Agyi Képalkotó Központ

  |   Küldés emailben

MTA Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központ

Rövidített neve: MTA TTK AKK

BEMUTATKOZÁS

Az Agyi Képalkotó Központ (AKK) az MTA Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK) önálló egységeként működik 2014. április 1-től. Alapító kutatócsoportjai a Neurokognitív Fejlődés és az Agyi Szerkezet és Dinamika kutatócsoport. Az AKK-ban folyó kutatási és fejlesztési programok megvalósításához az emberi agykutatás legkorszerűbb módszerei és eszközparkja áll rendelkezésre, melynek kiépítését a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) valamint a Magyar Tudományos Akadémiának a kutatóhálózat infrastrukturális megújulását segítő támogatásai tették lehetővé.

Az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjában a tudományos haladást elősegítő, közvetlenül vagy közvetve a hazai gyakorlatban is hasznosítható felfedező és célzott kutatások folynak. Az AKK kutatóinak küldetése az emberi agy működésének jobb és mélyebb megértése, s ezen belül olyan részcélok elérése, amelyek széleskörű hazai és nemzetközi együttműködésben valósulhatnak meg. Az AKK legfőbb céljai:

  • A magasabb szintű ép és kóros agyi funkciók neurális alapjainak feltárása, különös tekintettel az öregedés folyamatára
  • Az agyi szerkezet és funkció megismerését segítő új módszerek fejlesztése
  • A neuro-pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos gyógyszerkutatásban alkalmazható agyi képalkotó eljárásokon alapuló biomarkerek fejlesztése
  • Az agyi képalkotásra támaszkodó, eltérő tudományterületeken képzés alatt álló egyetemi hallgatók oktatása, fiatal kutatók képzése, a tudományos utánpótlás biztosítása
  • Az idegtudomány módszereire építő interdiszciplináris kutatások elősegítése
  • Hazai és nemzetközi együttműködések továbbfejlesztés, s újak kialakítása

Alapítási év: 2014

Központvezető

Vidnyánszky Zoltán, az MTA doktora, egyetemi tanár

Neurokognitív Fejlődés Csoport

Csoportvezető

Csépe Valéria, az MTA levelező tagja, kutatóprofesszor, elnöki megbízott
e-mail: uh.atm.kttnull@airelav.epesc,   mobil: 06/30 724 6729

A kutatócsoport elődjét (MTA TTK KPI, Fejlődés-pszichofiziológiai Csoport) 2000 januárjában Csépe Valéria alakította meg. A kutatócsoportot Csépe Valéria akadémiai vezetői (főtitkárhelyettes) megbízatásának idején, 2008 és 2014 májusa között, Honbolygó Ferenc vezette. Az újjáalakult kutatócsoport kutatásai a megismerő funkciók dinamikus rendszereinek elemzésére és fejlődési aspektusainak feltárására irányul. A kutatások középpontjában a magasabb szintű hallási feldolgozás (beszéd és zene), a kogníció dinamikus, terület-specifikus (olvasás, nyelvi feldolgozás, téri kogníció) és terület-általános (végrehajtó funkciók) alrendszerei állnak. Ezek tanulmányozása interdiszciplináris, a viselkedéses és idegtudományi (elektrofiziológiai és képalkotó) módszerek kombinált alkalmazásával történik. A kutatócsoport az MTA TTK AKK-n belül két elektrofiziológiai laboratóriumot működtet:

Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport

Csoportvezető
Vidnyánszky Zoltán, az MTA doktora, egyetemi tanár
e-mail: uh.atm.kttnull@natloz.ykzsnayndiv,   mobil: 06/30 485 2049

Az Agyi Szerkezet és Dinamika csoport 2014-ben alakult meg. A kutatás fókuszában az emberi aktív látás és tanulás, öregedés, valamint a motiváció és jutalmazás ép és kóros agyi folyamatainak vizsgálata áll. Kutatási programjaink az emberi kognitív idegtudomány legkorszerűbb módszereinek – fMRI, EEG, szemmozgás követés – együttes alkalmazásával kerülnek megvalósításra. Ipari partnerek részvételével folytatott kutatás-fejlesztési projektjeink célja a neuro-pszichiátriai betegségekkel illetve kóros öregedési folyamatokkal kapcsolatos transzlációs kutatásokban alkalmazható MR és EEG biomarkerek fejlesztése, valamint a tompalátás kezelésére alkalmas térlátás fejlesztő számítógépes programok kidolgozása.