséges alkalmazások vizsgálata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 11.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. július 21.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: A társas elszigeteltség pszichodinamikájának tartalomelemzéses vizsgálata
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja a kutatócsoport által végzett, izolált kiscsoportok pszichodinamikájának tartalomelemzéses feltárására irányuló tevékenységében való részvétel. Feladata lesz számítógépes tartalomelemző vizsgálatok végzése többnyelvű pszichoszemantikus szótárak és keresőalgoritmusok segítségével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet Sejtarchitektúra Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Parkinson kór pathomechanizmusa: multifunkcionális kaméleon fehérjék validálása potenciális gyógyszercélpontként
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Biokémiai, molekuláris biológiai és sejtbiológiai kísérletek végzése a fent megjelölt és kapcsolódó területeken
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

a Szerves Kémiai Intézet Gyógyszerkémiai Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Új Janus kináz (JAK) inhibitorok tervezése és szintézise
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A JAK (JAnus Kinase) családba tartozó, receptorhoz kötődő tirozin kinázok, a JAK/STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription) jelátviteli útvonal részei, amelyek alapvető szerepet játszanak az immunfunkciókban, gyulladásos folyamatokban és a vérképzésben. Bár az utóbbi években már megjelentek az első JAK inhibitorok a klinikai gyakorlatban, ezek alkalmazásánál korlátozó tényezőt jelentenek a nem kielégítő altípus szelektivitásból származó mellékhatások. A szelektivitás hiánya fokozottan fönnáll a JAK1/JAK2 altípusokra. Célunk ezért aktív és szelektív JAK1 és JAK2 inhibitorok azonosítása. A korábban azonosított kémiai kiindulópontokból kiindulva célunk új JAK inhibitorok azonosítása. A kiindulópontok optimálását biokémiai és biofizikai mérésekkel, valamint fehérjekrisztallográfia eredményeit is felhasználó számítógépes molekulamodellezéssel támogatjuk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet Reprodukció Rendszerbiológiája Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Biomarker kutatások terhességi kórképekben
 • A fiatal kutató biomarker és rendszerbiológiai kutatásokban vesz részt. A fiatal kutató feladata már ismert onkodevelopmentális fehérje biomarkerek vizsgálata nagyszámú biológiai mintán, azok diagnosztikai hasznosíthatóságának vizsgálata céljából. A másik fő feladata „omics” vizsgálatok végzése, melyek új biomarkerek felfedezéséhez vezetnek. A fiatal kutató emellett részt vesz az exploratív fázisban felfedezett potenciális biomarkerek nagyszámú biológiai mintán, nemzetközi standardok szerint történő validálásában illetve a termelt „big data” feldolgozásában és analízisében.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet Reprodukció Rendszerbiológiája Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Biomarker kutatások terhességi kórképekben
 • A fiatal kutató biomarker és rendszerbiológiai kutatásokban vesz részt. A fiatal kutató feladata már ismert onkodevelopmentális fehérje biomarkerek vizsgálata nagyszámú biológiai mintán, azok diagnosztikai hasznosíthatóságának vizsgálata céljából. A másik fő feladata „omics” vizsgálatok végzése, melyek új biomarkerek felfedezéséhez vezetnek. A fiatal kutató emellett részt vesz az exploratív fázisban felfedezett potenciális biomarkerek nagyszámú biológiai mintán, nemzetközi standardok szerint történő validálásában illetve a termelt „big data” feldolgozásában és analízisében.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet Metatézis Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Synthesis of Well-Defined Molecularly Imprinted Poly(vinyl alcohol) (PVA) Co-Polymers via Olefin Metathesis for Targeted Toxin Delivery
 • A fiatal kutató feladata: A kutatás alapcélkitűzése olyan immunotoxin fehérje hordozó, jól definiált szerkezetű biopolimerek kifejlesztése olefin metatézisen alapuló polimerizációs eljárásokkal, amelyek szelektíven képesek az immunotoxin fehérjéket megkötni, a természetes immunválasszal szemben megvédeni, a tumorsejtekhez elszállítani és előre programozottan felszabadítani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet, Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Szervátültetésen átesett betegek személyre szabott gyógyszeres terápiájának lehetőségei
 • Szervátültetésen (szív, tüdő, máj, vese) átesett betegek gyógyszer-metabolizáló képességét követjük a műtétet követő első évben. A betegek ebben a korai időszakban nagy mennyiségű gyógyszert fogyasztanak, másrészt a korai időszak történései befolyásolják a beültetett szerv hosszú távú működését és a beteg túlélést. A CYP genotipizálás és CYP expresszió mérés módszereit együttesen alkalmazva meghatározzuk azon csökkent működő képességű, vagy működésképtelen enzimet eredményező CYP polimorfizmus(oka)t, amely a gyógyszerhatás elmaradásához és súlyos mellékhatások kialakulásához vezethet(nek). Így lehetőség nyílik arra, hogy előre jelezzünk egy esetleges enzimdefektet, amely befolyásolhatja a beteg gyógyszeres kezelését, csökkentve a felesleges gyógyszeres terhelést. A graft túlélését és a betegek életkilátásait javíthatja a gyógyszer-metabolizáló képesség hiányának időben való felismerése és a műtét utáni terápia ésszerű módosítása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet Molekuláris Sejtbiológia Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Őssejt-alapú betegségmodellezés-génkiütött humán pluripotens őssejtvonalak előállítása és vizsgálata
 • - A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Génkiütött humán embrionális (hES) és indukált pluripotens (iPS) őssejtovonalak előállítása CRISPR/Cas9 rendszer segítségével. Az így előállított humán őssejtek differenciáltatása; szívizom és idegi tenyészetek létrehozása. A differenciációs folyamatok vizsgálata: a létrehozott őssejtvonalak és differenciált sejtek fenotípikus jellemzése mRNS (QRT-PCR) és fehérje (immunfestés) szinten. Receptorfüggő jelátviteli folyamatok elemzése Ca2+ imaging módszerrel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológiai Intézet Biomembrán Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Specifikus membrántranszporter knock-out sejtvonalak létrehozása
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Transzfektált, specifikus transzportelt túlexpresszáló sejtek transzgenikus változásainak előállítása, amelyekből az átfedő szubsztrátspecificitás miatt a mérések számára kritikus transzportereket eltávolítja, azok kifejeződését megakadályozza. A CRISPR-Cas9 nukleázok használatával az adott sejttípusban a magasan kifejeződ, a gyógyszervizsgálatokat zavaró endogén transzportereket kiüti.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

