|   Küldés emailben

Korábbi állásajánlatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

a Szerves Kémiai Intézet Elméleti Kémiai Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs/munkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma:

  Szerves kémiai és biokémiai reakciók QMMM modellezése
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. május 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs/ügyintéző”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Izolált kiscsoportok pszichodinamikájának tartalomelemzéses vizsgálata
 • A kutató feladatköre:
  • számítógépes tartalomelemző vizsgálatok végzése angol nyelvű pszichoszemantikus szótárak és keresőalgoritmusok segítségével;
  • a nyelvtudás függvényében többnyelvű (angol, francia, olasz) tematikus szótárak fejlesztése,
  • szövegkorpuszok rendezése, szervezési munkálatok
  • A feladatok egy részét a témavezető irányításával, más – főként szervezési és technikai feladatokat – önállóan várjuk elvégezni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 21.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. május 22.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

MTA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására

Az igazgató feladata:

 • a tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
 • kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete,
 • az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése,
 • az intézet munkájának összehangolása,
 • a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, az intézet működésének biztosítása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28. 12:00 óra.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet


az Enzimológiai Intézet Biomembrán Kutatócsoport

„tudományos munkatárs/segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: humán sejtek membránfehérjéinek áramlási citométeres vizsgálata
 • A kutató feladata / munkájának célja: Külső és belső epitópokat felismerő antitestes jelölések végzése emberi sejteken. Új antitestek kipróbálása és az indirekt jelölések áramlási citometriához történő optimalizálása. Vörösvérsejtes jelölések beállítása és mérése plétes rendszerben FACSCanto II áramlási citométeren.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet

Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos munkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  A sikeres pályázó tudományos munkatársként végzi természetes eredetű és mesterségesen előállított, elsősorban antimikrobiális hatású peptidek membránokkal való kölcsönhatásának szerkezeti és biofizikai jellemzését. A főként kísérletes vizsgálatokhoz komplex összetételű modell membránokat, ill. természetes eredetű extracelluláris vezikulákat használ/állít elő. A kutatás célja a peptid-lipid kölcsönhatásokat irányító szabályszerűségek feltárása, a peptidek membránba ágyazódása során fellépő szerkezeti változások megértése. A sikeres pályázó a témán dolgozó fiatalabb kutatók tevékenységét koordinálja, betanításukat segíti.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Kutatócsoport

„laboratóriumi asszisztens”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  Kognitív idegtudományi kísérletek vezetése, EEG felvétel készítése, laboratórium felszerelésének gondozása, kapcsolattartás vizsgálati személyekkel, adminisztratív feladatok, adatrögzítés
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 13.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos munkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  Az extracelluláris vezikulák olyan nanorészecskék, melyek a sejtek közötti kommunikációban vesznek részt. Ezen felül számos élettani folyamatban játszanak szerepet, emiatt potenciális diagnosztikai szereppel is bírnak. A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi különböző eredetű extracelluláris vezikulák izolálását, biofizikai jellemzését és különböző kismolekulájú peptidekkel, gyógyszermolekulával való kölcsönhatásainak vizsgálatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos munkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  Az extracelluláris vezikulák olyan nanorészecskék, melyek a sejtek közötti kommunikációban vesznek részt. Ezen felül számos élettani folyamatban játszanak szerepet, emiatt potenciális diagnosztikai szereppel is bírnak. A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi különböző eredetű extracelluláris vezikulák izolálását, biofizikai jellemzését és különböző kismolekulájú peptidekkel, gyógyszermolekulával való kölcsönhatásainak vizsgálatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet

Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos munkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  A sikeres pályázó tudományos munkatársként (post-doc) végzi molekuláris motor fehérje komplexek (RecA, F1-ATPáz), valamint membránhoz associált (Band3-hemichrome) komplexek több szintű (mult-scale) szimulációs vizsgálatát. A kutatás konkrét célja a rekombináns fehérje RecA és annak DNS-el alkotott komplexeinek tanulmányozása, valamint a Band 3 – hemikróm komplex szerkezetének atomi szintű feltérképezése a csoportban és az irodalomban található kísérleti adatok alapján. A kutatási terv keretében csoportunkban számításos biofizikai (QM/MM, MD és durva szemcsés modellezés) módszerekkel tervezzük vizsgálni az enzimek funkciójának, valamint a membránhoz való kapcsolodásuknak számos kritikus részletét.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet

Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi molekuláris motor fehérje komplexek több szintű (mult-scale) szimulációs vizsgálatát. A kutatás konkrét célja a rekombináns fehérje RecA és annak DNS-el alkotott komplexeinek tanulmányozása. A kutatási terv keretében csoportunkban számításos biofizikai módszerekkel tervezzük vizsgálni az enzim funkciójának számos kritikus részletét. A számításos kémia és biofizika több alkalmas módszerrel rendelkezik (QM/MM és MD), melyekkel atomi betekintést nyerhetünk az apró szerkezeti és funkcionális eltérésekbe. A vizsgálatokat nemzetközi csapat részeként végezzük, melyben lehetőség nyílik a kísérleti munkába való betekintéshez is Prof. Takahashi Masayuki (Univ. Tokyo, Japán) (biokémiai és reakciókinetikai vizsgálatok) és Prof. Bengt Nordén (Chalmers, Svédország) (szerkezeti és funkcionális biofizika) laborjaiban.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag- és Környezetkémiai Intézet

Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoport

„tudományos munkatárs/segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  Az extracelluláris vezikulák olyan nanorészecskék, melyek a sejtek közötti kommunikációban vesznek részt. Ezen felül számos élettani folyamatban játszanak szerepet, emiatt potenciális diagnosztikai szereppel is bírnak. A sikeres pályázó PhD hallgatóként végzi különböző eredetű extracelluláris vezikulák izolálását, biofizikai jellemzését és különböző kismolekulájú peptidekkel, gyógyszermolekulával való kölcsönhatásainak vizsgálatát.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológia Intézet Fehérje Kutatócsoport

tudományos munkatárs

munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Jelátviteli fehérje-fehérje kölcsönhatások gátlására alkalmas esszék alkalmazása a sejtek növekedését és a sejthalált befolyásolni képes hatóanyagok tervezéséhez. A munkakör része egyrészt olyan eljárások kidolgozása, melyek segítségével jelátviteli komplexek kialakulását élő sejteken belül vizsgálhatjuk, másrészt olyan molekulatárak felállítása és tesztelése, melyek kémiai biológiai szűrésre alkalmasak. http://www.ttk.mta.hu/intezetek/enzimologiai-intezet/feherje-lendulet-csoport/
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológia Intézet Fehérje Kutatócsoport

tudományos segédmunkatárs

munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Rekombináns fehérjék előállítása. Fehérjetisztítás kromatográfiás módszerekkel. Kismolekulás vegyületek szűrésére alkalmas biokémiai esszék beállítása. A munka célja fehérje-fehérje kölcsönhatások gátlására alkalmas hatóanyagok fejlesztése. http://www.ttk.mta.hu/intezetek/enzimologiai-intezet/feherje-lendulet-csoport/
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológia Intézet Fehérje Kutatócsoport

laboratóriumi asszisztens

munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Molekuláris biológiai labor működtetéséhez szükséges kisegítő feladatok ellátása (pl. sejttenyészetek fenntartása, tápoldatok készítése).
http://www.ttk.mta.hu/intezetek/enzimologiai-intezet/feherje-lendulet-csoport/
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. április 1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói álláshelyet hirdet

az Enzimológia Intézet Fehérje Szerkezet Kutatócsoport

tudományos munkatárs/segédmunkatárs”

munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Bioinformatikai kutatások folytatása a Szerkezet Kutató Csoport keretein belül. A rendezetlen fehérjék egymással kialakított kölcsönhatásainak vizsgálata és modellezése számítógépes módszerekkel.A kutatási feladatok az alábbi részfeladatokra épülnek: biológiai adatbázisok (fehérje térszerkezet és szekvencia) kezelése és feldolgozása, statisztikai elemzések, saját célprogramok írása, illetve sztenderd bioinformatikai programok és programcsomagok használata. A jelen alapkutatási projekt szerves részét képezi a releváns nemzetközi szakirodalom követése és feldolgozása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. március 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

kutatói/ügyintézői álláshelyet hirdet

a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Kísérleti Pszichológiai Kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs/ügyintéző”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

G

 • Téma: Az észlelés-cselekvés interakció vizsgálata kísérleti pszichológiai és idegtudományi módszerekkel
 • Feladatok: Az eseményhez kötött potenciálok módszerének elsajátítása és alkalmazása, kísérleti adatfelvétel, valamint a kutatáshoz kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 25.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. február 28.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója álláshelyet hirdet

az MTA Természettudományi Kutatóközpontban

„tudományos titkár”

munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Koordinálja a Kutatóközpont éves, középtávú és távlati tudományos koncepcióinak elkészítését,
 • közreműködik a Kutatóközpont tudományos jelentéseinek, tájékoztatóinak elkészítésében,
 • működteti és fejleszti a Kutatóközpont belső- és külső kommunikációját,
 • irányítja és koordinálja a kutatásszervezési és publikációs adattárral és tudományos adminisztrációval kapcsolatos feladatokat,
 • kapcsolatot tart az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályával,
 • kapcsolatot tart az MTA Könyvtár és Információs Központtal, részt vesz folyóirat-beszerzésekben, általános könyvtári feladatokban és tudományos információs ügyekben,
 • vezeti a Kutatóközpont tudományos publikációinak és idézeteinek adatait
 • titkárként részt vesz a Kutatóközpont Igazgatótanács ülésein, és gondoskodik az Igazgatótanács üléseinek előkészítéséről, határozatainak és állásfoglalásainak írásba foglalásáról, elkészíti az emlékeztetőit
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 3.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. február 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója kutatói álláshelyet hirdet

MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet Megújuló Energia kutatócsoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Hőbomlási folyamatok vizsgálata pirolízis-gázkromatográfia-tömegspektrometria (Py-GC/MS) és termogravimetria-tömegspektrometria (TG/MS) technikákkal
 •  A kutató feladata a Py-GC/MS és TG/MS technikák elvének és gyakorlátanák megismerése, használata, a mérések kiértékelése. Hosszabb távon cél a PhD fokozat megszerzése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 10.
A pályázat elbírálásának határideje:  2017. január 20.
Részletek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

MTA TTK Szerveskémiai Intézet, Funkcionális Farmakológiai Csoport

„tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: Új gyógyszercélpontok azonosítása glia-neuron kommunikációs útvonalak feltárásával
A fiatal kutató munkájának célja új gyógyszercélpontok azonosítása a farmakorezisztens epilepszia kezelésére, elsősorban glia-neuron kommunikációs útvonalak feltárása és karakterizációja révén. A potenciális gyógyszercélpontok alkalmazhatóságának vizsgálatában a leendő PhD hallgató feladatai az alábbiak:
1) a neuronális és gliális aktivitás párhuzamos monitorozása vad típusú és fluoreszcens Ca2+ szenzor fehérjét expresszáló patkányokból nyert in vitro agyszelet preparátumokon, valamint in vivo szimultán fluoreszcens képalkotással és elektrofiziológiai karakterizációval;
2) az azonosított gyógyszercélpont fehérjék farmakológiai validálása in vitro epilepszia modellben;
3) a potenciális gyógyszercélpont folyamatok célzott vizsgálatára alkalmas módszerek fejlesztése.A munkakörhöz kapcsolódó feladatok magukban foglalják a kísérletek tervezését, kivitelezését, a jegyzőkönyvezést, az irodalomkövetést, a publikációk előkészítését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 15.
A pályázat elbírálásának határideje:  2016. október 31.
Részletek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet,

igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására

Az igazgató feladata:

 •  a tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
 •  kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete,
 •  az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése,
 •  az intézet munkájának összehangolása,
 •  a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, az intézet működésének biztosítása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14.

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. december 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet,

igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására

Az igazgató feladata:

 •  a tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
 •  kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete,
 •  az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése,
 •  az intézet munkájának összehangolása,
 •  a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, az intézet működésének biztosítása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14.

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. december 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet,

Biomolekuláris Önrendeződés „Lendület” Kutatócsoportban

“tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Biomembrán modellek, valamint természetes és mesterséges önszerveződő biomolekulák szerkezetének és kölcsönhatásainak vizsgálata

  A fiatal kutató feladata: Természetes és nem természetes biorendszerek lipid kettősréteggel való kölcsönhatásainak vizsgálata modern számítógépes eszközökkel (kvantummechanikai QM, és molekuladinamikai MD módszerekkel). A kutatási terv keretében mind atomi szintű molekuladinamikai (all-atom MD), mind durvaszemcsés szimulációk futtatása a fő feladat, különböző összetételű lipid kettősréteg ill. peptidrendszereken. Érdeklődés esetén a pályázó feladatai között komplex molekuláris motor fehérjék mechanizmusának vizsgálata is megjelenhet. A kísérleteket segítendő, a makroszkópikus szimulációk mellett kvantummechanikai módszerek alkalmazása is felmerülhet elsősorban a rendszerek fotofizikai tulajdonságait leíró számítások segítségével.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 10.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TTK Szerveskémiai Intézet,

Funkcionális Farmakológiai Kutatócsoportban

“tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Új gyógyszercélpontok azonosítása glia-neuron kommunikációs útvonalak feltárásávalA fiatal kutató munkájának célja új gyógyszercélpontok azonosítása a farmakorezisztens epilepszia kezelésére, elsősorban glia-neuron kommunikációs útvonalak feltárása és karakterizációja révén. A potenciális gyógyszercélpontok alkalmazhatóságának vizsgálatában a leendő PhD hallgató feladatai az alábbiak:
  1) a neuronális és gliális aktivitás párhuzamos monitorozása vad típusú és fluoreszcens Ca2+szenzor fehérjét expresszáló patkányokból nyert in vitro agyszelet preparátumokon, valamint in vivo szimultán fluoreszcens képalkotással és elektrofiziológiai karakterizációval;2) az azonosított gyógyszercélpont fehérjék farmakológiai validálása in vitro epilepszia modellben;
  3) a potenciális gyógyszercélpont folyamatok célzott vizsgálatára alkalmas módszerek fejlesztése.
  A munkakörhöz kapcsolódó feladatok magukban foglalják a kísérletek tervezését, kivitelezését, a jegyzőkönyvezést, az irodalomkövetést, a publikációk előkészítését.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 10.

RészletekPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TTK Enzimológiai Intézet,

Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoportban

“tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Membránfehérjék sejten belüli mozgása és annak szabályzó mechanizmusai-
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: sejtbiológiai kutatások folytatása molekuláris biológiai, biokémiai és korszerű mikroszkópos technikák (high content screening, konfokális és STED szuperrezolúziós mikroszkópia) alkalmazásával. A kutatás során vizsgálni fogjuk a vad típusú és betegséghez köthető mutáns ABC transzporterek sejten belüli mozgását és az azt meghatározó szabályozó mechanizmusokat. A munkakörhöz kapcsolódó feladatok magában foglalják a kísérletek tervezését, kivitelezését, a jegyzőkönyvezést, az irodalomkövetést, a publikációk előkészítését, stb.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 19.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet,

Kísérleti Pszichológia Kutatócsoportban

“tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: A cselekvés-észlelés interakció vizsgálata kísérleti pszichológiai és kognitív idegtudományi módszerekkel
 •  A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Az eseményhez kötött potenciálok módszerének elsajátítása és alkalmazása, a téma nemzetközi irodalmának nyomon követése, kísérlettervezés, kísérleti elrendezések programozása, adatfelvétel, adatelemzés, kéziratkészítés, az eredmények publikálása nemzetközi szaklapokban, valamint a kutatáshoz kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 10.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet,

Plazmakémiai Kutatócsoportban

“tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Mágnesezhető aktívszén hordozós nemesfémkatalizátorok előállítása és vizsgálata
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Az aktivszén felszínén és belsejében is elemi vasat tartalmazó mágneses aktívszén részecskék létrehozása, a felületi vasra nemesfémeket cementálva, mágnesezhető nemesfém-katalizátorok előállítása. A pályázatot elnyerő fiatal kutató feladata a reakciókörülmények vizsgálata az így előállított mágnesezhető nemesfém-katalizátorok előállítása céljából, fizikai-kémiai, mágneses és katalitikus tulajdonságokaik vizsgálata, a folyamatok optimalizálása, az elkészült katalizátorok tesztelése különféle reakciókkal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 10.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet,

Funkcionális Határfelületek  Kutatócsoportban

“tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Elektroaktív vékonyrétegek szenzorikai alkalmazása
 •  A fiatal kutató feladata orvosi és élelmiszerbiztonsági szempontból fontos enzimek aktivitásának jellemzésére alkalmas elektrokémiai érzékelők kialakítása és karakterizálása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 10.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet,

Kísérleti Pszichológia Kutatócsoportban

“tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Tudatos és tudattalan tanulási folyamatok döntéshozatalban betöltött szerepének vizsgálata kockázatos döntéshozatali helyzetekben, elektrofiziológiai módszerekkel
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A témának megfelelő kísérleti helyzetek tervezése, az adatfelvétel számítógépes vezérlése. A spontán és kiváltott EEG-tevékenység legmodernebb elemzési technikáinak alkalmazása. Publikációk, valamint  a fiatal kutatói pályázat utolsó periódusában PhD értekezés készítése. A munkájához kapcsolódó adminisztratív és szervezési feladatok ellátása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 10.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TTK Szerveskémiai Intézet,

Organokatalízis Kutatócsoportban

“tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma:  : Méretkizárásos elv alkalmazása a frusztrált Lewis-párok katalízisében
 • A fiatal kutató feladata/munkájának céljaA fiatal kutató munkája során a kutatócsoportban folyó frusztrált Lewis-pár (FLP) katalizátor fejlesztésekbe fog bekapcsolódni, s új fém-mentes katalizátorokat és katalitikus módszereket fejleszt majd ki a méretkizárásos elv alapján. A frusztrált Lewis-párok területe a kémia modern irányvonalához tartozik, célja olyan különleges sav-bázis párok előállítása, amelyek szerkezeti okok miatt nem képesek egymás kémiai reaktivitását kölcsönösen kioltani. Ennek köszönhetően különleges és fokozott reaktivitást mutatnak ezek a rendszerek, amelyek közül a fém-mentes hidrogén aktiválás és katalitikus hidrogénezés emelkedik ki, annak ipari vonzata miatt. Ennek az új katalitikus paradigmának az ipari gyakorlatba való átültetésében azonban gátat szab a fém-mentes FLP katalizátorok fokozott vízérzékenysége és nagyfokú reaktivitása, amely a módszer funkciós toleranciáját csökkenti.A kutató feladata egyrészt a méretkizárásos elv alapján elkészített katalizátorok megfelelő immobilizálásával folyamatos üzemű fém-mentes hidrogénezési katalizátor megalkotása. Ezen kívül a munkatárs kutatásainak további célja szintetikus szempontból értékes kötések – O-H, N-H, S-H – FLP aktiválhatóságának vizsgálata, esetleg különleges ”inverz-aktiválások” megvalósítása lesz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 10.

RészletekPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TTK Enzimológiai Intézet,

Membrán fehérje  Kutatócsoportban

“tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma:HTS alapú biológiai szkrínek tervezése
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Ismeretlen hatásmechanizmusú vegyületek membrán transzporterekkel való kölcsönhatásának vizsgálata; automatizált, sejtproliferáció gátlást mérő in vitro HTS esszé kidolgozása és alkalmazása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 10.

RészletekPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET ONKOLÓGIAI BIOMARKER KUTATÓCSOPORTBAN 

tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Bioinformatikai és onkológiai kutatási projektek tervezése, kivitelezése, kiértékelése, jegyzőkönyvezés, irodalomkövetés, a publikációk elkészítése. Irodalomkutatás és összefoglaló közlemények készítése angol és magyar nyelven.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója
pályázatot hirdet

MTA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SZERVES KÉMIAI INTÉZET

igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására

Az igazgató feladata:

 • a tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
 • kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete,
 • az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése,
 • az intézet munkájának összehangolása,
 •  a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, az intézet működésének biztosítása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója
pályázatot hirdet

MTA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására

Az igazgató feladata:

 • a tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
 • kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete,
 • az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése,
 • az intézet munkájának összehangolása,
 •  a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, az intézet működésének biztosítása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet

MTA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTBAN

belső ellenőr munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok, így különösen a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Főigazgatói Utasítások szerinti belső ellenőrzések elvégzése,
 • a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése
 • a Kutatóközpont egészére vonatkozóan, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 25.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet az

Enzimológiai Intézet Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport
„tudományos munkatárs / tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A csoportban folyó bioinformatikai munkákba való bekapcsolódás, ezen belül a transzmembrán fehérjék elméleti szerkezet vizsgálata, szerkezet becslése, homológia modell készítése, foldfelismerés, valamint új szerkezetbecslő/modellező eljárások kidolgozása. A kutatócsoportról további információk a csoport honlapján találhatóak: http://mbk.enzim.ttk.mta.hu

PhD fokozattal nem rendelkező pályázó részt vehet az ELTE Biológus vagy Fizikus Doktori Iskoláján ahol a témavezető, a pályázóval egyeztetve új kutatási témát ír ki.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal az elbírálást követően

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpontban  nemzetközi pályázati elszámoló pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • EU-s pályázatokkal kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatok ellátása
 • Projektanalitika vezetése, kimutatások készítése
 • Pályázati elszámolások összeállítása a kiírásoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 22.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 25.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal az elbírálást követően

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai  Intézet  „kutatóasszisztens” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
EEG erősítő kezelése, kísérletek, számítógépes tesztek és viselkedéses vizsgálatok előkészítése, technikai lebonyolítása, adatok archiválása. A vizsgálatokban 2-18 hónapos gyerekek és szüleik vesznek részt. A vizsgálat célja a nyelvfejlődés folyamatának korai előrejelzése.
További feladat a kapcsolattartás a vizsgálatban résztvevő családokkal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 29.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázatok elbírálását követően azonnal/ 2016. május 1.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Onkológiai Biomarker  Kutatócsoport „tudományos munkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Onkológiai kutatási projektek tervezése, kivitelezése, kiértékelése, jegyzőkönyvezés, irodalomkövetés, a publikációk elkészítése. Irodalomkutatás és összefoglaló közlemények készítése angol és magyar nyelven. Graduális hallgatók irányítása. Kutatási pályázatok készítése. A kutatócsoportról további információk a csoport honlapján találhatóak: http://gyer1-6.sote.hu/gyorffy

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. április 1.-től folyamatosan

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Kutatói álláshelyet hirdet
az MTA TTK Enzimológiai Intézet Fehérje Szerkezet Kutatócsoport „tudományos munkatárs/tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Bioinformatikai kutatások folytatása a Szerkezet Kutató Csoport keretein belül. A rendezetlen fehérjék egymással kialakított kölcsönhatásainak vizsgálata és modellezése számítógépes módszerekkel.
A kutatási feladatok az alábbi részfeladatokra épülnek: biológiai adatbázisok (fehérje térszerkezet és szekvencia) kezelése és feldolgozása, statisztikai elemzések, saját célprogramok írása, illetve sztenderd bioinformatikai programok és programcsomagok használata. A jelen alapkutatási projekt szerves részét képezi a releváns nemzetközi szakirodalom követése és feldolgozása.

PhD fokozattal nem rendelkező pályázó részt vehet az ELTE Biológus vagy Fizikus Doktori Iskoláján ahol a témavezető, Simon István, kutatási témát ír ki. Az ELTE Doktori Iskoláira idén április 1-ig lehet jelentkezni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 14.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal az elbírálást követően

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpontban tudományos titkár munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Koordinálja a Kutatóközpont éves, középtávú és távlati tudományos koncepcióinak elkészítését,
 • közreműködik a Kutatóközpont tudományos jelentéseinek, tájékoztatóinak elkészítésében,
 • működteti és fejleszti a Kutatóközpont belső- és külső kommunikációját,
 • irányítja és koordinálja a kutatásszervezési és publikációs adattárral és tudományos adminisztrációval kapcsolatos feladatokat,
 • kapcsolatot tart az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályával,
 • kapcsolatot tart az MTA Könyvtár és Információs Központtal, részt vesz folyóirat-beszerzésekben, általános könyvtári feladatokban és tudományos információs ügyekben,
 • vezeti a Kutatóközpont tudományos publikációinak és idézeteinek adatait
 • titkárként részt vesz a Kutatóközpont Igazgatótanács ülésein, és gondoskodik az Igazgatótanács üléseinek előkészítéséről, határozatainak és állásfoglalásainak írásba foglalásáról, elkészíti az emlékeztetőit

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 22.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 25.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal az elbírálást követően

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Bioinformatika Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Transzmembrán fehérjék elméleti szerkezet vizsgálata
 • A felveendő kutató feladata a Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport által végzett kutatásokba való bekapcsolódás, ezen belül a transzmembrán fehérjék elméleti szerkezet vizsgálatának a folytatása, új szerkezetbecslő/modellező eljárások kidolgozása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 24.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 28.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. március 1.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpontban igazgatási és tudományos asszisztens munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Elősegíti a Kutatóközpont napi működésének folyamatát, közreműködik a főigazgató tudományos adminisztrációjával kapcsolatos munkájában,
 • Közreműködik a Kutatóközpont szabadalmi ügyeinek adminisztrálásában,
 • Napi munkája során kapcsolatot tart külsős, háttérszervezeti munkával megbízott partnerekkel és számukra előkészítő munkát végez.
 • Nyilvántartja, előkészíti a Kutatóközpont működésével kapcsolatos iratokat,
 • A Kutatóközpont főigazgatósági levelezéseit felügyeli, előkészítő munkát végez, részt vesz a napi ezzel kapcsolatos iratkezelésben (iktatási feladatok),

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 25.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal az elbírálást követően

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Onkológiai Biomarker  Kutatócsoport „tudományos munkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Onkológiai kutatási projektek tervezése, kivitelezése, kiértékelése, jegyzőkönyvezés, irodalomkövetés, a publikációk elkészítése. Irodalomkutatás és összefoglaló közlemények készítése angol és magyar nyelven. Graduális hallgatók irányítása. Kutatási pályázatok készítése. A kutatócsoportról további információk a csoport honlapján találhatóak: http://gyer1-6.sote.hu/gyorffy

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 31.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. február 1.-től folyamatosan

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Membrán Fehérje Bioinformatika  Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: Transzmembrán fehérjék elméleti szerkezet vizsgálata

A felveendő kutató feladata a Membrán Fehérje Bioinformatika Kutatócsoport által végzett kutatásokba való bekapcsolódás, ezen belül a transzmembrán fehérjék elméleti szerkezet vizsgálatának a folytatása, új szerkezetbecslő/modellező eljárások kidolgozása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. január 1.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Beszerzési osztály osztályvezetői munkakörének betöltésére

A vezetői megbízás időtartama: maximum 3 év

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • az intézmény alaptevékenységének ellátását biztosító eszközök, műszerek, berendezések, anyagok, vegyszerek beszerzési igényeinek összegyűjtése, a kötelezettségvállalások elkészítése, bizonylatolása és a szükséges beszerzési eljárások lebonyolítása a közbeszerzési eljárásokban való részvétel, szakmai és pénzügyi támogatása
 • a szakmai műszerek és irodai célú eszközök üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása
 • a Kutatóközpont gépjárműveinek üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, a működés során felmerülő logisztikai feladatok lebonyolítása
 • a Kutatóközpont működéséhez igénybevett szolgáltatások szerződésszerű teljesítéseinek felügyelete
 • a működési kiadásokkal kapcsolatos gazdaságossági számítások készítése
 • a Beszerzési Osztály munkavégzésének tervezése, ütemezése, irányítása és ellenőrzése, a vonatkozó szabályzatok elkészítése, aktualizálása

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. január 1.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Kutatói álláshelyet hirdet az MTA TTK Enzimológiai Intézet Onkológiai Biomarker Kutatócsoport „tudományos munkatárs” munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Onkológiai kutatási projektek tervezése, kivitelezése, kiértékelése, jegyzőkönyvezés, irodalomkövetés, a publikációk elkészítése. Irodalomkutatás és összefoglaló közlemények készítése angol és magyar nyelven. Graduális hallgatók irányítása. Kutatási pályázatok készítése. A kutatócsoportról további információk a csoport honlapján találhatóak: http://gyer1-6.sote.hu/gyorffy

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 19.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. november 1.-től folyamatosan

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet hirdet a Szerves Kémiai Intézet Szupramolekuláris Kémiai Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: Önszerveződő szupramolekuláris arany komplexek spektroszkópiai és elméleti kémiai vizsgálata

-        A fiatal kutató munkájának célja a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggések feltárása, elméleti kémiai modellezése és az eredmények felhasználása a fémtartalmú szupramolekulák tervezésében és előállításában. A fiatal kutató feladata közreműködni új lumineszcens szupramolekuláris komplex struktúrák fejlesztésében, elsősorban optikai spektroszkópiai kísérletekkel és elméleti számításokkal.

A munkakörhöz kapcsolódó feladatok magukban foglalják a kísérletek tervezését, kivitelezését, a jegyzőkönyvezést, az irodalomkövetést, a publikációk előkészítését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 12.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 19.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet hirdet a Szerves Kémiai Intézet Gyógyszerkémiai  Kutatócsoport  „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 Téma: Enzim gátló kismolekulák szintézise

-          A fiatal kutató feladata: olyan struktúrák előállítása, melyek biológiai vizsgálatok által (kötődési, funkcionális és sejtes esszékben) segítik a szintetizált vegyület hatásának megértését

-          A fiatal kutató munkájának célja: olyan molekulák szintézise, amelyekből jó eséllyel ún. vezérmolekula válhat a későbbi kutatások során. Ez a későbbiekben akár egy gyógyszer kifejlesztésének is kiindulópontja lehet

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 12.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 19.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kontrolling  osztályán „projekt elszámolási referens”munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Projekt nyilvántartási feladatok ellátása
 • Projektek pénzforgalmának naprakész nyilvántartása, monitorozása
 • Kutatók projektekkel kapcsolatos informálása
 • Projektelszámolások készítése
 • Kapcsolattartás és egyeztetés a pályázati szervekkel

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 17.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 19.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Elbírálást követően azonnal

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Membrán Fehérje Bioinformatika kutatócsoportjában 1 fő „tudományos munkatársi vagy tudományos segédmunkatársi” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 Téma: Transzmembrán fehérjék elméleti szerkezet vizsgálata

-          A felveendő kutató feladata a Membrán Fehérje Bioinformatika Kutató csoport által végzett kutatásokba való bekapcsolódás, ezen belül a transzmembrán fehérjék elméleti szerkezet vizsgálatának a folytatása, új szerkezetbecslő/modellező eljárások kidolgozása.

pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 24.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 1.

Részletek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet hirdet az Agyi Képalkotó Központ Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: Az olvasásfejlődés kognitív idegtudományi vizsgálata tipikus és eltérő atipikus fejlődésű csoportokban

-          A fiatal kutató feladata / munkájának célja annak a kérdéskörnek a multidiszciplináris (pszichológiai és idegtudományi) vizsgálata, hogyan fejlődik az olvasni tanuló gyerekek ortografikus és fonológiai feldolgozása, és hogyan viszonyul mindez a felnőtt, érett olvasók feldolgozási mechanizmusaihoz. Az eltérő olvasásfejlődési utak megismerése érdekében a tervezett vizsgálatok nemcsak a tipikus fejlődésmenetre vonatkoznak, hanem fejlődési diszlexiás, valamint siket személyek bevonásával eltérő hátterű atipikus fejlődési utak feltárását is célozzák. A munkakör betöltéséhez a kutatásokban alkalmazott módszerekkel (viselkedéses, elektrofiziológiai) szerzett előzetes tapasztalat szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet hirdet a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Pszichobiológiai csoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 Téma: A kategorizációs képességek szerepe szociális tanulási folyamatokban.

-          A fiatal kutató feladata / munkájának célja A társas kategorizációs képességek kísérletes vizsgálata az ember és más szociálisan kompetens fajok (pl. a kutya) esetében. A kutatási program megvalósítása során a következő kérdések kísérletes vizsgálata: (1) Melyek azok a kulcsok amelyek a kisgyermekek számára a kulturálisan releváns tudás megosztására való készséget jelzik? (2) Mely életkortól kezdve figyelhető meg, hogy a ’naiv tanuló’ a partner érzékelt kulturális kompetenciája alapján szelektíven fogadja el a tőle származó információkat? (3) Az efféle szelektivitás milyen tudástartalmakra terjed ki és a kulturális tudás megszerzésére való képesség milyen kapcsolatban van a társas tanulást befolyásoló egyéb faktorokkal, beleértve a neurohormonális hatásokat (oxitocin)? (4) Milyen párhuzamok figyelhetők meg az ember és kutya társas kategorizációs készségeinek  kialakulásában és működésében?

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet hirdet a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Összehasonlító Pszchofiziológiai Kutatócsoportcsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: Modern agyi érzékelők biokompatibilitását meghatározó tényezők

-    A fiatal kutató feladata / munkájának célja:Polimer és szilícium alapú agyba építhető szenzorok biokompatibilitásának vizsgálata állat modellekben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet hirdet az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Környezetkémiai kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: A biomassza hasznosításon belül várhatóan mind inkább teret nyer a mikroalga felhasználása. A magas energiatartalmú autotróf algák viszonylag egyszerűen termeszthetők és a fény energiáját hatszor hatékonyabban hasznosítják, mint az egyéb növények. Az algák főként fehérjéket, szénhidrátokat és lipideket tartalmaznak. Az algaanyag kémiai vagy termokémiai lebontásával előállított termékelegy meghatározó komponenseiből, az un. platformvegyületekből, magas hozzáadott értékű termékek, vegyipari alapanyagok, intermedierek, vagy üzemanyag nyerhető.

