|   Küldés emailben

Dinamikus idővetemítés – Új módszer az agyműködés jellemzésére

Az utóbbi évek kutatásiból egyértelműen kiderült, hogy az emberi kognitív képességek hátterét szorosan együttműködő agyterületekből szerveződő agyi hálózatokon történő információfeldolgozási folyamatok képezik. Dedikált agyi hálózattal rendelkeznek többek között a szenzoros, motoros és memória funkciók, valamint az is kiderült, hogy az agy nyugalmi állapotát is egy külön hálózat aktivitása jellemzi. Ezeknek a hálózatoknak a spontánt működését, aktivitását mérhetjük nyugalmi funkcionális mágneses rezonancia képalkotás (fMRI) segítségével, az egyes hálózatok területei közti kapcsolaterősségeket – az úgynevezett funkcionális konnektivitás erősséget – pedig a mért agyi idősorokból számíthatjuk ki.
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont új Agyi Képalkotó Központjának kutatói kimutatták, hogy a funkcionális konnektivitás az eddig elterjedt, agyterületek között egyszerű lineáris kapcsolatot feltételező korreláció számításnál hatékonyabban jellemezhető dinamikus idővetemítés távolság (Dynamic Time Warping – DTW) számolásával. A DTW algoritmus lényege, hogy képes figyelembe venni a távoli agyterületek aktivitása közt kialakuló kisebb-nagyobb időzítésbeli eltéréseket is, így olyan összefüggések kimutatására is képes, amiket a kutatók eddig figyelmen kívül hagytak.
A rangos Frontiers in Neuroscience folyóiratban nemrég megjelent közlemény (http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnins.2017.00075/full# ) bemutatja hogyan érdemes a DTW módszert alkalmazni fMRI idősorok feldolgozására. Az új eljárás legnagyobb előnye, hogy az új típusú kapcsolatok jellemzésével az agyi hálózatok részletesebb leírását teszi lehetővé, ezért alkalmasabb csoportok közti különbségek kimutatására, így például a DTW adatokon tanított osztályozó algoritmusokkal hatékonyabban tehetünk különbséget egészséges illetve figyelemhiányos hiperaktivitás zavarban (ADHD) szenvedő alanyok agyi hálózata között (http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7760247/ ).


Dr. Lázár Alpár Sándor előadása az MTA TTK-n

Az Agyi Képalkotó Központ szervezésében Dr. Lázár Alpár Sándor (University of East Anglia, Norwich, UK; University of Cambridge, Cambridge, UK) előadást fog tartani az MTA TTK-n.

Az előadás címe:
Az alvás-ébrenléti ciklus és cirkadián ritmus szerepe az agyi működésben és egészségben

Az előadás időpontja:
2016. november 25.  10:00 óra

Az előadás helyszíne:
MTA TTK földszinti nagy konferenciaterme


Kolozsvári együttműködés

A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem kutatóival a hálózati közösségkereső (community detection) eljárások agyi hálózatokra történő alkalmazási lehetőségeit vizsgáljuk.

Az agyi régiókból álló közösségek szerkezetét változatos feltételek mellett vizsgáljuk, például különböző fenotípusok mellett, egy betegség megléte vagy hiánya esetén, stb. Az ilyen elemzés hosszabb távon egyes fenotípusok és betegségek agyi hátterének és agyműködésre gyakorolt hatásának jobb megértéséhez járulhat hozzá.

Az együttműködés első eredményeit partnereink a 14th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature elnevezési nemzetközi tudományos konferencián mutatják be Edinburgh-ben, valamint jelentetik meg a konferencia kiadványában.


Csak a nők olvasnak?

A tudomány még nem tud választ adni az olvasásgyakorisággal kapcsolatos nemi eltérésekre, sokkal többet tudunk viszont az olvasásfejlődés nemi eltéréseiről – mondja Dr. Csépe Valéria (MTA TTK Agyi Képalkotó Központ) akadémikus, kutatóprofesszor.

Számos kutatócsoport bizonyította, hogy a súlyos olvasási zavar (diszlexia) gyakoribb a fiúknál, mint a lányoknál. Az olvasásfejlődésnek ez a zavara jelentős mértékben kiküszöbölhető, ha megfelelő életkorban a gyengén működő alrendszereket fejlesztéssel, más funkciók kialakításával sikerül kompenzálni.

A teljes cikk itt olvasható. 

Megjelent: Hulej Emese, Békési Erika; Nők Lapja 14-17. oldal; 2015. január 21.


A Semmelweis Genomikai Hálózat 2015. (15. évad) tavaszi programja

Február 25.

Pályi Bernadett, Kis Zoltán: Az ebola járvány a helyszínről nézve. Tapasztalatok Guineából

 

Március 11.

Csépe Valéria: A hangok hatalma – a kognitív fejlődés és az újrahangolt agy

 

Március 25

Kovács L. Gábor: Laboratóriumi medicina és a személyre szabott orvoslás.

Koreferátum: Vásárhelyi Barna: Laboratóriumi medicina és intézményre szabott eredménygyártás

 

Április 29.