a Szerves Kémiai Intézet Kémiai Biológia Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Bioortogonális reagensek szintézise
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Nem-természetes nukleinsav és fehérje építőelemek szintézise és biopolimerekbe építése, tesztelése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Agyi Képalkotó Központ Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: A kognitív öregedés agyi folyamatai
 • Kutatócsoportunk fókuszában az agy egészséges öregedési folyamatainak vizsgálata, a kockázati tényezőinek azonosítása és jellemzése, valamint a patológiás öregedési folyamatok minél korábbi előrejelzése áll. A munkamemória zavaró ingerekkel szembeni ellenálló képességének romlása a kognitív öregedés egyik legígéretesebb előrejelzője. Azonban, meglepően keveset tudunk a zavaró ingerek kiszűrésének neurális folyamatairól és azok változásáról öregedés során. Kutatócsoportunk kutatásainak egyik fontos célkitűzése azon feltételezésünk igazolása, hogy az agy egészséges és kóros öregedésében központi szerepet játszó törzsdúcok fontos funkciót látnak el a zavaró ingerek kiszűrésében. A kutatási téma keretében a fiatal kutató feladata a munkamemória hátterét képező agyi hálózat vizsgálata egészséges öregedésben multimodális strukturális, feladathoz kötött és nyugalmi funkcionális mágneses rezonancia képalkotás (MRI) vizsgálati eljárások segítségével. A kutatásokat egészséges időskorú (Kor: 60-75 év) és egészséges kontroll, fiatal (Kor: 20-35 év) önkénteseken bevonásával végezzük. A tervezett kutatások során nyert új ismeretek jelentősen hozzájárulhatnak a patológiás öregedési folyamatok minél korábbi előrejelzéséhez, illetve ezen nem kívánt folyamatok késleltetését, megfékezését célzó terápiás eljárások kidolgozásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

a Szerves Kémiai Intézet, MS Proteomika Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Fehérjék poszt-transzlációs módosulatainak szerkezetvizsgálata
 • - A fiatal kutató feladata a fehérjék poszt-transzlációs módosulásainak szerkezetvizsgálata elsősorban tömegspektrometria alapú módszerekkel, amelyekre a kutatási programban ’state-of-art’-on túlmutató, új módszereket fejleszt a modern analitikai mérési eredmények és információs technológiák integrált alkalmazásának segítségével. A kidolgozott módszereket rákos megbetegedések, neurodegeneratív kórképek és rheumatoid arthritis vizsgálatában használjuk fel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Biológiai Nanokémia Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Plazma eredetű extracelluláris vezikulák detektálása, izolálása, és jellemzése.
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja:
  Az extracelluláris vezikulák (EV) a sejtek közötti kommunikáció régóta ismert, azonban egészen az elmúlt évekig kis jelentőségűnek tartott szereplői. Az EV-k olyan foszfolipid kettősréteggel határolt gömbszerű struktúrák, melyek egyaránt alkalmasak fehérjék és nukleinsavak hordozására, ugyanakkor a toxikus és felesleges molekulák kiválasztásának egy jelentős részét képesek ellátni. Az EV-k kiemelt fiziológiás szerepe csak az elmúlt években került a kutatások középpontjába, ami a kezdetektől fogva párosult ezen képletek különböző kóros állapotok kialakulásában játszott szerepének megismerésével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 30.