-               A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Pályázó az algaanyag magas hőmérsékleten és nyomáson, illetve katalizátor jelenlétében végzett hidrolitikus bontásával fog foglalkozni. A kapott platformvegyületek heterogén katalitikus átalakításának (átészterezés, hidrokonverzió) tanulmányozásával hozzájárul a katalitikus algaolaj-feldolgozása tudományos alapjainak megteremtéséhez. Oxid-hordozós (SiO2, Al2O3, zeolit) átmenetifém-katalizátorokat, továbbá új, nanoszerkezetű katalizátorokat fejleszt az optimális átalakulás és szelektivitás eléréséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet hirdet az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Polimer Kémiai Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: Multifunkciós polimerek és alkalmazásuk új makromolekuláris szerkezetek előállítására

-          A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A fiatal kutató olyan kutatásokban vesz részt, melyek előre meghatározott szerkezetű funkciós polimerek előállítására, szerkezeti analízisére és azok további alkalmazására irányulnak. Ezek magában foglalják jól definiált szerkezetű és funkcionalitással rendelkező elágazásos és térhálós polimerek szintézisének a kutatását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet hirdet az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Polimer Fizikai kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: Hibrid kompozitok: szerkezet, tulajdonságok, funkcionalitás

-          A fiatal kutató feladata hibrid kompozitok lehetséges töltő- és erősítőanyagainak széleskörű jellemzése, felületkezelési módszereik kidolgozása, az előnyös tulajdonságot biztosító töltőanyag párok kiválasztása, bizonyos funkciót biztosítani képes töltőanyag-rendszerek kifejlesztése és az ezekből előállított hibrid kompozitok szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek felderítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet hirdet az Anyag és Környezetkémiai Intézet Biológiai Nanokémia Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 Téma: Irányított hatóanyag leadásra szolgáló természetes és mesterséges nanohordozók előállítása és jellemzése

-          A fiatal kutató feladata / munkájának célja : Természetes eredetű exoszómák, valamint ahhoz hasonló mesterségesen előállított vezikulák irányított gyógyszerleadás és orvos diagnosztikai célra történő felhasználásának kutatása fiziko-kémiai módszerek alkalmazásával.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Fehérjeszerkezet Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma:  Fehérjék bioinformatikai vizsgálata

 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja A fiatal kutató rendezetlen fehérjék egymás közötti kölcsönhatását fogja vizsgálni. Ez egy alapkutatás jellegű munka, mely gyógyszerkutatási szempontból is fontos eredményekre vezethet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Membrán Fehérje Bioinformatika Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: Új generációs szekvenálási adatok feldolgozása a rákos folyamatokban és a személyre szabott orvoslás során

-          A fiatal kutató feladata az Onkológiai Intézettel együttműködésben meghatározott, illetve a TCGA adatbázisból letöltött különböző rákos daganatos betegek genomszekvenciáinak feldolgozása, szekvencia variációk azonosítás, és ez alapján a különböző rákos folyamatok diagnózisát és előrehaladását meghatározó genetikai markerek azonosítása különös tekintettel a transzmembrán fehérjékre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Biomembrán kutatócsoport tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: Mezenchimális őssejtek jelátviteli és membrán-folyamatainak vizsgálata

-          A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A projektben humán pluripotens őssejtekből differenciáltatott illetve állat-modellekből nyert mezenchimális őssejtekben kívánjuk vizsgálni a jelátviteli és a membrántranszport folyamatokat. A kísérletekhez a sejtekben stabilan kifejezett kalcium indikátor fehérjéket alkalmazunk, amelyek közvetlenül alkalmasak a kalcium-függő sejtfolyamatok monitorozására. Ugyancsak vizsgálni kívánjuk a mezenchimális őssejtekben kifejeződő ABC transzporterek expresszióját, szabályozását és a xenobiotikumok hatását az ABC transzporterek működésére. Elsősorban az ABCG2, az ABCB1, az ABCC6 és az ABCA1 fehérje vizsgálatát tervezzük, amelyek a szöveti ellenállásban és regenerációban egyaránt szerepet kaphatnak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Genom Stabilitás kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: A sérült DNS replikációjának genetikai vizsgálata sejtvonalakban

-          A fiatal kutató feladata transzgenikus sejtvonalak előállítása, és ezekben a DNS-hibaelkerülő replikációs mechanizmusok vizsgálata molekuláris biológiai és sejtbiológiai módszerek segítségével.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Rendezetlen Fehérje Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Téma: A rendezetlen fehérjék adatbázisának (DisProt) fejlesztése és bővítése

-          A fiatal kutató feladata a rendezetlen fehérjék területén egyik nemzetközileg legismertebb adatbázis a DisProt adatbázis gondozása, fejlesztése. A munka során bioinformatikai, programozási, adatbázis kezelési feladatokra lehet számítani. Az atadbázis eredetileg az Egyesült Államokban készült, és bár fejlesztési jogát megkaptuk, a továbbiakban is kell számítani nemzetközi együttműködésre a fejlesztés folyamán.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. szeptember 15.

Részletek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet a Gazdasági igazgatóság Pénzügyi  és Számviteli osztály osztályvezetői munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • az intézmény költségvetési tervezésével, az előirányzatok és kötelezettségvállalások nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a pénzellátással, pénzgazdálkodással és az adózással kapcsolatos feladatok szervezése, az utalványozási jogkör gyakorlása,
 • a pénzügyi-számviteli nyilvántartási rendszerek működtetésének irányítása és folyamatos fejlesztése,
 • a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések alapján az intézmény könyvvezetési és beszámoló készítési és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése, a vagyon-nyilvántartási feladatok irányítása,
 • az intézmény bér- és munkaügyi feladatainak irányítása,
 • a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkavégzésének tervezése, ütemezése, irányítása és ellenőrzése, a vonatkozó szabályzatok elkészítése, aktualizálása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június  28

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológia Intézet Fehérje Kutatócsoport tudományos munkatárs” munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Fehérjék térszerkezetének meghatározása. Együttműködés egy nemzetközi kollaboráció keretén belül megvalósuló projekt kapcsán, melynek célja fehérje-fehérje komplexek szerkezetének feltárása és olyan eljárások kidolgozása, melyek  segítségével jelátviteli komplexek kialakulását élő sejteken belül is vizsgálhatjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológia Intézet Fehérje Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs/tudományos ügyintéző” munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Rekombináns fehérjék előállítása prokarióta és eukarióta expressziós rendszerekkel. Fehérjetisztítás kromatográfiás módszerekkel. Kismolekulás vegyületek szűrésére alkalmas biokémiai esszék beállítása. A munka célja fehérje-fehérje kölcsönhatások gátlására alkalmas hatóanyagok fejlesztése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója kutatói álláshelyet hirdet az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Funkcionális Farmakológiai Kutatócsoport „tudományos főmunkatárs” munkakörének betöltésére.

A Funkcionális Farmakológiai kutatócsoport célja a neuroglia funkció különböző aspektusainak és farmakológiájának vizsgálata a központi idegrendszerben fiziológiás körülmények között, valamint a neuroglia funkciót érintő változások, sérülések, betegségek esetén. A kutatócsoportban folyó munkák továbbá magukban foglalják a molekuláris, sejtes és hálózati szinten folytatott toxicitási kutatásokat és az agyban és májban végzett szöveti toxicitás vizsgálatokat. A csoport neurokémiai és neurofarmakológiai területen végez PhD oktatást.

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A csoportvezető feladata a neuroglia sejteknek és neurogliális hálózatoknak a neuronális funkció modulálásában betöltött szerepét célzó kutatások folytatása. A sikeres pályázótól elvárt, hogy a Kutatóközpont más kutatócsoportjaival szoros kooperációban transzlációs gyógyszerkutatásokba kapcsolódjon be, illetve ezeket kezdeményezzen, különös tekintettel a neurotranszmitter transzportereket megcélzó projektekre. A kutatási tematikát szélesíthetik továbbá technológia fejlesztési kutatási projektek, elsősorban a fluoreszcens képalkotás területén. Egy multidiszciplináris kutatócsoport vezetőjeként, a pályázótól elvárt, hogy megfelelő tapasztalattal rendelkezzen interdiszciplináris kutatási projektek vezetésében és külső támogatási források elnyerésében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 1.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Kutatói álláshelyet hirdet az MTA TTK Enzimológiai Intézet Onkológiai Biomarker  kutatócsoport „tudományos munkatárs” munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Onkológiai kutatási projektek tervezése, kivitelezése, jegyzőkönyvezés, irodalomkövetés, a publikációk elkészítése. Irodalomkutatás és összefoglaló közlemények készítése angol és magyar nyelven. Graduális hallgatók irányítása. Kutatási pályázatok készítése. A kutatócsoportról további információk a csoport honlapján találhatóak: http://gyer1-6.sote.hu/gyorffy

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója kutatói  álláshelyet hirdet az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Funkcionális Farmakológiai Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A kutatás célja új gyógyszercélpontok azonosítása a farmakorezisztens epilepszia kezelésére, elsősorban glia-neuron kommunikációs útvonalak feltárása és karakterizációja révén. A potenciális gyógyszercélpontok alkalmazhatóságának vizsgálatában a pályázó feladatai az alábbiak:

1) a neuronális és gliális aktivitás párhuzamos monitorozása vad típusú és fluoreszcens Ca2+ szenzor fehérjét expresszáló patkányokból nyert in vitro agyszelet preparátumokon szimultán fluoreszcens képalkotással és elektrofiziológiai karakterizációval;

2) az azonosított gyógyszercélpont fehérjék farmakológiai validálása in vitro epilepszia modellben;

3) a potenciális gyógyszercélpont folyamatok célzott vizsgálatára alkalmas módszerek fejlesztése.

A munkakörhöz kapcsolódó feladatok magukban foglalják a kísérletek tervezését, kivitelezését, a jegyzőkönyvezést, az irodalomkövetést, a publikációk előkészítését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 22.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója karbantartói álláshelyet hirdet a Gazdasági Igazgatóság, Üzemeltetési Osztályán „karbantartó” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a TTK telephelyeként szolgáló, Lágymányoson épült Kutatóépület általános karbantartási feladatainak ellátása,
 • az épület korszerű épületgépészeti, erősáramú és gyengeáramú rendszereinek karbantartása, ellenőrzése, hibák behatárolása,
 • a Tervszerű Megelőző Karbantartásokba és garanciális feladatokba bevont külső szolgáltatókkal kapcsolattartás, elvégzett munkájukkal kapcsolatos észrevételek tétele.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  technikusi álláshelyet hirdet az Anyag- és Környezetkémiai Intézetbe közalkalmazotti munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Műszeres analitikai feladatok ellátása (feltárás, mérés)
 • Technikusi feladatok ellátása több laborban
 • Mosogatás

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Kutatói álláshelyet hirdet az Szerves Kémiai Intézet Kémiai Krisztallográfia Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kristályosítási eljárások fejlesztése szilárd fázisú molekuláris társulások létrehozására. A munka célja szerves kismolekulák, azon belül is főleg gyógyszerhatóanyagok új módosulatainak előállítása és szerkezetük meghatározása, jellemzése az egykristály röntgendiffrakció módszerével. Egy- és többkomponensű rendszerek, zárvány- és kokristályok egykristályainak növesztése különböző laboratóriumi eljárások alkalmazásával. Szerkezetvizsgálat diffrakcióval és termikus módszerekkel. Polimorfia vizsgálat és izostrukturalitási számítások. A különböző módosulatok előállításával változtatjuk a hatóanyag fizikai-kémiai tulajdonságait, például a szilárdságot, ami a tablettázhatósággal függ össze, az oldhatóságot, ami a szervezetben való kioldódással kapcsolatos vagy a stabilitást, mely az eltarthatóságot befolyásolhatja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 10.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete  ”kutatóasszisztens” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Kísérletek előkészítése, teljes technikai lebonyolítása, adatbevitel és archiválás. A kísérletekben 17 éves serdülők és anyjuk vesznek részt az alábbi feladatokban: számítógépes tesztek, neuropszichológiai vizsgálatok; kérdőívkitöltés, videofelvétel anya-serdülő interakciókról; nyál- és szájnyálkahártya minták gyűjtése.

A munkakör kutatási tapasztalatot nyújt a pszichológia és a viselkedésbiológia területén

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudomány Kutatóközpont főigazgatója Tudományos főmunkatárs álláshelyet hirdet  Anyag- és Környezetkémiai Intézet Funkcionális Határfelületek Csoportjába „tudományos főmunkatársi” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó feladat leírása:

Bioszenzorok adat és jelfeldolgozási munkáinak koordinálása és szén alapú szuperkondenzátorok fejlesztése. Elektrokémiai mérések tervezése és értékelése, különös tekintettel a szuperkondenzátoros és multiszenzoros alkalmazásokra, stabilitás és érzékenység időbeli változásának vizsgálata. Felületvizsgálat pásztázó mikroelektródos módszerekkel. Optimalizálás és mintázat-felismerési algoritmusok alkalmazása bioszenzorok és szenzorrendszerek esetére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 25

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudomány Kutatóközpont főigazgatója Tudományos főmunkatárs álláshelyet hirdet  Anyag- és Környezetkémiai Intézet Biológiai Nanokémia Kutatócsoportjába „tudományos főmunkatársi” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó feladat leírása:

A csoportban folyó kutatások koordinálásában való részvétel és pályázatírás. Extracelluláris vezikulák, liposzómák, és egyéb kolloid rendszerek előállítása és vizsgálata kisszögű röntgenszórással, dinamikus fényszórással, és méretkizárásos kromatográfiával. A kutatócsoporthoz tartozó dinamikus fényszóró berendezés, differenciális pásztázó kaloriméter, reométer és HPLC berendezések üzemeltetése és karbantartása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 25

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet az intézmény épületgépész  mérnök/ technikus  munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A TTK új kutató épületének épületgépészeti üzemeltetése.
 • Az új kutató épület műszaki menedzsmentjébe tartozó épületgépészeti és általános épületfelügyeleti rendszer (BMS, KNX- EIB) felügyelete, kezelése és karbantartása, mely az alább felsorolt rendszerekre terjed ki:
  • a fűtési rendszer távhő, blokk hőközpont, fan-coilokkal, radiátorokkal,
  • a hűtési rendszer folyadékhűtőkkel, VRV rendszerekkel, split klímákkal, fan-coil-okkal,
  • a komfort és technológiai szellőzési rendszerek, légkezelőkkel, garázs és laborhelyiségek (vegyifülkék) elszívásával,
  • a hideg-meleg vízellátás (kollektorok), szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, szaniter berendezések,
  • a víz- és technológiai szennyvízkezelő berendezések,
  • technológiai gázhálózatok,
  • az épület villamos rendszerének felügyelete (kivéve elzárt kezelőterek), 0,4kV-os elosztó-kapcsoló és gépészeti automatika szekrényekkel, diesel aggregáttal, szünetmentes berendezésekkel, villámvédelemmel, komplett világítási, biztonsági és tartalékvilágítási hálózattal, gyengeáramú informatikai hálózattal,
  • a tűzjelző rendszer, tűzoltórendszerek (sprinkler berendezés és tűzcsap hálózat), füstmentesítő- füstelszívó rendszerek,
  • a biztonsági rendszerek, beleértve beléptető, behatolás jelző és térfigyelő rendszerek,
  • az automata bejárati kapuk, garázskapuk, sorompók,
  • a liftek,
  • a konyhatechnikai berendezések.
 • Az új kutató épület energia menedzsmentje, mely az alább felsorolt rendszerekre terjed ki:
  • elektromos energia,
  • távhő,
  • a folyékony gáz (nitrogén),
  • a víz / szennyvíz,
  • hulladék elszállítás
 • A műszaki osztály vezetőjének támogatása és szükség szerinti helyettesítése az alábbi feladatkörökben:
  • üzemeltetési osztály munkatársai (műszerész, karbantartó, gondnok) munkavégzésének tervezése, ütemezése, irányítása, a vonatkozó szabályzatok elkészítése, aktualizálása,
  • garanciális és hibajavítások kezelése,
  • az üzemeltetésbe bevont külső szolgáltatók (biztonsági szolgálat, recepció, takarítás, étkeztetés, kertészet, stb.) munkájának irányítása, szerződésszerű teljesítésük ellenőrzése
  • az üzemeltetési kiadásokkal kapcsolatos gazdasági számítások, elemzések készítése,
  • az üzemeltetési területen indított közbeszerzési eljárások szakmai támogatása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 23.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Onkológiai Biomarker Kutatócsoport „tudományos munkatárs/segédmunkatárs” munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Onkológiai biomarkerek genom-szintű bioinformatikai elemzése. Statisztikai elemzés az R környezetben. Drupal modul programozás és PHP honlap fejlesztés. Adatbázis építés nyilvános lerakatok és a saját adatok felhasználásával.  A munkakörhöz kapcsolódó feladatok magukban foglalják a projektek tervezését, kivitelezését, a jegyzőkönyvezést, az irodalomkövetést, a publikációk előkészítését, stb. is. A kutatócsoportról további információk a csoport honlapján találhatóak: http://gyer1-6.sote.hu/gyorffy