Medzihradszky Katalin: Édesség és savanyúság. Extracelluláris poszt-transzlációs módosítások jelentősége és vizsgálata

 

Május 13.

Kőhidai László: “Chemotaxome” – A kemotaxis új, rendszerbiológiai alapú szemlélete

További információ itt olvasható:

http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/sgh/aktualis


Jolesz Ferenc            Búcsú Jolesz Ferenctől

Még csak 68 éves múlt, amikor 2014. december 31-én eltávozott közülünk. Még rengeteg terve volt a kutatás és fejlesztés területén. Még nem gondolkodott azon, hogy miként lehetne kevesebbet tenni, de azon igen, hogy miként is hasznosíthatná még jobban mindazt, amit tud. Fáradhatatlan volt; új módszereket dolgozott ki, kutatott, tanított, tehetségek kibontakozást segítette, szakmai útját egyengette. Jolesz Ferenc, a képalkotás-vezérelt terápiás eljárások kidolgozója, úttörője, a Harvard Medical School Képalkotó Központjának, valamint a Brigham and Women’s Hospital Képalkotás-vezérelt Terápia Programjának 2001 és 2014 közötti sikeres igazgatója, nincs többé köztünk.

A MTA TTK Agyi Képalkotó Központjában (AKK) 2015 februárjában kezdtük volna el közös munkánkat az Akadémia Domus programjának keretében. Nagyon készültünk arra, hogy jön. Várakozással néztünk itt tartózkodása elé. Vártuk, hogy az ő tudásának, kreativitásának, nyitottságának, emberségének köszönhetően oly emlékezetes szakmai megbeszélésekből több jut majd az agyi képalkotás területén új, most megnyíló lehetőségeket élvező kutatóknak. Reméltük, hogy a sok fiatalból álló, alapítása szerint is fiatal szervezeti egység (az AKK 2014 áprilisában alakult) Jolesz Ferenc gyakoribbra tervezett látogatásai egy új korszak kezdetét jelentik, s multidiszciplináris idegtudományi kutatásainknak aktív szereplője lesz. Ez már nem így lesz.

Elkészült az AKK új laboratóriuma, s 2015. január 13-án leszállításra került a Siemens 3 Teslás Magnetom Prisma fMRI berendése. A képalkotó berendezés megérkezett, s a képalkotás magyar, nemzetközileg elismert szakembere két héttel korábban eltávozott. Már nem volt kinek ujjongó levelet írni, hogy „Feri! Itt van a gép!”. Pedig oly sokat és sokszor segített, érdeklődött. Tudta, hogy beértünk a célegyenesbe, ám a szalag átvágásánál már nem lehet majd itt. Halála sokunkat megrendített, hiszen sokan tiszteltük, csodáltuk, szerettük, mert nagyszerű kutató és ember volt, hatalmas tudása az igazán kiválóak szerénységével ötvöződött.

A Harvard Medical School a radiológia B. Leonard Holman professzorát gyászolja. A képalkotó eljárásokat a gyakorlatban alkalmazó orvosok sokasága a klinikust, a kutatásban, fejlesztésben, oktatásban dolgozó kutatók és egyetemi oktatók nemzetközi szakmai közössége a különleges képességű kutatót, fejlesztőt, fáradhatatlan újítót és tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját, tanítványi köre a mestert, felesége és két lánya a nagyszerű férjet és édesapát gyászolja.

Jolesz Ferencet kollégái, tanítványai, tisztelői 2015. február 6-án búcsúztatják a Harvard Egyetem Joseph B. Martin Konferencia-központjában. Álljunk meg majd egy percre mi is ezen a napon, s emlékezzünk rá!

                                                                        Csépe Valéria (MTA TTK, Agyi Képalkotó Központ)


Agyformáló zene

Amit Kodály még csak sejtett, azt ma már műszeres vizsgálatok igazolják: a zene, az éneklés, a muzsikálás nemcsak örömet ad, komoly hatással van az agy fejlődésére, működésére, egyes részképességeink alakulására. Bár a világban sokan vizsgálják, hogy milyen agyi változásokkal jár a zenei tréning, mindössze 5-6 tudóscsoport kutatja azt, hogy miként hat a zene a nyelv, az olvasás, a matematika fejlődésére.

Ezek egyike az a magyar kutatócsoport, amelyet Csépe Valéria (MTA TTK Agyi Képalkotó Központ) pszichológus, akadémikus vezet. Óriási érdeklődés kísérte a Magyar Tudomány Ünnepén tartott nyitóelőadását, amely a hangok hatalmáról szólt. Mi a magyarázata annak, hogy ilyen sokakat foglalkoztat e téma? Sokakat foglalkoztat e téma? – A megnövekedett figyelem egyik oka, hogy igen sok ismeret halmozódott fel arról, milyen agyi változások kísérik a zenére és zenével nevelést. – Csépe Valéria

Megjelent: Nagy Ida, Demokrata,46-47 oldal; 2015. január 14.

