|   Küldés emailben

KUTATÁSOK

  • Diszlexia: A diszlexia fonológiai és ortográfiai aspektusainak viselkedéses és neurokognitív tanulmányozása
  • Hangsúlyészlelés: A szóhangsúly észlelésének és agyi reprezentációjának vizsgálata a nyelvelsajátítás és második nyelvtanulás során
  • Téri kogníció: A téri tájékozódás agyi hátterének vizsgálata immerzív 3D virtuális terekben
  • Kognitív kontroll: A kognitív kontroll neuropszichológiai és elektrofiziológiai vizsgálata vonásimpulzivitásban és gyermekkori ADHD-ban
  • Figyelmi gátlás: A vizuális figyelmi gátlás agyi folyamatai
  • Amblyopia: A tompalátás idegi hátterének feltárása és terápiás lehetőségek kidolgozása
  • Agyi jutalmazási rendszer és plaszticitása
  • Aktív látás: Új módszertani keretrendszer kidolgozása a természetes, aktív látás mechanizmusainak kutatására és annak validálása természetes olvasási paradigma használatával
  • Tárgylátás: Magasabb szintű vizuális ingerek feldolgozása
  • Az agyi intrinzik funkcionális kapcsolatok fMRI mérése nyugalmi állapotban
  • Obezitás: Obezitás humán biomarker fejlesztés mágneses rezonancia spektroszkópia (MRS) és funkcionális mágneses rezonancia képalkotás (fMRI) módszerek alkalmazásával