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 1.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet az intézmény épületgépész  mérnök munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A TTK új kutató épületének épületgépészeti üzemeltetése.
 • Az új kutató épület műszaki menedzsmentjébe tartozó épületgépészeti és általános épületfelügyeleti rendszer (BMS, KNX- EIB) felügyelete, kezelése és karbantartása, mely az alább felsorolt rendszerekre terjed ki:
  • a fűtési rendszer távhő, blokk hőközpont, fan-coilokkal, radiátorokkal,
  • a hűtési rendszer folyadékhűtőkkel, VRV rendszerekkel, split klímákkal, fan-coil-okkal,
  • a komfort és technológiai szellőzési rendszerek, légkezelőkkel, garázs és laborhelyiségek (vegyifülkék) elszívásával,
  • a hideg-meleg vízellátás (kollektorok), szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, szaniter berendezések,
  • a víz- és technológiai szennyvízkezelő berendezések,
  • technológiai gázhálózatok,
  • az épület villamos rendszerének felügyelete (kivéve elzárt kezelőterek), 0,4kV-os elosztó-kapcsoló és gépészeti automatika szekrényekkel, diesel aggregáttal, szünetmentes berendezésekkel, villámvédelemmel, komplett világítási, biztonsági és tartalékvilágítási hálózattal, gyengeáramú informatikai hálózattal,
  • a tűzjelző rendszer, tűzoltórendszerek (sprinkler berendezés és tűzcsap hálózat), füstmentesítő- füstelszívó rendszerek,
  • a biztonsági rendszerek, beleértve beléptető, behatolás jelző és térfigyelő rendszerek,
  • az automata bejárati kapuk, garázskapuk, sorompók,
  • a liftek,
  • a konyhatechnikai berendezések.
 • Az új kutató épület energia menedzsmentje, mely az alább felsorolt rendszerekre terjed ki:
  • elektromos energia,
  • távhő,
  • a folyékony gáz (nitrogén),
  • a víz / szennyvíz,
  • hulladék elszállítás
 • A műszaki osztály vezetőjének támogatása és szükség szerinti helyettesítése az alábbi feladatkörökben:
  • üzemeltetési osztály munkatársai (műszerész, karbantartó, gondnok) munkavégzésének tervezése, ütemezése, irányítása, a vonatkozó szabályzatok elkészítése, aktualizálása,
  • garanciális és hibajavítások kezelése,
  • az üzemeltetésbe bevont külső szolgáltatók (biztonsági szolgálat, recepció, takarítás, étkeztetés, kertészet, stb.) munkájának irányítása, szerződésszerű teljesítésük ellenőrzése
  • az üzemeltetési kiadásokkal kapcsolatos gazdasági számítások, elemzések készítése,
  • az üzemeltetési területen indított közbeszerzési eljárások szakmai támogatása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015.február 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Tudományos segédmunkatársi álláshelyet hirdet a Kognitív Idegtudományi és pszichológiai Intézet Kulturális Összehasonlító Pszichológiai Csoportjában 1 fő „tudományos segédmunkatársi” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Feladatkör:

 • A versengés pszichológiájával kapcsolatos kutatásokban való részvétel, a kutatás lebonyolításában, a kutatási eredmények kiértékelésében, az eredmények tudományos konferenciákon és tudományos publikációkban való megjelentetésében való részvétel.
 • Kulturális összehasonlító pszichológiai vizsgálatokban való részvétel, a kutatás lebonyolításában, a kutatási eredmények kiértékelésében, az eredmények tudományos konferenciákon és tudományos publikációkban való megjelentetésében való részvétel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 12.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Tudományos munkatárs vagy tudományos segédmunkatárs álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Aktív Transzport Fehérjék Kutatócsoportjában 1 fő „ tudományos munkatársi vagy tudományos segédmunkatársi” közalkalmazotti munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az energiabevitel mennyisége és minősége hosszútávú, akár generációkon átívelő hatással lehet metabolikus háztartásunkra. Több súlyos, gyakori krónikus betegség kialakulása is az energiabevitel zavarával függ(het) össze. Munkacsoportunkban ezeknek a folyamatoknak a molekuláris mechanizmusait kutatjuk egérkísérletekben.

A felveendő kutató feladata, hogy bekapcsolódjon a kutatócsoport kísérletes munkájába, melynek fókuszában a metabolikus stresszek hatására kialakuló epigenetikai mintázatok teljes genomi szintű vizsgálata áll. Ennek keretében kromatin immunoprecipitáció, DNS metiláció analízis kísérleteket kell elvégezni. A feladatok része új módszerek beállítása, állatkísérletek tervezése és kiértékelése, munkabeszámolók elkészítése, és részvétel szakmai publikációk elkészítésében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 19.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete ”asszisztens” munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • kutatáshoz kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok,
 • Kísérletek előkészítése, teljes technikai lebonyolítása, adatbevitel és archiválás
 • kísérletek lebonyolítása 17 éves serdülőkkel és anyjukkal, akik az alábbi feladatokban vesznek részt: számítógépes tesztek, neuropszichológiai vizsgálatok; kérdőívkitöltés, videofelvételek anya-serdülő interakciókról; nyál- és szájnyálkahártya minták gyűjtése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 17.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet „tárgyi eszköz gazdálkodó” munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Az Intézet tárgyi eszközeinek teljes körű nyilvántartása
 • Leltározási és selejtezési folyamatok koordinálása
 • Leltározás kiértékelése, selejtezett eszközök kivezetése
 • Tárgyi eszközökkel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése
 • Havi zárási folyamat során egyeztetés a főkönyvi könyveléssel
 • Negyedéves écs és tárgyi eszköz állományváltozás feladása a Főkönyv felé

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. november 25.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az intézmény gépész üzemeltetési mérnök munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A TTK új kutató épületének épületgépészeti üzemeltetése.
 • Az épület műszaki menedzsmentje.
 • Az épület energia menedzsmentje.
 • A műszaki osztály vezetőjének támogatása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 3.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. november 10.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoport „tudományos munkatárs/segédmunkatárs” munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Sejtbiológiai kutatások folytatása az MTA Lendület program támogatásával megalakult Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoport keretein belül. A kutatási téma a membránfehérjék sejten belüli vándorlásának tanulmányozására polarizált sejtekben. A munkakörhöz kapcsolódó feladatok magában foglalják a kísérletek tervezését, kivitelezését, a jegyzőkönyvezést, az irodalomkövetést, a publikációk előkészítését, stb. Az alkalmazott módszerek elsősorban fluoreszcens mikroszkópiára (konfokális, high content screening) alapulnak, de kiterjednek molekuláris biológiai és biokémiai megközelítésekre is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 22.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Pénzügyi- és számviteli osztályán „számviteli ügyintéző” munkakörének betöltésére.

 Feladatkör:

 • a vonatkozó jogszabályok alapján az intézmény pénzforgalmi és költségvetési  könyvelése,
 • egyéb költségvetési számviteli feladatok ellátása
 • OTKA és EU-s pályázatok pénzforgalmának könyvelése, kapcsolódó elszámolási feladatokban közreműködés
 • az intézet munkatársainak külföldi-, ill. belföldi kiküldetéseinek elszámolása
 • közreműködés a beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatokban és a negyedéves adatszolgáltatások összeállításában

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 14.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kontrolling osztályán „projekt elszámolási referens”munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Projekt nyilvántartási feladatok ellátása
 • Projektek pénzforgalmának naprakész nyilvántartása, monitorozása
 • Kutatók projektekkel kapcsolatos informálása
 •  Projektelszámolások készítése
 • Kapcsolattartás és egyeztetés a pályázati szervekkel

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (1.) hirdet az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Polimer Kémiai Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 •  Téma:  Intelligens hybrid anyagok szol-gél reakciókra alkalmas multifunkciós polimerek szintézisével
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja:  Napjainkban világszerte rohamosan nő az érdeklődés az intelligens (reszponzív, adaptív) polimerek és polimer gélek iránt. Az ezen a területen folyó kutatásaink keretében újszerű szerkezettel rendelkező, intelligens viselkedést mutató multifunkciós polimereken alapuló hibrid térhálók és gélek szol-gél eljárással történő előállításának, a kapott új anyagok szerkezetének és tulajdonságainak, valamint alkalmazhatóságuk feltételeinek a felderítése lesz a fiatal kutató feladata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (2.) az Anyag-és Környezetkémiai Intézet Plazmakémiai Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Szénalapú mikro- és nanoméretű anyagi rendszerek plazmás és ionsugaras felületmódosítása és a módosított felület kvalitatív és kvantitatív kémiai jellemzése

A fiatal kutató feladata / munkájának célja:

 • Mikro- és nanoméretű anyagi rendszerek célzott felületmódosításának kutatása plazmás-ionos módszerekkel.
 • A módosított felület kvantitatív kémiai szerkezeti vizsgálata.
 • A részvétel a fenti területen folyó pályázatok (OTKA, stb.) kutatási feladatainak végrehajtásában és az elért tudományos eredmények közlésében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet (3.) hirdet az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Megújuló Energia Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Nemesfémmentes katód elektrokatalizátorok tüzelőanyag-cellákhoz
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Polimer elektrolit membrán tüzelőanyag-cellákban katód katalizátorként alkalmazandó olcsón előállítható nagy nitrogéntartalmú szénszerkezetek előállítása és módosítása átmeneti fémekkel

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet (4.) hirdet az Enzimológia Intézet Fehérje  Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Lineáris fehérje-kötő motívumok jelátviteli hálózatokban
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja:  Rekombináns fehérjék expressziója és tisztítása, 3D fehérje szerkezet meghatározás, fehérje-kötő felszínekre specifikus inhibitor tervezés

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (5.) hirdet az Enzimológiai Intézet Metabolikus Gyógyszer-  kölcsönhatások Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: A máj gyógyszer-metabolizáló képességének változása patológiás körülmények között
 •  A fiatal kutató feladata / munkájának célja:
 • A vizsgálatok célja, hogy feltárja a krónikus máj és vese megbetegedések, valamint egyes neurológiai és pszichiátriai kórképek során kialakuló gyógyszer-metabolizáló képesség változásokat. A betegek gyógyszer-lebontó képessége, illetve CYP-státusa becsülhető a CYPtestTM diagnosztikai vizsgálattal, amely a gyógyszer-metabolizmusban résztvevő CYP enzimek aktuális szintjének meghatározásán (CYP-fenotipizálás), és a DNS analízissel megállapítható génhiba kimutatásán (CYP-genotipizálás) alapul. A geno- és fenotipizálás módszereit együttesen alkalmazva meghatározható(k) azon csökkent működő képességű, vagy működésképtelen enzimet eredményező CYP polimorfizmus(ok), amely(ek) a gyógyszerhatás elmaradásához és súlyos mellékhatások kialakulásához vezethet(nek). A betegek CYP-státus változásának ismerete elősegíti a betegek gyógyszer-lebontó képességéhez igazítható a terápia kialakítását, a megfelelő gyógyszer-hatóanyag kiválasztását és az optimális adagolás meghatározását. A személyre szabott terápiával javítható a gyógyszerhatékonyság, csökkenthető a gyógyszerfogyasztás és a mellékhatások kialakulásának kockázata, lerövidíthető a kórházi ellátás és gyorsabb gyógyulás érhető el.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet (6.) hirdet a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet  Mikrotechnológiai Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Mikrofluidikai és BIOMEMS rendszerek felületének célzott módosítása és funkcionalizálása.
 •  A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A kutatás munka célja, hogy megalapozza egy olyan analitikai eszköz megalkotását, amely hosszabb távon alkalmas mintaoldatokban fellelhető molekuláris markerek kimutatására, illetve részecskék (vagy sejtek) detektálására. A jelölt feladata a MEMS technológiában, mikrofluidikában használatos szerkezeti anyagok vizsgálata, illetve ezekhez illesztve megbízható felületmódosítási eljárások kidolgozása, mely mind a nedvesítési, mind a fehérje kitapadási tulajdonságokat képes kedvezően befolyásolni. A mikrofluidikai rendszerek funkcionális tulajdonságainak tervezett módosítása mellett további feladat az érzékelő rendszerek funkcionális molekulakötő felületeinek kialakítása. A jelölt feladata, hogy megbízható és egyben nagymértékben terület-szelektív immobilizációs eljárásokat dolgozzon ki, amelyek alkalmasak a MEMS Laboratóriumban fejlesztett BIOMEMS szerkezetekben molekuláris receptorok célzott bekötésére (pl. electro-graftingpoli-szilícium felületeken).

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet (7.) hirdet a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Nanobioszenzorika Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 •  Téma: Hidrogél rétegek fejlesztése bioszenzorika alkalmazásokhoz
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A kutatás kiemelt célja hidrogélek alkalmazhatóságának vizsgálata optikai, jelölés nélküli bioszenzorokban. A dextrán olyan természetes poliszacharid,  amelynek szenzorikai alkalmazása néhány területen már ismert.A munka magában foglalja a felületi bevonathoz használt alapanyagok előállítását (pl.  karboximetildextrán), a molekulák felületi rögzítésének kidolgozását és a rétegek tulajdonságainak jellemzését különböző felületkémiai módszerekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (8.) hirdet a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet  Vékonyréteg-fizika Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 •  Téma: Hordozókra helyezett grafén szimulációja molekula dinamikával és elektronszerkezeti módszerekkel
 • A fiatal kutató feladata/ munkájának célja: Számítógépes szimulációk végzése szuperszámítógépes környezetben, programfejlesztési feladatok elsősorban kölcsönhatási erőtér-illesztéssel kapcsolatban, klasszikus molekula-dinamikai szimulációk, ab initio DFT számítások, grafén és más egyrétegű anyagok Moiré szuperrácsainak vizsgálata különféle hordozókon, PhD fokozat megszerzése (3-4 éven belül), együttműködés kísérleti csoportokkal

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (9.) hirdet a Szerves Kémiai Intézet Organokatalízis Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Terpenoidok és terpenoid analógok organokatalitikus szintézise
 •  A fiatal kutató feladata/munkájának célja: Elsősorban kauran típusú terpenoidok és analógjainak szintézise, szintetikus annulációs startégiák kidolgozása

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (10.) hirdet a  Szerves Kémiai Intézet Kémiai Biológia Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Fluorogén vegyületek tervezése és szintézise szuperfelbontású mikroszkópos alkalmazásokhoz
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A tervezett jelzővegyületek szintézise, jellemzése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (11.) hirdet az Enzimológiai Intézet Rendezetlen Fehérje Kutatócsoport  „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: A rákban szerepet játszó ALK fúziós fehérjék szerkezeti elemzése
 • A fiatal kutató feladata az ALK fúziós fehérjék szerepének azonosítása a szolid tumorok kialakulásában, különös tekintettel az NSCLC-re. A projekt céljai közé tartozik hatásmechanizmusuk tanulmányozása, és új gyógyszerjelöltek kifejlesztése, melyek nem a Tyr-kináz aktivitás, hanem a homodimerizáció gátlásán keresztül fejtik ki hatásukat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (12.) hirdet az Enzimológiai Intézet Szerkezeti Biofizika Kutatócsoport  „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Tumorokban és gyulladásos folyamatokban meghatározó szerepet játszó kinázok allosztérikus fehérje-fehérje kölcsönhatásainak feltérképezése
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Munkatársaival együttműködésben integratív módszerekkel, azaz bioinformatikai számítások és molekulamodellezés segítségével, valamint a rendelkezésre álló kísérleti adatok felhasználásával rekonstruálja a tumorokban és gyulladásos folyamatokban szerepet játszó kinázok szerkezeti hálózatait, és azokban modellezze az allosztérikus jelátviteli folyamatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (13.) hirdet az Enzimológiai Intézet Sejtarchitektúra Kutatócsoport  „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma:  Neurodegeneratív betegségek molekuláris szintű vizsgálata
 •  A fiatal kutató feladata / munkájának célja: a fenti téma kísérletes vizsgálata biokémiai, molekuláris biológiai és sejtbiológiai eszközökkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (14.) hirdet a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet  Kulturális Összehasonlító Pszichológiai Kutatócsoportjának „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Tehetség és versengés
 •  A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A fiatal kutató bekapcsolódik a csoportban zajló versengésre vonatkozó vizsgálatokba és ezeken belül elsősorban az azonosított tehetségekkel kapcsolatos versengésre vonatkozó kutatásokba. Feladata lesz azonosított és kiemelkedő tehetségekkel kapcsolatos kvalitatív és kvantitatív kutatások lebonyolítása, a kutatási adatok elemző feldolgozása és az eredmények hazai és nemzetközi konferenciákon valamint hazai és nemzetközi publikációkban való bemutatása.  A tehetséges személyek versengési attitűdjével kapcsolatos kutatásokon kívül a csoport minden más kutatási tevékenységében aktív részvétele kívánatos azért, hogy a három éves alkalmazás végére a kutatói pályához szükséges készségeket elsajátítsa.
 • A fiatal kutató feladata lesz, hogy bekapcsolódjon az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájának képzésbe és a tanulmányaiban megfelelő előrehaladást mutasson.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (15.) hirdet a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet   Összehasonlító Pszichofiziológiai Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: A thalamokortikális oszcillációk vizsgálata az alvás-ébrenléti ciklus egyes fázisaiban
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: kísérletek tervezése, kivitelezése, adatok elemzése, tudományos publikációk készítése

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 9.