A teljes cikk itt olvasható


Kihirdették az iskolai tanulást segítő módszerek vizsgálatát célzó pályázat nyerteseit

15 kutatási tervet támogat 12 hónapon keresztül az MTA annak az új programnak a keretében, amelyet még ősszel hirdetett meg Lovász László elnök. A tanórákon alkalmazott eredményes oktatási módszerek elemzésének és új eljárások fejlesztésének előkészítésére kiírt pályázat iránt nagy volt az érdeklődés: 88, témáját tekintve rendkívül változatos pályamű érkezett be. Az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának tagjaiból álló zsűri december 9-i ülésén döntött az 50 millió forintos támogatási keret elosztásáról.

A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának tagjaiból álló zsűri 2014. december 9-i ülésén bírálta el. A beérkezett pályázatokat általában magas színvonalúnak ítélte a zsűri, amelynek elnöke Csépe Valéria (MTA TTK AKK) akadémikus volt.

Az MTA TTK Agyi Képalkotó Központ munkatársai (Honbolygó Ferenc és Maróti Emese) is részt vesznek az MTA elnöke által meghirdetett szakmódszertani fejlesztési program egyik támogatott pályázatában. A pályázatot Nemes László Norbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense és a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet igazgatója vezeti, és címe: “Új modellek az aktív ének-zene tanításhoz – az ének-zene tanítás módszerének megújítása a Kodály-koncepció eredeti szellemében”. A pályázat célja a zenei nevelésről, a zeneoktatásról való szakmai- és közgondolkodás, valamint a zenepedagógiai szemlélet megújítása úgy, hogy az a valódi kodályi hagyományokat új, a 21. századi igényekhez és lehetőségekhez illeszti mind pedagógiai és tudományos szempontból.

Megjelent: MTA Hírek, 2014. december 16.

Teljes hír itt olvasható: http://mta.hu/mta_hirei/kihirdettek-az-iskolai-tanulast-segito-modszerek-vizsgalatat-celzo-palyazat-nyerteseit-135568/


Szabadsáv vendége Csépe Valéria

Csépe Valéria (MTA TTK AKK), akadémikus a Magyar Tudományok Ünnepének megnyitóján még novemberben a hangok hatalmáról beszélt arról, hogy mit ért a hangok hatalmán, és hogyan függ össze a beszédtanulás a zenével, mennyire inspirálja a beszédértést, vagy akár az emlékezést a zenehallgatás. Hogyan hat az agyfényesítés az érzelmi fejlődésre. Rangos Katalinnal Csépe Valéria beszélget.

KlubRádió; 2014. december 10. (hossza: 47 perc))

Az adás az alábbi két linken meghallgatható:
http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20141210-185852.mp3 (9. perctől végig)

http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20141210-192852.mp3 (végig)


A Magyar Katolikus Rádió Délutáni találkozás című műsorának vendége Csépe Valéria kutatóprofesszor

A rádió vendége Csépe Valéria akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központjának kutatóprofesszora, akivel a Magyar Tudomány Napja alkalmából beszélgetnek.

Szerkesztő-műsorvezető: Sallai Éva.

A beszélgetés itt meghallgatható: http://www.katolikusradio.hu/letoltes/HANGANYAGOK/

Megjelent:  Magyar Katolikus Rádió, Délutáni találkozás, Közéleti beszélgetések, 2014. november 7. 17:04 (hossza: 25 perc)


A hangok hatalma – a kognitív fejlődés és az újrahangolt agy

Hogyan hat a zene az agy fejlődésére és a beszédre vagy például a matematikai készségekre? Hol tart a tudomány az agy, a tudás, a képességek és a készségek fejlődésének és kölcsönhatásainak feltárásában? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre adott választ a Magyar Tudomány Ünnepe nagy érdeklődéssel kísért nyitóelőadásában Csépe Valéria pszichológus, akadémikus. Az eseményfolyam idén a “messze látó tudomány” felelősségére hívja fel a figyelmet, és ízelítőt ad a tudomány jövőt meghatározó válaszaiból.

Megjelent: MTA hírei; 2014. november 3.

Teljes cikk itt olvasható: http://mta.hu/mta_hirei/a-hangok-hatalma-a-kognitiv-fejlodes-es-az-ujrahangolt-agy-135284/

Az előadás itt megtekinthető:  http://videotorium.hu/hu/recordings/details/9395,8859,Csepe_Valeria_eloadasa

További megjelenések:

Tudomány ünnepe – A hangok különleges hatalmáról a magyar tudomány ünnepén

A hangoknak a kognitív fejlődésre gyakorolt különleges hatalmáról beszélt előadásába Csépe Valéria akadémikus a magyar tudomány ünnepének megnyitóján, az idei rendezvénysorozat központi témája a “Messze látó tudomány”, a jövőnket alakító technológiák és kutatási eredmények bemutatása. Csépe Valéria bevezetőjében kifejtette, hogy rengeteg hang vesz minket körül, e sokaságból kell agyunknak kiemelni “az egyet”, megalkotni a szabályokat, összemérni az elhangzottakat és azonosítani, elemezni az eltéréseket.  - mti.hu (2014.11.03)

A hangok különleges hatalmáról a magyar tudomány ünnepén stop.hu (2014.11.03)

A hangoknak hatalma van  sikerado.hu (2014.11.03)

A hangok különleges hatalma az Akadémián  weborvos.hu (2014.11.03)

Tudomány ünnepe – A hangok különleges hatalmáról a magyar tudomány ünnepén webradio.hu (2014.11.03)

Tudomány ünnepe – A hangok különleges hatalmáról a magyar tudomány ünnepén  mon.hu (2014.11.03)

A hangok különleges hatalmáról a magyar tudomány ünnepén  tudomany.ma.hu (2014.11.04)

A hangok különleges hatalmáról a magyar tudomány ünnepén richpoi.com (2014.11.04)

Mikor érdemes kezdeni a zenei nevelést?  kultura.hu (2014.11.04)

Fejlesztő hatású a zene (12. oldal) Metropol – Budapest (2014.11.04)


Pillantás az agyunkba

SPECT-et CT-vel kombinálva a Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszékén is használnak – mondja Csépe Valéria kutatóprofesszor, az MTA levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Agyi Képalkotó Központjának kutatócsoport-vezetője. – Ez az eljárás a funkcionális és szerkezeti kép kombinációját teszi lehetővé, és az agyi megbetegedések esetében elterjedten használt. Számos hamis elképzelés övezi ugyanakkor a módszer pszichiátriai alkalmazását.

A teljes cikk itt olvasható: http://www.nlcafe.hu/nlpsziche/20141102/agykutatas/

Megjelent: nlcafe.hu, 2014. november 2.


A jövő technológiáiba nyerhetnek betekintést az MTA rendezvényein

A Magyar Tudományos Akadémia tizenegy éve elindított rendezvénysorozata elsősorban a jövőnket alakító technológiák és tudományos kutatások számára kínál bemutatkozási lehetőséget a november 3-át követő négy hét során.

A programsorozat november 3-án kezdődik Lovász László, az MTA elnöke megnyitójával, valamint a 2014. évi Eötvös József-koszorúk és az MTA tudományos díjainak átadásával. Ezt követően Csépe Valéria akadémikus A hangok hatalma – a kognitív fejlődés és az újrahangolt agy című előadását halhatja a közönség.

A teljes cikk itt olvasható: http://mno.hu/tudomany/a-messze-lato-tudomany-honapja-novemberben-1255662

Megjelent: mno.hu, 2014. október 29.

További megjelenések:

A messze látó tudomány hónapja novemberben (2014. október 29) weborvos.hu

A magyar tudomány ünnepe (2014. október 29) galaktika.hu

Felelős válaszok a jövőnek (60,61. oldal) Heti Válasz

A tanulás szeretete felé vezető út (1380. oldal) Élet és Tudomány


Pályázat tanulást segítő módszerek kutatására

A Magyar Tudományos Akadémia támogatja az iskolai tanulást segítő módszerek kutatását. A most meghirdetett pályázat egyaránt célozza a hazai pedagógiai hagyományok tudományos vizsgálatát és újabb módszertanok kidolgozását is. A november 24-i leadási határidővel meghirdetett pályázaton kutatási koncepció kidolgozására nyerhető támogatás. Erről kérdezte Csépe Valériát, az MTA közoktatási elnöki bizottságának elnökét Szentirmai Ágnes.

A beszélgetés itt meghallgatható: http://www.katolikusradio.hu/?m_id=4&m_op=viewmusor&id=353503&ado=1

Katolikus Rádió, 2014. október 29, 08:42 (hossza: 6 perc)

Katolikus Rádió, Üzenőfüzet, 2014. november 1. 16:04 (hossza:6 perc)

http://www.katolikusradio.hu/letoltes/HANGANYAGOK/


Agykutatás világszínvonalon

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Siemens Zrt. október közepén egy új, Magnetom Prisma 3T MR berendezés szállításáról és üzembe helyezéséről írt alá szerződést. A Siemens által az MTA számára szállítandó berendezés – amely az első ezen a téren Magyarországon – új távlatokat nyithat az agykutatásban. A műszert várhatóan 2015. január-februárjában helyezik üzembe. – Az MTA TTK egy 2014 májusában elindított európai uniós közbeszerzési eljárás eredményes zárásaként kötött szerződést a képalkotó eszközök területén is vezető technológiákat fejlesztő vállalattal, a Siemens Zrt.-vel.

A teljes cikk itt olvasható: http://www.innoteka.hu/hir/agykutatas_vilagszinvonalon.588.html

Megjelent: innoteka.hu, 2014. október 29.


Szakmódszertani Pályázat sajtónyilvános bemutatása

 „olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”- Szent-Györgyi Albert

Miként tehető érdekessé, érthetővé és maradandóvá az iskolában átadott tudás? Mely oktatási módszertani területek igényelnek további kutatásokat? Milyen módon támogathatják a tehetséges diákok fejlődését a már bevált nemzetközi gyakorlatok és a tudományos eredményekre építő új módszertanok?

A pályázatot bemutatja: Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Csépe Valéria, akadémikus, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke, Nemes László Norbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Intézetének igazgatója.