Részletek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  tudományos segédmunkatárs álláshelyet hirdet a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai  Intézet Kognitív Idegtudomány I. és Űrkutató Csoportjában tudományos ügyintéző/tudományos segédmunkatárs közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Extrém helyzetek kognitív következményeinek vizsgálata, elsősorban űrutazásban és azt modellező helyzetekben. Kognitív idegtudományi kísérletek tervezése és vezetése, EEG adatfeldolgozás. kísérlettervezés, tudományos eredmények publikálása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 18.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Tudományos Titkárság és Információs Központban ”könyvtáros” munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Szaktájékoztatói feladatok ellátása (pszichológiai, kémiai – enzimológiai gyűjteményből)
 • Állományfeltárás (Huntéka rendszerben)
 • MTMT adatbázis-építés
 • Felhasználó-képzés
 • Egyéb könyvtári adminisztráció, esetenként angol nyelven is

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója tudományos segédmunkatársi álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Membránfehérje Bioinformatikai Kutatócsoportjában közalkalmazotti munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Bioinformatika feladatok elvégzése és a kutatócsoport informatikai hátterének biztosítása,
 • rendszer-adminisztráció, adatbázis kezelés, adminisztrálás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 25.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója tudományos munkatárs álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet Membrán fehérje Kutatócsoportjában közalkalmazotti munkakör betöltésére

Feladatkör:

A gyógyszerek farmakológiai paramétereit jelentősen befolyásolják a sejtek plazmamembránjában található organikus anion transzporter polipeptidek. Farmakológiai és fiziológiás jelentőségük ellenére azonban e fehérjék átfogó biokémiai jellemzése még nem történt meg. A felveendő kutató feladata a csoport kutatómunkájába való bekapcsolódás, amely során a humán organikus anion transzporter polipeptidek mediálta transzport mechanizmus megértése, új vizsgálati módszerek fejlesztése, és a család kevésbé jellemzett tagjainak vizsgálata a cél. A munka kísérletes része magába foglalja a sejttenyésztést, rekombináns DNS technikák alkalmazását és áramlási citometriás vizsgálatokat. Az alkalmazandó kutató feladata továbbá az aktuális kutatási téma nemzetközi irodalmának nyomon követése, szakmai publikációk elkészítése, önálló kutatási irányok kijelölése és PhD hallgatók szakmai munkájának irányítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont  Üzemeltetési osztályán karbantartó munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a TTK telephelyeként szolgáló, Kutatóház karbantartói feladatainak ellátása,
 • az épület korszerű épületgépészeti, erősáramú és gyengeáramú rendszereinek karbantartása, ellenőrzése, hibák azonosítása
 • a Tervszerű Megelőző Karbantartásokba és garanciális feladatokba bevont külső szolgáltatókkal kapcsolattartás, elvégzett munkájukkal kapcsolatos észrevételek tétele.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 29.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014.május 31.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Pénzügyi- és számviteli osztályán „számviteli  ügyintéző” munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a vonatkozó jogszabályok alapján az intézmény pénzforgalmi és költségvetési  könyvelése,
 • egyéb költségvetési számviteli feladatok ellátása
 • OTKA és EU-s pályázatok pénzforgalmának könyvelése, kapcsolódó elszámolási feladatokban közreműködés
 • az intézet munkatársainak külföldi-, ill. belföldi kiküldetéseinek elszámolása
 • közreműködés a beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatokban és a negyedéves adatszolgáltatások összeállításában

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 29.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014.május 31.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Kutatási asszisztens álláshelyet hirdet a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Kulturális Összehasonlító Pszichológiai Csoportjába 2 fő „ügyintéző/tudományos ügyintéző” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 Feladatkör:

 • A versengés pszichológiájával kapcsolatos kutatások szervezése, adatfelvételben, adatbevitelben, adatkiértékelésben való részvétel.
 • Kulturális összehasonlító vizsgálatokban való részvétel, adatgyűjtés, adatbevitel, adatkiértékelés.
 • Egyéb tudományos és adminisztratív ügyintézés.
 • Angol nyelvű levelezés.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet „bérszámfejtő” munkakör betöltésére
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Dolgozók nem rendszeres járandóságainak számfejtése
 • Számfejtési bizonylatok elkészítése, nyilvántartása
 • Jelenléti ívek, szabadságok feldolgozása
 • Adatszolgáltatás bérszámfejtés területén
 • Teljes körű bérszámfejtési feladatok ellátása
 • Bérfeladási feladatok ellátása
 • Szoros együttműködés a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési osztályával

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 10.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kontrolling osztály vezetői munkakörének betöltésére

A vezetői megbízás időtartama: 3 év

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a kutatóközpont elemi költségvetésének elkészítése, előirányzat felhasználási terv összeállítása és karbantartása, az előirányzatok módosításával kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása, rendelkezésre álló keretek kimutatása, vezetői információs adatszolgáltatás nyújtása,
 • gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások biztosítása, analitikák, elemzések készítése,
 • kontrolling feladatok ellátása körében a kutatóközpont belső működési folyamatainak elemzése a gazdaságosság, a költség-hatékonyság szempontjából, javaslattétel vezetői döntésekhez, közreműködés az éves beszámoló pénzforgalmi adatainak elkészítésében, az éves szöveges költségvetési beszámoló összeállítása a felügyeleti szerv szempontjai alapján,
 • forrásvizsgálat, kiadási kötelezettség vállalások vizsgálata, nyilvántartása, egyben az előirányzat gazdálkodás kontrollja,
 • fejezeti, illetve egyéb forrásokból finanszírozott pályázatok, projektek pénzügyi, nyilvántartási és elszámolási kötelezettségének teljesítése,
 • a kutatóközpont szervezeti egységei költségvetési tervezésének irányítása és a tervek végrehajtásának folyamatos felülvizsgálata,
 • a feladatkörét érintő szabályzatok rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 11.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Kutatói álláshelyet hirdet a Szerves Kémiai Intézet „vegyész/vegyészmérnök” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 •  Szerves kémiai szintézisek végzése

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Fejlődés-pszichofiziológiai Csoportjában  tudományos segédmunkatárs munkakörének betöltésére.

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Viselkedéses, elektrofiziológiai és képalkotó (fMRI) adatok feldolgozása, elemzése.
 • Részvétel kognitív idegtudományi vizsgálatok és publikációk előkészítésében.
 • Részvétel a kutatócsoport napi munkájában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont  Műszaki osztályán karbantartó munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a TTK telephelyeként szolgáló, Lágymányoson megépült Kutatóház karbantartói feladatainak ellátása,
 • a Q2 épület korszerű épületgépészeti, erősáramú és gyengeáramú rendszereinek karbantartása, ellenőrzése, hibák azonosítása
 • a Tervszerű Megelőző Karbantartásokba és garanciális feladatokba bevont külső szolgáltatókkal kapcsolattartás, elvégzett munkájukkal kapcsolatos észrevételek tétele.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 28.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet „beszerzési munkatárs” munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Vegyszerek és kutatásokhoz kapcsolódó szakmai anyagok, eszközök, szolgáltatások beszerzése
 • Megrendelések nyomon követése az igények beérkezésétől a számlák befogadásáig
 • Beszállítókkal való kapcsolattartás, igényeknek megfelelő új partnerek felkutatása
 • Árajánlatok kérése, beszerzési döntések előkészítése
 • Igények függvényében gépkocsival történő beszerzések, egyéb ügyek bonyolítása
 • A feladatkörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 25.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Kutatói álláshelyet hirdet az Anyag- és Környezetkémiai Intézet „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Műszeres analitikai feladatok ellátása

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Kutatói álláshelyet hirdet A Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet „asszisztens” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Az igazgató munkájának teljes körű támogatása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet „államháztartási könyvelő” munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 •  a vonatkozó jogszabályok alapján az intézmény kötelezettségvállalásainak
 • könyvelése,
 •  könyvvezetési feladatok ellátása
 •  OTKA és EU‐s pályázatok pénzforgalmának könyvelése, kapcsolódó elszámolási feladatokban közreműködés

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 4.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Kutatói álláshelyet hirdet a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet  „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakör betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Humán és állatkísérletes kognitív pszichológiai vizsgálatok kivitelezése, adatok felvétele feldolgozása, adatbázis kialakítása, statisztikai elemzés elvégzése, eredmények tudományos publikációra való előkészítése, publikálása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 1.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont jogi előadó munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Elősegíti a Kutatóközpont működésének szabályszerűségét, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában,
 • Részt vesz a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontból történő előkészítésében,
 • Közreműködik a Kutatóközpont közbeszerzéseinek lebonyolításában,
 • Napi munkája során segíti a Jogi irodavezető jogtanácsos munkáját,
 • Nyilvántartja, előkészíti a Kutatóközpont működésével kapcsolatos szerződéseket,
 • A Kutatóközpont szabályzatainak, főigazgatói utasításainak előkészítésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat lát el,
 • A hatáskörébe tartozó jogi kérdésekben tanácsot és tájékoztatást ad a Kutatóközpont vezetőségének és munkatársainak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója pályázatot hirdet az Intézet “Fehérje Szerkezet” kutatócsoport tudományos munkatárs/ tudományos segédmunkatárs közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Feladatkör:
Bioinformatikai kutatások folytatása a Szerkezet Kutató Csoport keretein belül. A rendezetlen fehérjék egymással kialakított kölcsönhatásainak vizsgálata és modellezése számítógépes módszerekkel.
A kutatási feladatok az alábbi részfeladatokra épülnek: biológiai adatbázisok (fehérje térszerkezet és szekvencia) kezelése és feldolgozása, statisztikai elemzések, saját célprogramok írása, illetve sztenderd bioinformatikai programok és programcsomagok használata. A jelen alapkutatási projekt szerves részét képezi a releváns nemzetközi szakirodalom követése és feldolgozása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 31.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója pályázatot hirdet az Intézet “Fehérje Szerkezet” kutatócsoport tudományos munkatárs/ tudományos segédmunkatárs közalkalmazotti munkakörének  betöltésére

 Feladatkör:

Bioinformatikai kutatások folytatása a Szerkezet Kutató Csoport keretein belül. A kutatási téma a rendezetlen fehérjék szerkezeti, funkcionális és betegségekhez kapcsoló tulajdonságainak vizsgálata.  Az aktuális kutatási téma nemzetközi irodalmának nyomon követése. Szakmai publikációk és pályázatok elkészítése.

A munkakörhöz kapcsolódó feladatok körébe tartoznak különböző számítógépes programok alkalmazása és fejlesztése (szekvencia analízisek, machine learning és knowledge based szerkezet becslő eljárások, statisztikai elemzések), adatbázisok és web szerverek létrehozása, rák genom adatok bioinformatikai elemzése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 31.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont  Műszaki osztályán karbantartó munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a TTK jövőbeli telephelyeként szolgáló, Lágymányoson épülő Q2 Kutatóház karbantartói feladatainak ellátása,
 • a Q2 épület korszerű épületgépészeti, erősáramú és gyengeáramú rendszereinek karbantartása, ellenőrzése, hibák azonosítása
 • a Tervszerű Megelőző Karbantartásokba és garanciális feladatokba bevont külső szolgáltatókkal kapcsolattartás, elvégzett munkájukkal kapcsolatos észrevételek tétele.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 6.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Kutatói álláshelyet hirdet a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet „tudományos munkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Fázisszétválási folyamatok vizsgálata vékonyrétegekben

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Kutatói álláshelyet hirdet a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet „tudományos munkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • SiN alapú adalékolt kerámiák fejlesztése

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet igazgatója Tudományos munkatárs vagy tudományos segédmunkatárs álláshelyet hirdet a Genomstabilitás Lendület kutatócsoport közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Feladatkör:

A daganatos betegségek kialakulásáért a sejtek DNS-állományában keletkező mutációk felelősek. A felveendő kutató feladata, hogy bekapcsolódjon a kutatócsoport kísérletes munkájába, mely a mutációk kialakulását megakadályozó, a genom stabilitásáért felelős  molekuláris mechanizmusok megértését célozza. Ennek keretében elsődlegesen sejttenyészetben, genetikailag manipulált sejtvonalak segítségével vizsgáljuk a sérült DNS replikációs mechanizmusait. A feladatok része a kísérletek tervezése, munkabeszámolók  elkészítése, és részvétel szakmai publikációk elkészítésében.

További információk a csoport kutatásairól a www.ttk.mta.hu/intezetek/enzimologiai-intezet/genom-stabilitas címen találhatók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.december 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 6.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet a Molekuláris Farmakológiai Intézet, Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoport „tudományos munkatárs”  munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Sejt-alapú fluoreszcens mérőműszerek (high content screening, konfokális mikroszkóp, stb.) működtetése,
 • A képalkotó berendezéseken folyó kutatómunka támogatása.
 • A műszerek beszerzésének előkészítése és lebonyolítása;
 • A berendezések folyamatos üzemének megszervezése és biztosítása;
 • A műszereket használó kutatatók rendszeres tájékoztatása és továbbképzése;
 • A műszeres laboratórium fejlesztésére vonatkozó javaslattétel.

A munkakör lehetőséget kínál konkrét tudományos projektekbe történő bekapcsolódásra, illetve önálló kutatómunka végzésére is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.december 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 16.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet a Molekuláris Farmakológiai Intézet, Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoport „tudományos munkatárs”  munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Sejtbiológiai kutatások folytatása a nemrégiben megalakult Molekuláris Sejtbiológiai (Lendület) Kutatócsoport keretein belül.
 • A kutatási téma a membránfehérjék sejten belüli vándorlásának tanulmányozására polarizált sejtekben.
 • A munkakörhöz kapcsolódó feladatok magában foglalják a kísérletek tervezését, kivitelezését, a jegyzőkönyvezést, az irodalomkövetést, a publikációk előkészítését, stb..

Az alkalmazott módszerek elsősorban fluoreszcens mikroszkópiára (konfokális, high content screening) alapulnak, de kiterjednek molekuláris biológiai és biokémiai megközelítésekre is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.december 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 16.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének igazgatója pályázatot hirdet „tudományos munkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Témacím:  Párhuzamosan beszélők hangjának szétválasztása

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.november 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 28.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet igazgatója Tudományos segédmunkatárs vagy tudományos ügyintéző álláshelyet hirdet a Kognitív Idegtudományi I. csoport közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó feladatok:

-        Téma: A célirányos cselekvés szenzoros rendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata kísérleti pszichológiai módszerekkel

-     Feladatok: Az eseményhez kötött potenciálok módszerének elsajátítása és alkalmazása, a téma nemzetközi irodalmának nyomon követése, kísérlettervezés, kísérleti elrendezések programozása, adatfelvétel, adatelemzés, kéziratkészítés, az eredmények publikálása nemzetközi szaklapokban, valamint a kutatáshoz kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 6.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont eszközgazdálkodó referens munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 •  a vonatkozó jogszabályok alapján az intézmény vagyoni körébe tartozó tárgyi eszközök nyilvántartása, állományváltozások könyvelése,
 •  a vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése
 •  főkönyv és analitika közti egyeztetések elvégzése
 •  közreműködés a leltározási és selejtezési feladatokban

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 22.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet „pénzügyi-számviteli referens” munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a vonatkozó jogszabályok alapján az intézmény kötelezettségvállalásainak nyilvántartása, könyvelése,
 •  könyvvezetési feladatok ellátása
 • OTKA és EU-s pályázatok nyilvántartása, pénzforgalmának könyvelése, kapcsolódó elszámolási feladatokban közreműködés

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 22.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet „pénzügyi-számviteli referens” munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a vonatkozó jogszabályok alapján az intézmény külföldi- és belföldi kiküldetéseinek nyilvántartása, könyvelése,
 • kötelezettségvállalások nyilvántartása, könyvelése
 • OTKA és EU-s pályázatok pénzforgalmának könyvelése, kapcsolódó elszámolási feladatokban közreműködés

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 22.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki osztályán karbantartó munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a TTK jövőbeli telephelyeként szolgáló, Lágymányoson épülő Q2 Kutatóház karbantartói feladatainak ellátása,
 • a Q2 épület korszerű épületgépészeti, erősáramú és gyengeáramú rendszereinek karbantartása, ellenőrzése, hibák azonosítása
 • a Tervszerű Megelőző Karbantartásokba és garanciális feladatokba bevont külső szolgáltatókkal kapcsolattartás, elvégzett munkájukkal kapcsolatos észrevételek tétele.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.november 8.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 15.

Részletek


PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet MTA Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Farmakológiai Intézet igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására

 A betöltendő munkakör „tudományos kutató”, amely a vezető beosztással történő megbízással együtt 2014. január 1-jétől tölthető be.

Az igazgató feladata:

 • a tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
 • kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete,
 • az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése,
 • az intézet munkájának összehangolása,
 • a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, az intézet működésének biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 20.

Részletek


PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására

 A betöltendő munkakör „tudományos kutató”, amely a vezető beosztással történő megbízással együtt 2014. január 1-jétől tölthető be.

 Az igazgató feladata:

 • a tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
 • kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete,
 • az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése,
 • az intézet munkájának összehangolása,
 • a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, az intézet működésének biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 20.

Részletek


PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására

 A betöltendő munkakör „tudományos kutató”, amely a vezető beosztással történő megbízással együtt 2014. január 1-jétől tölthető be.

Az igazgató feladata:

 • a tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
 • kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete,
 • az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése,
 • az intézet munkájának összehangolása,
 • a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, az intézet működésének biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója pályázatot hirdet az Intézet “Fehérje Szerkezet” kutatócsoport tudományos munkatárs/ tudományos  segédmunkatárs közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Feladatkör: Bioinformatikai kutatások folytatása a Szerkezet Kutató Csoport keretein belül. A kutatási téma a rendezetlen fehérjék szerkezeti, funkcionális és betegségekhez kapcsoló tulajdonságainak vizsgálata.  Az aktuális kutatási téma nemzetközi irodalmának nyomon követése. Szakmai publikációk és pályázatok elkészítése.

A munkakörhöz kapcsolódó feladatok körébe tartoznak különböző számítógépes programok alkalmazása és fejlesztése (szekvencia analízisek, machine learning és knowledge based szerkezet becslő eljárások, statisztikai elemzések), adatbázisok és web szerverek létrehozása, rák genom adatok bioinformatikai elemzése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.október 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 30.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója pályázatot hirdet az Intézet “Fehérje Szerkezet” kutatócsoport tudományos munkatárs/ tudományos  segédmunkatárs közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Feladatkör:

Bioinformatikai kutatások folytatása a Szerkezet Kutató Csoport keretein belül. A rendezetlen fehérjék egymással kialakított kölcsönhatásainak vizsgálata és modellezése számítógépes módszerekkel.

A kutatási feladatok az alábbi részfeladatokra épülnek: biológiai adatbázisok (fehérje térszerkezet és szekvencia) kezelése és feldolgozása, statisztikai elemzések, saját célprogramok írása, illetve sztenderd bioinformatikai programok és programcsomagok használata. A jelen alapkutatási projekt szerves részét képezi a releváns nemzetközi szakirodalom követése és feldolgozása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.október 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 30.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Kutatói álláshelyet hirdet a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet „tudományos  munkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Biológiai eredetű fotonikus nanoarchitekturák szerkezeti és optikai jellemzése

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 25.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet „Informatikus munkatárs” munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Kapcsolattartás az informatikai rendszerek felhasználóival
 • Felhasználók informatikai problémáinak kezelése, hibák elhárítása
 • Munkaállomások operációs rendszereinek telepítése, karbantartása, kisebb hardver
  hibák elhárítása
 • Nyomtatok, szkennerek telepítése, karbantartása
 • Felhasználók részére informatikai tanácsadás

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.október 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki osztályán karbantartó munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a TTK jövőbeli telephelyeként szolgáló, Lágymányoson épülő Q2 Kutatóház karbantartói feladatainak ellátása,
 • a Q2 épület korszerű épületgépészeti, erősáramú és gyengeáramú rendszereinek karbantartása, ellenőrzése, hibák azonosítása,
 • a megelőző karbantartásokba és a garanciális feladatokba bevont külső szolgáltatókkal kapcsolattartás, elvégzett munkájuk ellenőrzése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.október 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 7.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet igazgatója Tudományos munkatárs álláshelyet  hirdet a Kognitív Idegtudományi II. csoport  közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Feladatkör:

-        Témacím: Párhuzamosan beszélők hangjának szétválasztása

Kutatócsoportunkban, amely Dr. Winkler István vezetésével és az MTA Lendület Program támogatásával működik, arra keressük a választ, hogy az emberi hallórendszer milyen algoritmusok segítségével választja szét az egymással párhuzamosan beszélők hangját.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.október 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 11.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (12.) hirdet a Molekuláris Farmakológiai Intézet Funkcionális Farmakológiai Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: Humán pluripotens őssejtekből létrehozott tiszta szívizomsejt tenyészetek farmakológiai és toxikológiai vizsgálatára alkalmas nagy-kapacitású mérési módszer beállítása

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A humán szívizomsejtek toxikológiai és gyógyszerfejlesztési vizsgálatokhoz előállítása és előkészítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 27.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet „Munkaügyi előadó” munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Dolgozók be- és kiléptetése, munkaügyi okiratok elkészítése
 • Személy- és munkaügyi adatok nyilvántartása
 • Jelenléti ívek, szabadságok feldolgozása
 • Adatszolgáltatás munkaügy területén
 • Teljes körű munkaügyi feladatok ellátása
 • Szoros együttműködés a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési osztályával

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet igazgatója pályázatot hirdet a Megújuló és Tiszta Energia Osztály „tudományos segédmunkatárs/tudományos munkatárs” teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó feladat leírása:

Többkomponensű heterogén katalizátorok kombinatorikus tervezése víz és rövid szénláncú alifás alkoholok fotokatalitikus reformálására. A katalizátorok előállítása és vizsgálata különböző adszorpciós és spektroszkópiai módszerekkel valamint elektronmikroszkóppal. A reakciók során keletkező felületi képződmények hatásának vizsgálata a többkomponensű katalizátorok felületének oxidációs állapotára egykristály modellfelületeken összegfrekvencia-keltési spektroszkópiával és elektron spektroszkópiával.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 25.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet igazgatója pályázatot hirdet a Megújuló és Tiszta Energia Osztály „tudományos segédmunkatárs/tudományos munkatárs” teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

 A munkakörbe tartozó feladat leírása:

Biomassza, műanyag és kompozitok anyagok hőbomlásának vizsgálata, a hőbomlási folyamat módosítása katalizátorok segítségével. A kísérletek során felmerülő mintaelőkészítési, hőkezelési feladatok elvégzése. Termoanalitikai technikák segítségével a termikus tulajdonságok meghatározása, a bomlási folyamat nyomonkövetése, a mérési eredmények kiértékelése. A témához kapcsolódó nemzetközi szakirodalom folyamatos követése, valamint a kutatás eredményeit összefoglaló publikációk elkészítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 25.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Farmakológiai Intézet igazgatója pályázatot hirdet  a Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatárs teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó feladat:

 • A humán pluripotens őssejt-laboratóriumban dolgozó munkatársak munkájának megszervezése és irányítása, az őssejt tenyészetek folyamatos fenntartása, az őssejtek tenyésztéséhez és differenciáltatásához szükséges feltételek biztosítása, valamint az ehhez a munkához szükséges berendezések üzemben tartása. A munkatárs feladatai közé tartozik az őssejtekkel kapcsolatos kutatómunka irányítása, részvétel a Ph.D. képzésben, illetve az intézetben zajló őssejtes munkák támogatása és koordinálása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 30.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Farmakológiai Intézet igazgatója pályázatot hirdet Biomembrán Laboratórium tudományos főmunkatárs teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó feladat:

 • Eukarióta DNS transzpozonok vizsgálata: az RNS interferencia útvonalakon keresztül történő szabályozás mechanizmusai

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 25.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet hirdet az Anyag- és Környezetkémiai Intézet „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 Téma: Amfifil kotérhálókon alapuló, nanoszerkezetű anyagi rendszerek

-        A fiatal kutató feladata a kutatóközpont tevékenységi körébe tartozó kutatómunka elősegítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 27.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet hirdet az Enzimológiai Intézet „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

  Téma: A komplementrendszer aktiválódásának mechanizmusa és szerepe betegségek kialakulásában

-        A fiatal kutató feladata a kutatóközpont tevékenységi körébe tartozó kutatómunka elősegítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 27.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet hirdet a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: Az agykérgi elektromos tevékenységet összehasonlító vizsgálata humán és állatmodellben.

-        A fiatal kutató feladata a kutatóközpont tevékenységi körébe tartozó kutatómunka elősegítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 27.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet hirdet a Molekuláris Farmakológiai Intézet „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: Szupramolekuláris rendszerek elnyelési és fluoreszcencia spektroszkópiai vizsgálata.

-        A fiatal kutató feladata a kutatóközpont tevékenységi körébe tartozó kutatómunka elősegítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 27.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet hirdet a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma:  Félvezető nanoszál alapú érzékelők kutatása

-        A fiatal kutató feladata a kutatóközpont tevékenységi körébe tartozó kutatómunka elősegítése

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 27.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet (6.) hirdet az Enzimológiai Intézet Aktív Transzport Fehérjék kutatócsoport tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Téma: Az ABCC6 transzport-fehérje szerepe az artériák meszesedésében
 • A fiatal kutató feladata / munkájának célja elsősorban az ABCC6 gén transzkripciós szabályozásának tanulmányozása különös tekintettel az epigenetikai változásokra

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 12.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Pénzügyi és Számviteli osztály vezetői munkakörének betöltésére

A vezetői megbízás időtartama: 3 év

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • az intézmény költségvetési tervezésével, az előirányzatok és kötelezettségvállalások nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • a pénzellátással, pénzgazdálkodással és az adózással kapcsolatos feladatok szervezése, az utalványozási jogkör gyakorlása,
 • a pénzügyi-számviteli nyilvántartási rendszerek működtetésének irányítása és folyamatos fejlesztése,
 • a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések alapján az intézmény könyvvezetési és beszámoló készítési és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése, a vagyon-nyilvántartási feladatok irányítása,
 • az intézmény bér- és munkaügyi feladatainak irányítása,
 • a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkavégzésének tervezése, ütemezése, irányítása és ellenőrzése, a vonatkozó szabályzatok elkészítése, aktualizálása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 13.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont  Műszaki osztályán gondnok munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a TTK jövőbeli telephelyeként szolgáló, Lágymányoson épülő Q2 Kutatóház gondnoki, műszaki diszpécseri feladatainak ellátása,
 • a Q2 épület korszerű épületgépészeti és energia menedzsment rendszereinek (fűtés, hűtés, szellőzés, víz-szennyvíz, távhő, gáz, villamos, konyhatechnika, tűzjelző, beléptető, vagyonvédelmi) üzemeltetésében való aktív részvétel,
 • az üzemeltetésbe bevont külső szolgáltatókkal (biztonsági szolgálat, recepció, takarítás, étkeztetés, kertészet stb.) kapcsolattartás, munkájuk koordinálása, szerződésszerű teljesítésük ellenőrzése,
 • a kutatóközpont szervezeti egységeitől beérkező üzemeltetési észrevételek, panaszok kezelése, szükség esetén továbbítása

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Farmakológiai Intézet igazgatója pályázatot hirdet a Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs/tudományos munkatárs” teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó feladat leírása:

Sejtbiológiai kutatások folytatása a nemrégiben megalakult Molekuláris Sejtbiológiai (Lendület) Kutatócsoport keretein belül. A kutatási téma a membránfehérjék sejten belüli vándorlásának (trafficking-jének) tanulmányozására polarizált sejtekben. A munkakörhöz kapcsolódó feladatok magában foglalják a kísérletek tervezését, kivitelezését, a jegyzőkönyvezést, az irodalomkövetést, a publikációk előkészítését, stb. Az alkalmazott módszerek elsősorban fluoreszcens mikroszkópiára (konfokális, high content screening) alapulnak, de kiterjednek molekuláris biológiai és biokémiai megközelítésekre is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 23.
A pályázat elbírálásának határideje, módja: 2013. augusztus 26.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Farmakológiai Intézet igazgatója pályázatot hirdet a Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoport „tudományos főmunkatárs” teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó feladat leírása:

Sejt-alapú fluoreszcens mérőműszerekből álló laboratórium vezetése, a mérőműszerek (áramlási citométerek, konfokális mikroszkóp, high content screening berendezés stb.) működésének folyamatos biztosítása, a laboratóriumban zajló munka megszervezése és a berendezéseket felhasználó kutatómunka támogatása. A munkatárs feladati közé tartozik a műszerek folyamatos üzemének biztosításán túl a laboratórium fejlesztésére vonatkozó javaslattétel, valamint a műszereket használó kutatatók rendszeres tájékoztatása és továbbképzése. A munkakör lehetőséget kínál konkrét tudományos projektekbe történő bekapcsolódásra, illetve önálló kutatómunka végzésére is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 26.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Farmakológiai Intézet igazgatója pályázatot hirdet a Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoport „tudományos munkatárs” teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó feladat leírása:

Sejt-alapú fluoreszcens mérőműszerek (high content screening, konfokális mikroszkóp, stb.) működtetése, a képalkotó berendezéseken folyó kutatómunka támogatása. A munkatárs feladati közé tartozik a műszerek beszerzésének előkészítése és lebonyolítása; a berendezések folyamatos üzemének megszervezése és biztosítása; a műszereket használó kutatók rendszeres tájékoztatása és továbbképzése; valamint a műszeres laboratórium fejlesztésére vonatkozó javaslattétel. A munkakör lehetőséget kínál konkrét tudományos projektekbe történő bekapcsolódásra, illetve önálló kutatómunka végzésére is.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 23.
A pályázat elbírálásának határideje, módja: 2013. augusztus 26.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az  intézmény gépész üzemeltetési mérnök munkakörének betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A TTK jelenlegi központi telephelye (Pusztaszeri út), későbbiekben a Lágymányoson épülő Q2 Kutatóház épületgépészeti üzemeltetése.
 • A Q2 épület műszaki menedzsmentjébe tartozó épületgépészeti és általános épületfelügyeleti rendszer (BMS, KNX- EIB) felügyelete, kezelése és karbantartása.
 • A Q2 épület energia menedzsmentje.
 • A műszaki osztály vezetőjének támogatása és szükség szerinti helyettesítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 23.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet „Munkaügyi előadó” munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Dolgozók be- és kiléptetése, munkaügyi okiratok elkészítése
 • Személy- és munkaügyi adatok nyilvántartása
 • Jelenléti ívek, szabadságok feldolgozása
 • Adatszolgáltatás munkaügy területén
 • Teljes körű munkaügyi feladatok ellátása
 • Szoros együttműködés a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési osztályával

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet (1.) hirdet az Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Megújuló és Tiszta Energia Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.
Téma: Természetes és mesterséges polimer hulladékok együttes pirolízise

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata különböző biomassza és biomassza-műanyag kompozit anyagok és keverékek, valamint azok alkotóelmei hőbomlásának vizsgálata analitikai pirolízis technikákkal.
GC/MS, HPLC és TG/MS módszerek alkalmazása, a mérési eredmények kiértékelése, a felmerülő mintaelőkészítési technikák elsajátítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet (2.) hirdet az Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai és Katalízis Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Téma: A lignocellulóz komplex kémiai feldolgozásának heterogén katalitikus folyamatai

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A kutatás célja a megújuló energia- és szénforrás biomassza cseppfolyós motorhajtóanyaggá alakításának tudományos megalapozása új, hatékony heterogén katalizátorok és katalitikus eljárások alkalmazásával. A PhD hallgató feladata a katalitikus kinetika és mechanizmus minél mélyrehatóbb feltárása, valamint kiegyensúlyozott hidrogénező és dehidratáló aktivitású katalizátor változatok készítése, a katalizátor szerkezet és az aktivitás összefüggéseinek feltárása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet (3.) hirdet az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Funkcionális és Szerkezeti Anyagok Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: Megnövelt életciklusú fém/fémoxid-polimer nanokompozit rendszerek előállítása és vizsgálata

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Szisztematikus laboratóriumi preparatív és analitikai munka végzése, amely nanoszerkezetű fém és fém-oxid adalékanyagok előállítására, jellemzésére és ezek felhasználásával polimer kompozitok készítésére irányul. A kísérletek célja a legmegfelelőbb adalékanyagok kiválasztása és alkalmazási körülményeinek meghatározása, az előállított polimer kompozitok szerkezetvizsgálata, élettartalmuk növelése céljából. A munka egyaránt kísérleti és elméleti jellegű.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója Fiatal kutatói álláshelyet (4.) hirdet az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Polimerfizikai Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére
Téma: Funkcionális polimer nanokompozitok: előállítás, szerkezet, tulajdonságok