A pályázati kiírás az mta.hu oldalon érhető el:

Szakmódszertani pályázat pályázati felhívás a szakmódszertan tudományos megalapozását és megújítását segítő interdiszciplináris kutatások támogatására

Megjelent: MTA; 2014. október 15.

http://mta.hu/mta_hirei/az-iskolai-tanulast-segito-modszerek-kutatasat-tamogatja-az-mta-135189/

Megjelent: MTA; 2014. október 16.

További megjelenések:

Kodály Zoltán kerestetik, nol.hu; 2014.10.16.

“Tanítsuk meg tanulni a tanulni vágyókat”

Most a Magyar Tudományos Akadémia egy kutatási koncepciót hozott nyilvánosságra “Tanítsuk meg tanulni a tanulni vágyókat” címmel. Erre a pályázatra 50 millió forint áll rendelkezésre az Akadémia saját forrásából, egy-egy pályázó ötmillió forintot nyerhet el a keretből. A műsorvezető Prof. Dr. Csépe Valéria pszichológus-kutató professzorral, egyetemi tanárral, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központjának vezetőjével beszélget.

Lánchíd Rádió; 2014.október 17-09:34 (hossza: 10 perc)

A zeneoktatás is megújításra szorul

A telefonnál Nemes László Norbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Intézetének igazgatója, akivel annak kapcsán beszélget a műsorvezető, hogy az Intézet is részt kíván venni a Magyar Tudományos Akadémia szakmódszertani pályázatán.

Lánchíd Rádió; 2014. október 17-09:44 (hossza: 11 perc)


Hagyományra építik az újításokat

A tanulást segítő módszerek kutatását támogatja a tudományos akadémia. A tanórákon alkalmazott eredményes oktatási módszerek elemzésének és új eljárások fejlesztésének előkészítése céljából juthatnak támogatáshoz kutatócsoportok a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) minap meghirdetett pályázatán. A keret összege ötvenmillió forint, a pályázóknak saját forrást nem szükséges biztosítaniuk. Újabb projektbe fogott a MTA, ezúttal a tanórákon alkalmazott eredményes oktatási módszerek elemzésének, valamint új eljárások fejlesztésének előkészítése céljából hirdetett pályázatot.  A beadott anyagokat a MTA elnöke, Lovász László által felkért kuratórium bírálja majd el december elején.

A teljes hír itt olvasható: http://magyarhirlap.hu/cikk/7754/Hagyomanyra_epitik_az_ujitasokat

Megjelent: Lázin Miklós András; Magyar Hírlap; 2014. október 18.

Pályázat az iskolai tanulást segítő módszerek kutatására (2014. október 17; 10:20; InfoRádió

Az oktatás módszertanának tudományos kutatását kívánja segíteni az MTA

Egy Szent-Györgyi Albert idézetet választották mottóul a szervezők annak a pályázatnak a bemutatásához, amelyet az oktatás módszertanának tudományos kutatását kívánja segíteni a Magyar Tudományos Akadémia. Az idézet pedig így hangzik: “Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”. Riport hallható Lovász Lászlóval, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével.

Kossuth Rádió; 2014. október 19-14:09 (hossza: 6 perc))

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” Szent-Györgyi Albert idézete szellemében a Magyar Tudományos Akadémia az iskolai tanulást segítő módszerek kutatását támogatja.

(2014. október 18) szabadidomagazin.hu

MTA pályázati kiírás: A Magyar Tudományos Akadémia az iskolai tanulást segítő módszerek kutatását támogatja (2014. október 19) euroastra.hu


Új 3 Teslás funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó berendezés beszerzéséről írtak alá szerződést a Siemens Zrt. és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK) vezetői.

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja egy 2014 májusában elindított Európai Uniós közbeszerzési eljárás eredményes zárásaként kötött szerződést a képalkotó eszközök területén is vezető technológiákat fejlesztő vállalattal, a Siemens Zrt.-vel. Az új fejlesztésű 3 Teslás mágneses rezonanciás (MR) képalkotó berendezés és kiegészítő tartozékainak beszerzésével az agyi képalkotás területén élvonalbeli kutatási és fejlesztési feladatok megvalósítása válik lehetővé. A beruházás a Nemzeti Agykutatási Program támogatásából és Magyar Tudományos Akadémia infrastruktúra-fejlesztési forrásaiból valósul meg. A beruházás célja egy új, az agykutatás e területének hazai élvonalbeli kutatásait egészében szolgáló nagyműszeres laboratórium kialakítása.

A kialakítandó MR-laboratórium korszerű műszeres hátteret biztosít a kognitív idegtudományi alapkutatásokhoz, a neuro-pszichiátriai betegségekre összpontosító transzlációs kutatásokhoz, valamint lehetőséget teremt az MR-módszerre irányuló fejlesztésekhez. Az új központban az MTA TTK és partnerei által megvalósítandó nemzetközileg is kiemelkedő színvonalú felfedező kutatások, valamint ipari partnerekkel szoros együttműködésben folytatott kutatás-fejlesztési projektek valósulhatnak meg. Az MR-laboratóriumot működtető Agyi Képalkotó Központban (AKK) folytatott kutatási és fejlesztési programok megvalósításához az emberi agy kutatásának legkorszerűbb módszerei és eszközparkja áll rendelkezésre. A Központ küldetése az emberi agy működésének jobb és mélyebb megértése, s ezen belül olyan eredmények elérése, amelyek széleskörű hazai és nemzetközi együttműködésben valósulhatnak meg.