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata az egyes nanoméretű töltőanyagok széleskörű jellemzése, a megfelelő felületkezelési módok kidolgozása, a funkciót biztosító molekulák megkötésének és kontrollált leadásának fejlesztése, valamint a töltőanyagok szintézise és az ezekből előállított nanokompozitok szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek felderítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (5.) hirdet az Enzimológiai Intézet Rendezetlen fehérje  kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére
Téma: Új funkcionális régiók jóslása rendezetlen fehérjeszakaszokon

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata elsődlegesen bioinformatikai eszközökkel, majd a későbbiekben a kísérletes munkatársakkal szoros együttműködésben feltárni a rendezetlen fehérjék funkcionális egységének tartott rövid kötőmotívumok szerkezeti és szekvenciális alapjait.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (6.) hirdet az Enzimológiai Intézet Aktív Transzport Fehérjék kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: Az ABCC6 transzport-fehérje szerepe az artériák meszesedésében

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata / munkájánakcélja elsősorban az ABCC6 gén transzkripciós szabályozásának tanulmányozása különös tekintettel az epigenetikai változásokra

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (7.) hirdet az Enzimológiai Intézet Genom Metabolizmus kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: A genomi integritás perturbálásának útvonalai rákos sejtekben

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata / munkájának célja: új mechanizmusok feltárása, melyek az alapkutatási célokon túl orvosbiológiai jelentőséggel is bírnak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (8.) hirdet az Enzimológiai Intézet Lizofoszfolipid  kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: SH3-domének kölcsönhatása és működésük szabályozása jelátviteli foszfolipidekkel

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata a caskin-1 SH3-doménje lipid mediátorokhoz kötődésének kvantitatív jellemzése (kötéserősség, sztöchiometria, szelektivitás, lipid-felületek szerepe) biokémiai, biofizikai és molekuláris biológiai módszerekkel, valamint sejtvonalakon végzett kísérletekkel a kölcsönhatások élettani szerepének vizsgálata. További SH3 domének bevonása a vizsgálatokba (vav2, nck1, tsk4 és tsk5), illetve a komplexek kristályosítása szerkezetmeghatározás céljából.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (9.) hirdet az Enzimológiai Intézet  Jelátviteli kutatócsoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: Caskin fehérjék szerkezetének vizsgálata

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata: laboratóriumi fehérje, DNS, illetve sejtes technikák rutinszerű alkalmazása. Az aktuális kutatási téma nemzetközi irodalmának nyomon követése. Részvétel szakmai publikációk és pályázatok elkészítésében. Tudományos eredmények publikálása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (10.) hirdet az Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Fejlődés-Pszichofiziológiai Csoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: Kulcsingerek és szabályok: A szavak akusztikus és vizuális feldolgozásának neurokognitív vizsgálata

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata / munkájának célja: részvétel a projekthez kapcsolódó, eseményhez kötött agyi potenciál (EKP; hagyományos és sokcsatornás elektródákkal) és funkcionális MRI képalkotó eljárás módszerekkel végzendő kísérletek megtervezésében, a kapott eredmények feldolgozásában és elemzésében, valamint a publikációk megírásában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (11.) hirdet az Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Kognitív idegtudományi I. csoport „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: A vizuális szenzoros emlékezet vizsgálata kognitív idegtudományi módszerekkel

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata / munkájának célja kísérletek tervezése, vezetése és futtatása a témakörben jelzett területen, közreműködés a csoport pályázati tevékenységében

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (12.) hirdet a Molekuláris Farmakológiai Intézet Funkcionális Farmakológiai Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: Humán pluripotens őssejtekből létrehozott tiszta szívizomsejt tenyészetek farmakológiai és toxikológiai vizsgálatára alkalmas nagykapacitású mérési módszer beállítása

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A humán szívizomsejtek toxikológiai és gyógyszerfejlesztési vizsgálatokhoz előállítása és előkészítése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (13.) hirdet a Molekuláris Farmakológiai Intézet Funkcionális Farmakológiai Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: A komplement rendszer aktiválódási mechanizmusának és élettani szerepének vizsgálata

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A komplement rendszer aktiválódása szerepet játszik bizonyos betegségek kialakulásában, ennek vizsgálata hozzásegíthet gyógyszer hatóanyagok kifejlesztéséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (14.) hirdet a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Nanoszerkezetek Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Téma: Biológiai és bioinspirált fotonikus nanoarchitektúrák alkalmazása kémiailag szelektív érzékelésre

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata / munkájának célja a biológiai eredetű, például lepkék szárnyain előforduló fotonikus nanoarchitekúrák kémiai érzékelésben való alkalmazási lehetőségeinek kutatása, illetve az ilyen nanoarchitektúrák szerkezeti és optikai tulajdonságainak feltárását követőn, hasonló tulajdonságokkal bíró mesterséges nanoarchitektúrák létrehozás, jellemzése és alkalmazása érzékelési feladatokra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (15.) hirdet a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Vékonyrétegfizika Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Téma: Bioinert titán – szén nanokompozit bevonat fejlesztése orvosi implantátumok felületi tulajdonságainak javítása céljából

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata / munkájának célja a biokompatibilis nanokompozit vékonyrétegek előállítása magnetronos porlasztással, növekedési mechanizmusának elektronmikroszkópos és biokompatibilitás vizsgálata. Továbbá a kialakulás fizikai és kémiai folyamatainak feltárása, a kialakuló szerkezet és a fizikai tulajdonságok közötti kapcsolatok meghatározása a funkcionális alkalmazásokat szem előtt tartva (keménység, sejtbarát felület).

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (16.) hirdet a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Mikrotechnológiai Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Téma: Különleges tulajdonságú nanoszerkezetek kialakítása

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata / Nemesfém nanorészecskékkel ellátott fémoxid rétegek kutatása; sol-gel technikával funkcionalizált integrált gázérzékelő mikroszerkezetek technológiájának fejlesztése

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (17.) hirdet a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Mikrotechnológiai Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Téma:Cink-oxid/szerves félvezető hetero-átmenetek vizsgálata új típusú optoelektronikai eszközök számára

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata / a nanoszerkezetű ZnO a nagy fajlagos felülete  és a  magas izoelektromos pontja (9.5) miatt új típusú bioérzékelők egyik ígéretes alapanyaga. A jelölt feladata lesz olyan új eljárásokat kidolgozni ZnO nanoszálak chipen történő növesztésére, amelyekkel sikerül demonstrálni az így előálló nanoanyagok gáz,UV fény és fehérjék detektálására való alkalmasságát. A PhD kutatás kiterjed a fehérjék nagy sűrűségben történő immobilizálására a nanoszálak felületére, a szenzor érzékenységének növelésére,a detektálási mechanizmus, azaz a fehérjék megkötésének és elektromos válaszának pontos megértésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (18.) hirdet a Szerves Kémiai Intézet Heterociklusos Kémiai Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Téma: Fragmens alapú vezérmolekula keresés

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A fiatal kutató feladata: a fragmens kritériumainak megfelelő molekulák szintézise, alapvető keminformatikai számítások elvégzése, biológiai eredmények értékelése
 • A fiatal kutató munkájának célja: diverz fragmenskönyvtár szintézise, farmakológiailag aktív molekulák kifejlesztése

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (19.) hirdet a Szerves Kémiai Intézet Szerkezeti Kémiai Osztály Elméleti Kémiai Laboratórium „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Téma: Aszimmetrikus szekunder amin katalízis: Mechanizmuskutatás és katalizátorfejlesztés

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata/munkájának célja: Modern elméleti kémiai módszerek alkalmazása organokatalitikus reakciók mechanizmusának feltárására

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója  Fiatal kutatói álláshelyet (20.) hirdet a Szerves Kémiai Intézet Organokatalízis és Szupramolekuláris Kémiai Osztály „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Téma: Terpén szintézisek

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A fiatal kutató feladata/munkájának célja: terpének ill. terpenoidok szintézise, és királis építőelemek fejlesztése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 9.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont  Szerves Kémiai Intézet igazgatója pályázatot hirdet az intézet Elméleti Kémiai Laboratóriumába „tudományos segédmunkatárs” munkakör betöltésére.

Feladatkör:
C-C kapcsolási reakciók elméleti vizsgálata. A C-C kapcsolási reakciók átmeneti fémekkel történő katalízise közismerten rendkívül eredményes a szerves szintézisekben. Az elméleti munka kísérleti csoporttal együttműködésben történik. A kutatás célja, hogy elméleti módszerekkel a kiválasztott reakciók mechanizmusát felderítsük és/vagy az egyes eljárások hatékonyságát megmagyarázzuk. A téma során, kvantumkémiai módszereken alapuló eljárásokkal azonosítjuk a reakciómechanizmust alkotó elemi lépéseket, részletesen megvizsgáljuk a reakció energetikai és dinamikai sajátosságait és a katalizátor szerepét.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének Igazgatója pályázatot hirdet az Intézet Fejlődés- pszichofiziológiai Csoportjában „tudományos munkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Feladatkör:

 • Viselkedéses, elektrofiziológiai és képalkotó (fMRI) adatok feldolgozása, elemzése.
 • Részvétel kognitív idegtudományi vizsgálatok és publikációk előkészítésében.
 • Részvétel a kutatócsoport napi munkájában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.

Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Pályázati  Iroda „Pályázati Irodavezető” munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • pályázati kiírások figyelemmel kísérése, K+F pályázati kiírások feldolgozása
 • pályázatokra vonatkozó hatályos jogszabályok, előírások figyelemmel kísérése
 • pályázati költségvetések előzetes véleményezése, illetékes igazgató felé előterjesztés
 • pályázati szerződéskötés
 • az elnyert pályázatok figyelemmel kísérése, támogatása, teljes körű és pontos dokumentálás koordinálása
 • pályázatokból eredő menedzsment jellegű feladatok
 • pályázati elszámolások összeállítása

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 25.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének igazgatója pályázatot hirdet Ügyintéző (titkárnői feladatokra) heti 30 órás közalkalmazotti munkakörének betöltésére

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:
-       Intézeti titkárnői feladatok

A pályázóval szembeni követelmények:
-       Legalább középfokú végzettség (érettségi),
-       Angol nyelvtudás (társalgási szintű)
-       MS Windows és MS Office gyakorlott szintű használata

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 27.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki osztály vezetői munkakörének betöltésére

A vezetői megbízás időtartama: maximum 5 év

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A TTK jelenlegi központi telephelye (Pusztaszeri út), későbbiekben a Lágymányoson épülő Q2 Kutatóház üzemeltetésének teljes körű irányítása.

A Q2 épület műszaki menedzsmentjébe tartozó épületgépészeti és általános épületfelügyeleti rendszer (BMS, KNX- EIB) felügyelete, kezelése és karbantar/ta/tása, mely az alább felsorolt rendszerekre terjed ki:

 • a fűtési rendszer távhő központ, fan-coilokkal, radiátorokkal, szivattyúkkal,
 • a hűtési rendszer folyadékhűtőkkel, split klímákkal, fan-coilokkal, szivattyúkkal,
 • a szellőzési rendszer légkezelőkkel, garázs és laborhelyiségek (vegyifülkék) elszívásával,
 • a hideg-meleg vízellátás (kollektorok), szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, szaniter berendezések,
 • a víz- és szennyvízkezelő berendezések,
 • technológiai gázhálózatok,
 • az épület villamos rendszere 10/0,4kV-os transzformátorokkal, középfeszültségű mért elosztóval, 0,4kV-os elosztó-kapcsoló és gépészeti automatika szekrényekkel, diesel aggregáttal, szünetmentes berendezésekkel, villámvédelemmel, komplett világítási, biztonsági és tartalékvilágítási hálózattal, gyengeáramú informatikai hálózattal,
 • a tűzjelző rendszer, tűzoltórendszerek (sprinkler berendezés és tűzcsap hálózat), füstmentesítő- füstelszívó rendszerek,
 • a biztonsági rendszerek, beleértve beléptető, behatolás jelző és térfigyelő rendszerek,
 • az automata bejárati kapuk, garázskapuk, sorompók,
 • a liftek,
 • a konyhatechnikai berendezések.

A Q2 épület energia menedzsmentje, mely az alább felsorolt rendszerekre terjed ki:

 • elektromos energia,
 • távhő,
 • a fűtőolaj (aggregátorhoz),
 • a folyékony gáz (nitrogén),
 • a földgáz (konyha),
 • a víz / szennyvíz,
 • hulladék elszállítás

A műszaki osztály munkatársai (üzemeltetési mérnök, műszerész, karbantartó, gondnok, műszaki ügyintéző) munkavégzésének tervezése, ütemezése, irányítása, a vonatkozó szabályzatok elkészítése, aktualizálása.
Az üzemeltetésbe bevont külső szolgáltatók (biztonsági szolgálat, recepció, takarítás, étkeztetés, kertészet, stb.) munkájának irányítása, szerződésszerű teljesítésük ellenőrzése.
Az üzemeltetési kiadásokkal kapcsolatos gazdasági számítások, elemzések készítése.
Az üzemeltetési területen indított közbeszerzési eljárások szakmai támogatása.

A pályázat benyújtásának határideje:  2013. június 13.
A pályázat elbírálásának határideje:    2013. június 20.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont Beszerzési osztály vezetői munkakörének betöltésére

A vezetői megbízás időtartama: maximum 5 év

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • az intézmény alaptevékenységének ellátását biztosító eszközök, műszerek, berendezések, anyagok, vegyszerek beszerzési igényeinek összegyűjtése, a kötelezettségvállalások elkészítése, bizonylatolása és a szükséges beszerzési eljárások lebonyolítása
  • a közbeszerzési eljárások szakmai és pénzügyi támogatása
  • a szakmai műszerek és irodai célú eszközök üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása
  • a Kutatóközpont gépjárműveinek üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása, a működés során felmerülő logisztikai feladatok lebonyolítása
  • a Kutatóközpont működéséhez igénybe vett szolgáltatások szerződésszerű teljesítéseinek felügyelete
  • a működési kiadásokkal kapcsolatos gazdaságossági számítások készítése
  • a Beszerzési Osztály munkavégzésének tervezése, ütemezése, irányítása és ellenőrzése, a vonatkozó szabályzatok elkészítése, aktualizálása

A pályázat benyújtásának határideje:  2013. május 29.
A pályázat elbírálásának határideje:    2013. június 7.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont  jogi irodavezető munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Elősegíti a Kutatóközpont működésének szabályszerűségét, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában
 • Részt vesz a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontból történő előkészítésében
 • Előkészíti és nyilvántartja a Kutatóközpont működésével kapcsolatos szerződéseket, közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége esetén lebonyolítja a vonatkozó közbeszerzési eljárást, részt vesz az esetleges jogorvoslati eljárásokban
 • Ellátja a Kutatóközpont szabályzatainak, főigazgatói utasításainak véglegesítésével, kihirdetésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat
 • A hatáskörébe tartozó jogi kérdésekben tanácsot és tájékoztatást ad a Kutatóközpont vezetőségének és munkatársainak
 • Jogtanácsosként ellátja a jogi képviseletet a Kutatóközpont működésével összefüggő peres és nem peres ügyekben, eljár bíróságok és más hatóságok előtt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 5.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont gazdasági igazgatója pályázatot hirdet az MTA Természettudományi Kutatóközpont jogi asszisztens munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Elősegíti a Kutatóközpont működésének szabályszerűségét, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában
 • Részt vesz a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontból történő előkészítésének adminisztrációjában
 • Napi munkája során segíti a Jogi irodavezető munkáját
 • Nyilvántartja a Kutatóközpont működésével kapcsolatos szerződéseket
 • A Kutatóközpont szabályzatainak, főigazgatói utasításainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat lát el
 • A hatáskörébe tartozó jogi kérdésekben tanácsot és tájékoztatást ad a Kutatóközpont vezetőségének és munkatársainak

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 5.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet az Intézet Agyi Funkcionális Képalkotó Kutatócsoportba  3 fő tudományos munkatársi közalkalmazotti munkakör betöltésére.

Feladatkör:
fMRI és EEG módszerek segítségével folytatott kognitív idegtudományi kutatások tervezése, adatgyűjtési és feldolgozási feladatok. Ezen belül:

 • Multivariáns EEG és fMRI adatfeldolgozási módszerek fejlesztése és alkalmazása – l fő
 • Idegrendszeri plaszticitással kapcsolatos kognitív idegtudományi kutatások tervezése és lebonyolítása – l fő
 • Vizuális információ idegrendszeri feldolgozásával kapcsolatos kognitív idegtudományi kutatások tervezése és lebonyolítása – l fő

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 31.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének Igazgatója pályázatot hirdet az Intézet Fejlődés-pszichofiziológiai Csoportjában „tudományos ügyintéző” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Feladatkör:

 • Viselkedéses és elektrofiziológiai adatok feldolgozása, elemzése.
 • Részvétel vizsgálatok és publikációk előkészítésében.
 • Részvétel a kutatócsoport napi munkájában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.  május 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 13.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének Igazgatója pályázatot hirdet az Intézet Fejlődés-pszichofiziológiai Csoportjában  „tudományos munkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

 Feladatkör:

 • Viselkedéses, elektrofiziológiai és képalkotó (fMRI) adatok feldolgozása, elemzése.
 • Részvétel vizsgálatok és publikációk előkészítésében.
 • Részvétel a kutatócsoport napi munkájában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.  május 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 13.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója pályázatot hirdet az Intézet “Aktív Transzport-Fehérjék” kutatócsoport tudományos munkatárs közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Feladatkör:
Farmakológiai szempontból fontos transzport-fehérjék vizsgálata. Laboratóriumi fehérje-, rekombináns-DNS-, illetve sejtes technikák rutinszerű alkalmazása. Az aktuális kutatási téma nemzetközi irodalmának nyomon követése. Szakmai publikációk és pályázatok elkészítése. Önálló kutatási irányok kijelölése. PhD-hallgatók szakmai munkájának irányítása. Nemzetközi kollaborációk kezdeményezése.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet igazgatója tudományos munkatárs álláshelyet hirdet a
Kísérleti Pszichológiai Osztály közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Feladatkör:
Párhuzamosan beszélők hangjának szétválasztása

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 25.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet
az MTA Természettudományi Kutatóközpont Pályázati Iroda
„Pályázati ügyintéző”
teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Feladatkör:
Pályázati kiírások figyelemmel kísérése; pályázatok adminisztratív részeinek elkészítése, összeállítása; pályázatokkal kapcsolatos nyilvántartások kezelése; pályázati elszámolásokkal kapcsolatos adminisztráció.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet
az MTA Természettudományi Kutatóközpont Pályázati Iroda
„Pályázati Irodavezető”
teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Feladatkör:
Pályázati kiírások figyelemmel kísérése, K+F pályázati kiírások feldolgozása; pályázatokra vonatkozó hatályos jogszabályok, előírások figyelemmel kísérése; pályázati költségvetések előzetes véleményezése, illetékes igazgató felé előterjesztés; pályázati szerződéskötés; az elnyert pályázatok figyelemmel kísérése, támogatása, teljes körű és pontos dokumentálás koordinálása; pályázatokból eredő menedzsment jellegű feladatok; pályázati elszámolások összeállítása.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 15.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet
a Molekuláris Farmakológiai Intézet Funkcionális Farmakológiai Osztálya
„tudományos segédmunkatárs”
teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Feladatkör:
Gyógyszerek, gyógyszer jelölt molekulák, nano mérettartományba eső ható és hordozó anyagok ADMETox tulajdonságainak, interakcióinak vizsgálata. A feladat sejtpreparálás, in vitro biokémiai és toxikológiai módszerek alkalmazását igényli primer állat és emberi májsejt kultúrában.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 25.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Molekuláris Farmakológiai Intézet igazgatója
fiatal kutatói (tudományos segédmunkatárs) álláshelyet hirdet
a Biokémiai Farmakológiai Osztály (Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Laboratórium) közalkalmazotti munkakörének betöltésére
Feladatkör:
Gyógyszer-metabolizmus és gyógyszer-lebontó képesség vizsgálata; in vitro sejtkultúrás technikák, valamint laboratóriumi DNS, génexpressziós és enzimkinetikai módszerek alkalmazása; tudományos publikációk és pályázatok előkészítése.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 8.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 25.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet
a Molekuláris Farmakológiai Intézet Funkcionális Farmakológiai Osztálya  tudományos munkatárs  teljess
munkaidős közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Feladatkör:
A kutatás célja idegi neuronális és asztrogliális hálózatok aktivitásának monitorozása Ca2+-szenzitív fluoreszcens fehérjét expresszáló patkányokból készült akut agyszeleteken. A feladat konfokális és két-foton mikroszkópiás módszerek alkalmazását igényli.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. február 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Enzimológiai Intézet igazgatója pályázatot hirdet
az Intézet Jelátviteli Munkacsoport (Lendület pályázat nyertes) „tudományos segédmunkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Feladatkör:
Receptor tirozin kinázok jelátviteli pályáinak vizsgálta. Laboratóriumi fehérje, DNS, illetve sejtes technikák rutinszerű alkalmazása. Az aktuális kutatási téma nemzetközi irodalmának nyomon követése. Részvétel szakmai publikációk és pályázatok elkészítésében. Tudományos eredmények publikálása.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. február 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Enzimológiai Intézet igazgatója pályázatot hirdet
az Intézet Jelátviteli Munkacsoport (Lendület pályázat nyertes) „tudományos munkatárs” közalkalmazotti munkakörének betöltésére
heti 40 óra munkaidőre

Feladatkör:
Receptor tirozin kinázok jelátviteli pályáinak vizsgálta. Laboratóriumi fehérje, DNS, illetve sejtes technikák rutinszerű alkalmazása. Az aktuális kutatási téma nemzetközi irodalmának nyomon követése. Részvétel szakmai publikációk és pályázatok elkészítésében. Fiatal kutatók munkájának irányítása, tudományos eredmények publikálása.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. február 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet igazgatója pályázatot hirdet
az Intézet Kísérleti Pszichológia Osztály „laboratóriumi asszisztens” közalkalmazotti munkakörének betöltésére heti 40 óra munkaidőben.

Feladatkör:
Humán pszichológiai és pszichofiziológiai kísérletekben asszisztensi munka, adatfeldolgozás, részvétel a kutatócsoport adminisztrációs munkájában.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. február 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 25.

RészletekPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet
a Molekuláris Farmakológiai Intézet Funkcionális Farmakológiai Osztálya „tudományos munkatárs” teljes munkaidős közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Feladatkör: A kutatás célja idegi neuronális és asztrogliális hálózatok aktivitásának monitorozása Ca2+-szenzitív fluoreszcens fehérjét expresszáló patkányokból készült akut agyszeleteken. A feladat konfokális és két-foton mikroszkópiás módszerek alkalmazását igényli.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. január 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013.  január 31.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Anyag- és Környezetkémiai Intézet igazgatója
tudományos segédmunkatársi álláshelyet hirdet
a Határfelületek és Felületmódosítás Osztályon közalkalmazotti munkakör betöltésére.

Feladatkör:
Szenzorikai célokra alkalmazható vékonyrétegek kialakítása, valamint szerkezeti és funkcionális jellemzésük

A pályázat benyújtási határideje: 2013. január 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013.  január 30.

Részletek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Gazdasági igazgatója pályázatot hirdet a Gazdasági Osztály Számviteli csoportjába
Pénzügyi előadói
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

Feladatkör:

 •  bejövő számlák iktatása, utalásra való előkészítése,
 •  elkülönített pénzügyi, számviteli és egyéb nyilvántartások vezetése, egyeztetése,
 • jelentések, elszámolások készítése,
 •  bizonylatok rendszerezése, irattározása,
 • egyéb analitika kezelése

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 10.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének igazgatója pályázatot hirdet
az Intézet Összehasonlító Pszichofiziológiai Csoport
tudományos munkatárs
közalkalmazotti munkakörének betöltésére heti 40 óra munkaidőben.

Feladatkör:
Humán és állatkísérletes fiziológiai mérések vezetése, adatfeldolgozás, fiziológiai analitikai módszerek kidolgozása, tudományos eredmények publikálása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 30.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének igazgatója pályázatot hirdet
az Intézet Összehasonlító Pszichofiziológiai Csoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére heti 20 óra munkaidőben.

Feladatkör:
Humán és állatkísérletes fiziológiai mérések vezetése, adatfeldolgozás, fiziológiai analitikai módszerek kidolgozása, tudományos eredmények publikálása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 30.

Részletek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Enzimológiai Intézet igazgatója
2 álláshelyet hirdet
a Membránfehérje Bioinformatikai Kutatócsoportban közalkalmazotti munkakör betöltéséreFeladatkör:
Bioinformatika feladatok elvégzése a transzmembrán fehérjék szekvencia analízise és szerkezet becslése, adatbázisok létrehozása, NGS adatok elemzése

A pályázat benyújtási határideje: 2012. december 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013.  január 5.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet
MTA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására
A betöltendő munkakör „tudományos kutató”, amely a vezető beosztással történő megbízással együtt
2013. január 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 17.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet
MTA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KOGNITÍV IDEGTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására
A betöltendő munkakör „tudományos kutató”, amely a vezető beosztással történő megbízással együtt
2013. január 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 17.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet
MTA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT MŰSZAKI FIZIKAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET
igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására
A betöltendő munkakör „tudományos kutató”, amely a vezető beosztással történő megbízással együtt
2013. január 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 17.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet
MTA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT MOLEKULÁRIS FARMAKOLÓGIAI INTÉZET
igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására
A betöltendő munkakör „tudományos kutató”, amely a vezető beosztással történő megbízással együtt
2013. január 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 17.

Részletek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet
MTA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SZERVES KÉMIAI INTÉZET
igazgatói (vezetői) beosztásának ellátására
A betöltendő munkakör „tudományos kutató”, amely a vezető beosztással történő megbízással együtt
2013. január 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 17.

Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet
a Molekuláris Farmakológiai Intézet Funkcionális Farmakológiai Osztályán
„tudományos munkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Határidő: 2012. 11. 16.

Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet igazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet
a Kísérleti Pszichológiai Osztály közalkalmazotti munkakörének betöltésére.

Határidő: 2012. 10. 01.

Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
gazdasági igazgatója pályázatot hirdet a Gazdasági Osztály Pénzügyi csoportjába
pénzügyi előadó munkakör betöltésére.

Határidő: 2012. 09. 05.

Részletek

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet igazgatója pályázatot hirdet
kutatást segítő műszaki beosztott munkakör betöltésére.

Határidő: 2012. 09. 04.

Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

Enzimológiai Intézet
Igazgatója pályázatot hirdet
a Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoportjában
“bioinformatikus”
közalkalmazotti munkakör betöltésére.

Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Enzimológiai Intézet
Igazgatója pályázatot hirdet
a Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoportjában
“pályakezdő szoftverfejlesztő, C++Programozó”
közalkalmazotti munkakör betöltésére.

Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének
igazgatója pályázatot hirdet
az Intézet Összehasonlító Viselkedéskutató Csoportjában
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére heti 20 óra munkaidőben.
Határidő : 2012. 08. 25.
» Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének
igazgatója pályázatot hirdet
az Intézet Kísérleti Pszichológiai Osztályában
“tudományos segédmunkatárs vagy tudományos ügyintéző”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
» Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatárs  álláshelyet hirdet
a Szerves Kémiai Intézet Organokatalízis és Szupramolekularis Kémiai Osztály,
Szupramolekularis Kémiai Laboratórium
“tudományos segédmunkatárs I.”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Fémtartalmú szupramolekulák előállítása és szerkezetvizsgálata
Részletek:

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatárs  álláshelyet hirdet
a Szerves Kémiai Intézet Organokatalízis és Szupramolekularis Kémiai Osztály,
Szupramolekularis Kémiai Laboratórium
“tudományos segédmunkatárs II.”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Fémtartalmú szupramolekulák előállítása és szerkezetvizsgálata
Részletek:

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Főigazgatója Fiatal kutatói állás helyet hirdet
a Szerves Kémiai Intézet Szerkezetkémiai Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Kristályos szilárd fázisú molekuláris társulások létrehozása gyógyszerhatóanyagokkal.
» Részletek


a Szerves Kémiai Intézet Szerkezetkémiai Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Glikozilációs folyamat vizsgáIata tömegspektrometriás és bioinformatikai technikákkal.
» Részletek


a Molekuláris Farmakológiai Intézet Biológiai Nanokémiai Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
“Lágy anyagok” (önszerveződő, biológiailag releváns nanorendszerek és makromolekulák) szerkezetének jellemzése kisszögű röntgenszórással témában.
» Részletek


a Molekuláris Farmakológiai Intézet Funkcionális Farmakológiai Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Idegi sejtek aktivitásfüggő térfogat-szabályozásának molekuláris mechanizmusa.
» Részletek


a Molekuláris Farmakológiai Intézet Spektroszkópiai Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Fény hatására lejátszódó folyamatok vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel
» Részletek


a Molekuláris Farmakológiai Intézet Funkcionális Farmakológiai Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Multidrog-rezisztencát okozó ABC-transzporter fehérjék szabályozásanak vizsgálata humán pluripotens őssejtekben.
» Részletek


a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Vékonyréteg-fizika Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Kétfémes katalizátor nanokristályok TEM és HRTEM szerkezetvizsgálata; az aktivitás és a rácsparaméter változások összefüggései.
» Részletek


a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Fotonika Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Affinitásvizsgálat optikai bioszenzorokkal, véranalízis.
» Részletek


a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Nanoszerkezetek Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Grafén és más 2D réteges anyagok atomi léptékű vizsgálata és megmunkálása pásztazó szondás módszerekkel.
» Részletek


a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Fotonika Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Élő sejtek jelölésmentes vizsgálata optikai bioszenzorral
» Részletek


a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Pszichofiziológiai Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
A rövid tartamú vizuális emlékezeti kódolás életkorfüggő váItozása elosztott neurokognitív hálózatok elemzésével.
» Részletek


a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Fejlődéslélektani Csoport
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Korai gén-gén kölcsönhatás utánkövetése serdülőkorban: a személyiség és a kötődési reprezentációk alakulása.
» Részletek


a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Kísérleti Pszichológiai Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Újszülöttek hangfeldolgozási képességeinek vizsgálata idegtudományos módszerekkel.
» Részletek


az Enzimológiai Intézet Jelátviteli Kutatócsoport
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
A Tks4/HOFI állványfehérje szerkezetének vizsgálata
» Részletek


az Enzimológiai Intézet Genom Stabilitás Kutatócsoport
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
A templátváltáson alapuló hibamentes replikáció.
» Részletek


az Enzimológiai Intézet Funkcionális Genomika Kutatócsoport
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
A WFIKKN fehérjék biológiai szerepének és hatásmechanizmusának vizsgálata
» Részletek


az Enzimológiai Intézet Szerkezeti Biofizika/Immunológia Kutatócsoport
“tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
A lektin út aktiválódása és szabáIyozása: molekulák és sejtek kölcsönhatása a természetes immunválasz során.
» Részletek


az Enzimológiai Intézet Genom Metabolizmus Kutatócsoport
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
A timidilát metabolizmus jelentősége a genomi integritás megőrzésében.
» Részletek


az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Funkcionális és Szerkezeti Anyagok Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Műszaki kerámiakompozitok plazmaszinterelésének vizsgálata.
» Részletek


az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Határfelületek és Felületmódosítás Osztály
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Téma:
Elektrokémiai módszerek alkalmazása nemesfém bevonatok és szerves mintázatok kialakítására oxid-mentes szilícium felületen.
» Részletek


az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Környezetkémiai és Katalízis Osztály

“tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakör betöltésére

Téma:

Bioüzemanyagok és megújuló szerves vegyipari alapanyagok reakciókinetikai és fotokémiai kutatása.

» Részletek


az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Polimerfizikai Osztály

“tudományos segédmunkatárs”

közalkalmazotti munkakör betöltésére

Téma:

Lignin/polimer keverékek: kölcsönhatások, elegyíthetőség, szerkezet.

» Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének
Igazgatója pályázatot hirdet
az Intézet Fejlődés-Pszichofiziológiai Csoportjában
“tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Határidő : 2012. 06. 29.
» Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézeténet
Igazgatója pályázatot hirdet
az Intézet Fejlődés-Pszichofiziológiai Csoportjában
“ügyintéző”
közalkalmazotti munkakör betöltésére heti 20 óra munkaidőben
Határidő : 2012. 06. 29.
» Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének
igazgatója pályázatot hirdet
az Intézet Kulturális Összehasonlító Pszichológiai Csoportjában
“ügyintéző vagy tudományos ügyintéző”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Határidő : 2012. 06. 26.
» Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének
igazgatója pályázatot hirdet
az Intézet Kulturális Összehasonlító Pszichológiai Csoportjában
“ügyintéző vagy tudományos ügyintéző”
közalkalmazotti munkakör betöltésére
Határidő : 2012. 06. 26.
» Részletek


A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Gazdasági igazgatója pályázatot hirdet
A Gazdasági osztály Pénzügyi csoportjába 1 fő „Pénzügyi előadó”
közalkalmazotti munkakör betöltésére

Határidő : 2012. 06. 04. » Részletek

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Gazdasági igazgatója pályázatot hirdet
A Gazdasági osztály Számviteli csoportjába 1 fő „Számviteli előadó”
közalkalmazotti munkakör betöltésére

Határidő : 2012. 06. 04. » Részletek