 Az MTA TTK-ról

Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatának egyik legnagyobb kutatóintézete. Az MTA TTK multidiszciplináris természettudományi kutatásokat folytat az enzimológia és molekuláris farmakológia, a kognitív idegtudományok és pszichológia, a szerves kémia, valamint az anyag- és környezettudományok területén. A Kutatóközpont több mint 400 kutatója elkötelezett az új tudományos felfedezések és a társadalom javát szolgáló fejlesztések iránt.

A Siemens Zrt.-ről

A Siemens Zrt. portfoliója magában foglalja komplex projektek kivitelezését, Siemens berendezések értékesítését és szállítását, valamint az olyan kapcsolódó szolgáltatásokat, mint a műszaki tanácsadás, a tervezés, a telepítés, az üzembe helyezés, a műszaki üzemeltetés, vagy a szerviz. Két termelő üzemében nemzetközi piacra állít elő részben hazai fejlesztésű termékeket, valamint társvállalatai révén hazai szoftverfejlesztésben is érdekelt.

A Siemens Zrt., valamint a csoporthoz tartozó termelő, szolgáltató és kereskedelmi tevékenységet végző további Siemens leányvállalatok az elmúlt négy évben több mint 600 fővel növelték munkatársaik számát.

További információ:

MTA TTK – Tóth Ágnes (uh.atm.kttnull@senga.htot)

Siemens Zrt. –  Virágh Adrienn (moc.snemeisnull@hgariv.nneirda)

Budapest, 2014. október 15.

További megjelenések:

MTA hírek, mta.hu, 2014.10.15.

A magyarországi agykutatást segítő MR-készülék beszerzéséről döntött az MTA - …Az MTA TTK egy 2014. májusában elindított európai uniós közbeszerzési eljárás eredményes zárásaként kötött szerződést a képalkotó eszközök területén vezető technológiákat fejlesztő a Siemens Zrt.-vel. A beruházás célja egy új, az agykutatás ezen területének Magyarország élvonalbeli kutatásait egészében szolgáló nagyműszeres laboratórium kialakítása.  mti.hu,  2014.10.15.

hvg.hu, 2014.10.15.

weborvospro.hu, 2014.10.15.

radiologia.hu, 2014.10.15.

A magyarországi agykutatást segítő MR-készülék beszerzéséről döntött az MTA

Az MTA TTK egy 2014. májusában elindított európai uniós közbeszerzési eljárás eredményes zárásaként kötött szerződést a képalkotó eszközök területén vezető technológiákat fejlesztő a Siemens Zrt.-vel. A beruházás célja egy új, az agykutatás ezen területének Magyarország élvonalbeli kutatásait egészében szolgáló nagyműszeres laboratórium kialakítása – közölte a program kommunikációjával megbízott ügynökség az MTI-vel. - webradio.hu (2014.10.15)

szegedma.hu , 2014.10.15.

hirado.hu, 2014.10.15.

inforadio.hu, 2014.10.15.

velemenyezd.hu, 2014.10.15.


Orvosi-élettani Nobel-díj az „agy GPS-e” kutatásáért

John O’Keefe, valamint May-Britt Moser és Edvard I. Moser kapta idén megosztva az orvosi-élettani Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben. Az indoklás szerint a három kutató az agy helymeghatározó rendszerének, a térben való tájékozódást lehetővé tevő „belső GPS”-nek a felfedezéséért érdemelte ki a díjat.

A teljes hír itt olvasható: http://mta.hu/mta_hirei/orvosi-elettani-nobel-dij-az-agy-gps-e-kutatasaert-135130/

Megjelent: MTA hírek; 2014. október 6.


Megkezdte munkáját az MTA újjáalakult Közoktatási Elnöki Bizottsága

Lovász László köszöntőjével vette kezdetét a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának az MTA májusi tisztújítását követő első tanácskozása. A megújult összetételű testület megkezdte az oktatási és módszertani kutatási program kidolgozását célzó műhelymunkáját.

Csépe Valéria akadémikus (MTA TTK Agyi Képalkotó Központ), aki Lovász László kérésére folytatja a Közoktatási Elnöki Bizottság elnökeként korábban megkezdett munkáját, úgy fogalmazott: a közoktatás érdekében a hagyományok megőrzésére és a megújításra egyaránt szükség van. “Mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése” – idézte a 17. századi pedagógust és gondolkodót, Comeniust Csépe Valéria. Mint elmondta, az Akadémia tantárgy-pedagógiai kutatási programjának középpontjában ezúttal a módszer áll majd. Az MTA az általa kiírandó pályázaton induló kutatócsoportoktól azt várja, hogy hatástanulmányokkal kiegészített koncepcióban mutassák be, miként taníthatók hatékonyan a különböző tudományos tárgyak.

A teljes cikk itt olvasható:

http://mta.hu/mta_hirei/megkezdte-munkajat-az-mta-ujjaalakult-kozoktatasi-elnoki-bizottsaga-135035/

Megjelent: Az MTA Hírei; 2014. szeptember 26.


Együtt többet érünk (el)

Professzor Asszony, 17 év után „igazolt át” az ELTÉ-ről. Úgy tudni, hogy hívták.

Csépe Valéria: Jó pillanatban találtak meg – szakmai és emberi szempontból egyaránt. Úgy éreztem, hogy szűkül a szakmai-tudományos mozgásterem. Itt az új helyen olyan kutatások folynak, amelyek jobban illeszkednek a személyes érdeklődésemhez és terveimhez, valamint olyan munkatársakkal működhetek együtt, akiket jól ismerek, egy részük a tanítványom, doktoranduszom is volt. A vezető oktatók, Lukács Ágnes, Racsmány Mihály (a tanszék jelenlegi vezetője – szerk.), Kovács Gyula, hogy csak néhányat említsek mind-mind kiváló szakemberek. Vidnyányszky Zoltán barátom és kollégám nemcsak itt oktató, hanem az MTA Természettudományi Központ Képalkotó Központjának vezetője is. A mi szakterületünkön is sok szál köti össze az Egyetemet és a szomszédos új akadémiai épületben működő kutatócsoportokat, s az Egyetem hosszabb ideje otthonos környezet a számomra.

Szerző: Torda Júlia, a bme.hu felelős szerkesztője

A teljes cikk itt olvasható: http://www.bme.hu/hirek/20140917/Egyutt_tobbet_ertunk_%28el%29

Megjelent: www.bme.hu; 2014. szeptember 17.


Diszlexia II. rész

Riport hallható Gyarmathy Évával, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársával és Csépe Valériával, az MTA TTK Agyi Képalkotó Központ kutatóprofesszorával.

Szerkesztő műsorvezető: Takács Tibor

A beszélgetés itt meghallgatható: Tér-Idő

Kossuth Rádió, Tér-Idő című műsor, 2014. szeptember 10, 14:34 (hossza: 24 perc)

Diszlexia I. rész

Riport hallható Csépe Valériával, az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjának kutatóprofesszorával és Gyarmathy Évával, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársával.

Szerkesztő műsorvezető: Takács Tibor

A beszélgetés itt meghallgatható: Tér-Idő

Kossuth Rádió, Tér-Idő című műsor, 2014. szeptember 9., 14:35 (hossza: 24 perc)


Kettesben Csépe Valériával

Hat évig volt első nőként a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese. Ezen évek alatt nyílt ki az Akadémia és lehetett érthetőbb, kerülhetett közelebb a tudomány a hétköznapi polgárokhoz. Vezetői munkája mellett is változatlanul kutatott. Szakterülete a kísérleti és kognitív pszichológia, valamint a kognitív idegtudomány és a fejlődés idegtudomány. A műsor vendége Csépe Valéria, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központjának vezető kutatója.

 Műsorvezető: Petz Margó, a Lánchíd Rádió szerkesztő-műsorvezetője

A beszélgetés itt meghallgatható

Lánchíd Rádió Kettesben című műsor, 2014. szeptember 4, 19:06 (hossza: 48 perc)


2014. szeptember 8. az olvasás világnapja

Az Olvasó agy címmel jelent meg egy kötet Csépe Valéria (MTA Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központ, kutatóprofesszor) tollából 2008-ban, amely akkor az Akadémiai Kiadó nívó díját is elnyerte. Egy nagyon izgalmas dolog történik az emberi agyban, amikor olvasunk. Olvasásra ugyanis nem készült az emberi agy. Az emberi agy evolúciójának az a lépése, hogy a beszéd kialakult az egy természetes folyamat. A beszéd alapján kialakult nyelvre épül rá az a kódrendszer, ami az olvasás.

 Műsorvezető: Petz Margó, a Lánchíd Rádió szerkesztő-műsorvezetője

A beszélgetés itt meghallgatható

Lánchíd Rádió Kalauz című műsor, 2014. szeptember 8, 09:10 (hossza: 18 perc)


Amikor megszólal a zene, akkor módosul a tudat

Honbolygó Ferenc, az MTA TTK Agyi Képalkotó Központ tudományos munkatársa rávilágított:

A zene hatására hormonok szabadulnak fel, ezek által alakul ki kötődés a tömegben. „Lassan lemegy a nap, a színpadon kigyulladnak a fények, megjelenik a zenekar. A tömeg már az első ütemekre megmozdul: hamarosan mindenki táncol, énekel. Az emberek mosolyognak egymásra, most épp senki nem utál senkit. Eltűnik a feszültség, mintha feloldódnánk a zenében. Nem véletlen, hogy ennyire kapósak a nyári szabadtéri fesztiválok: sokakat vonz ez a fajta közösségi élmény.”

Szerző: Farkas Judit

Megjelent: Kisalföld, 10. oldal; 2014. szeptember 6.

További megjelenések:

delmagyar.hu, 2014. szeptember 15.

kisalfold.hu, 2014. szeptember 15.


Öregszik a társadalom

2013. július 5-én, a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) tartotta az MTA Titkársága a PACITA Parliaments and Civil Society in Technology Assessment: Broadening the knowledge base in policy making c. műhelytalálkozóját, melyen az Innovációs Szövetséget Bedő Zoltán, választmányi tag képviselte.

A műhelytalálkozó első részében a dán, illetve az osztrák technológiai hatásértékelési tapasztalatokat ismertette Anders Jacobi, a PACITA konzorcium vezetője, a Dán Technológiai Testület munkatársa, valamint Michael Nentwich az Osztrák Tudományos Akadémia Technológia Értékelési Intézetének igazgatója, majd a magyar helyzetről, az MTA tanácsadó szerepéről Csépe Valéria, az MTA főtitkár-helyettese tartott előadást.

Megjelent: Civil Rádió, 117 perc; 2014. augusztus 28, 16:07

A beszélgetés itt meghallgatható: (hossza: 11 perc)  117 perc


Agyhullámok elemzésével teszteli a reklámok és egyéb filmek által kiváltott reakciókat egy magyar cég

Mi mindent lehet megtudni egy EEG- vagy más készülékkel az agyunkról?

Csépe Valéria pszichológus kutatóprofesszort (MTA TTK Agyi Képalkotó Központ) kérdezi Beregi-Nagy Edit műsorvezető.

Megjelent: Lánchíd Rádió, Kalauz című műsor; 2014. augusztus 12.

A beszélgetés itt meghallgatható (08:40 perctől): Kalauz – Reklámok Synetiq


A következő három évben is segítik a döntéshozókat az MTA elnöki bizottságai

Lovász László, az MTA elnöke felkérésére folytatják munkájukat a Magyar Tudományos Akadémia elnöki bizottságainak korábbi vezetői. Tudományos igényű válaszokkal segíteni a döntéshozókat, valamint erősíteni a külhoni magyar tudósokkal való együttműködést – egyebek mellett ez a legfontosabb feladata annak a négy akadémiai testületnek, amely az MTA elnöki bizottságaként végzi munkáját. A Magyar Tudományos Akadémia májusi, 185. közgyűlését követő tisztújítási folyamat részeként Lovász László az elnöki bizottságok jelenlegi vezetőit kérte fel a testületek vezetésére. A Közoktatási Elnöki Bizottság elnöke Csépe Valéria pszichológus, az MTA levelező tagja.

A teljes hír itt olvasható: http://mta.hu/mta_hirei/a-kovetkezo-harom-evben-is-segitik-a-donteshozokat-az-mta-elnoki-bizottsagai-134704/

Megjelent: MTA hírei, 2014. július 10.


Minden gyerek otthon lehet a neten egy új weboldallal

Élményszerűen is biztonságossá tehető az internet a UPC új kezdeményezésével

Az internetszolgáltatók honlapjáról letölthető díjmentes szűrőszoftverek mellett mától egy új weboldal is segít abban, hogy a gyerekek könnyedén elsajátítsák az élményteli, tudatos és biztonságos internetezés alapjait.

Dr. Csépe Valéria professzor, (AKK) az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke is hasonló álláspontot képvisel – bátor vállalkozásnak tartja az Otthon a neten kezdeményezést, amely otthonként kezeli a világhálót: „Az információk, érdekességek kincsesbányáihoz, az elme kinyílását valóban segítő tartalmakhoz való hozzáférés módját tapasztalni, tanulni kell. Ne az eszközzel harcoljunk ezért, mert nem fogunk nyerni! Gyermekeinket segítsük abban, hogy úgy ismerjék, használják és élvezzék a netet, mint otthonukat; tudják, mire van és mire nincs szükség, mi a hasznos, mihez szabad hozzányúlni, s mi az, ami veszélyes. Az új honlap ehhez kínál biztonságos oldalakat az 5-8 és a 8-12 éves korosztálynak, mert ma már az olvasni nem tudókat is fel kell készíteni. A szülőknek nem félniük, hanem felkészülni és nevelni kell!”

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

Megjelent: UPC Magyarország Kft., 2014. július 1.

További megjelenések:

A videó (5 perc) itt megtekinthető: http://www.mediaklikk.hu/musor/ma-reggel/

87. rész 2014. július 2. 00:43:50-től

Megjelent: MTVA, MA reggel; 2014. július 2.

Minden gyerek otthon lehet a neten

Megjelent: BrandTend, socialbranding.hu; 2014. július 2.

Weboldal is segíti a gyerekek biztonságos netezését

Megjelent: mixonline.hu; 2014. július 2.

Weboldal a gyermekek biztonságos internethasználatáért

Megjelent: Prím hírek, 2014. július 2.

Védi a gyereket a UPC oldala

Megjelent: Kreatív Online, 2014. július 3.

Ötévesen szörföl először a magyar gyerek

Megjelent: Nők Lapja Cafe, 2014. július 10.

Minden gyerek otthon lehet a neten

Megjelent: Fidelio, 2014. július 14.