|   Küldés emailben

Pályázatok

Virtuális téri neurokognitív kutatóműhely létrehozása a jövő immerzív médiatechnológiáinak kutatásához és fejlesztéséhez

(KTIA_AIK_12-1-2013-0037)

A projekt kettős:
(I.) nemzetközi szinten egyedi kutatóműhely és platform létrehozása a virtuális téri neurokognitív alapfolyamatok és gyakorlati navigációs kérdések vizsgálatára,
(II.) a platform első alkalmazása világújdonságot jelentő kísérletekben.

(I.) Létrehoz egy valós tértől és helytől független ökológiailag valid, online kísérleti kollaborációs platformot “augmented reality” infrastruktúrával. Az EU trendeknek megfelelően erős interdiszciplináris lehetőségeket biztosít (mérnöki, informatikai, ergonómiai és kognitív idegtudományok). A különböző szakterületű kutatók elismert tudása és az egyedi, összeköthető kísérleti kollaborációs platform nemzetközileg kiemelkedő kutatóműhely megalapozására és új, világszínvonalú paradigmák kidolgozására vezet. Közvetlenül szolgálja az kiemelt EU trendeket, pl. a jövő internetén megjelenő 3D immerzív kollaborációs terek és 3D interaktív médiarendszerek fejlesztését.
(II.) A kísérletek a jövő 3D internetének használatában alapvető keresési,tájékozódási és navigációs viselkedések alaposabb megismerését célozzák a neurokognitív folyamatoktól az ergonómiáig, egyedülállóan új módszereket alkalmazva: mozgás közbeni EEG regisztráció, virtuális terekben új szemmozgáskövetés és mindezek adatbányászati elemzése.
A projektet (1.) az MTA SZTAKI két egysége, a 3D Internet-alapú Kontroll és Kommunikációs Laboratórium és az Informatikai Kutatólaboratórium Adatbányászat és Keresés Csoport, (2.) az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet és (3.) a BME két tanszéke, az Ergonómia és Pszichológiai Tanszék és a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék konzorciuma hajtja végre, két rangos külföldi intézettel az online platformon közös kísérleteket is végrehajtva.

Kulcsingerek és szabályok – A szavak akusztikus és vizuális feldolgozásának neurokognitív vizsgálata

(OTKA NK 101087)

A hallott és írott nyelvi információ megértése arra a képességre vonatkozik, hogy a hallási és látási információk feldolgozása révén ki tudjuk nyerni az üzenetek jelentését. Az akusztikus és vizuális tulajdonságok számos lehetséges variációját mutató szavak felismerése a lokális jegyek és a globális reprezentációk komplex interakcióján alapul. A lokális jegyekre (pl. a beszéd szegmentális és szupraszegmentális jegyei, vagy az írott szöveg betűi), mint kulcsokra, a globális, absztrakt reprezentációkra pedig mint szabályokra fogunk hivatkozni. A szabályok magukban foglalják a mintázat-felismerő mechanizmusok révén létrejövő template-eket, illetve azokat a bonyolultabb nyelvspecifikus algoritmusokat, amelyek révén az absztrakt reprezentációk létrejönnek.
Jelen projektben a lokális és globális elemzési folyamatok szerepét vizsgáljuk a nyelvi információk feldolgozásában. Specifikusabban azzal foglalkozunk, hogy hogyan befolyásolják a globális reprezentációk az akusztikus és vizuális nyelvi információk feldolgozását, és hogyan fejlődnek ki ezek a csecsemőkor, és a gyermekkor során.  A kísérletek várható eredményei segíteni fognak annak megértésében, hogy az emberi agy hogyan tanulja meg a nyelvileg releváns absztrakt szabályok kivonását a beszédfolyamból csecsemőkorban, hogyan alkalmazkodik a vizuális szófelismerés speciális követelményeihez iskoláskorban, és hogyan nehezíti meg a második nyelv megértését és produkcióját a szabályok túlzott használatával felnőttkorban.

A hangsúlyfeldolgozás akusztikai, kognitív és agyi háttere

(OTKA PD 84009)

A beszéd prozódiai jellemzőinek feldolgozása a pszicholingvisztika kevéssé kutatott témái közé tartozik. A prozódiai jellemzők közül a hangsúly különösen érdekes a pszichológia számára, mivel a hangsúly „lélektani kategória: a hangsúlyélmény tehát nem a hallószervben, hanem a központi idegrendszerben alakul ki a hangjelenség alapos, de gyors és öntudatlan elemzése nyomán.” (Fónagy, 1958, 23.o.).  Jelen kutatás három témára koncentrál a hangsúllyal kapcsolatban: hangsúllyal kapcsolatos akusztikai jellemzőket vizsgálatára, a hangsúlyfeldolgozás neurokognitív hátterének vizsgálatára az eseményhez kötött agyi potenciálok (EKP) módszerével, és a hangsúllyal kapcsolatos akusztikai jellemzők szerepére a hangsúly detekciójában.

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

(PIAC_13-1-2013-0162)

A LeopolyNext térlátásfejlesztő alkalmazás kifejlesztésére irányuló projekt célja, hogy a www.LeoPoly.com, virtuális 3D-s objektumalkotó web-es szoftveren alapuló megoldások kerüljenek kifejlesztésre az orvostudomány és természettudomány területén. A LeoPoly platform a jelenlegi piacon egyedülálló megoldás, melyben a felhasználók hagyományos informatikai eszközökkel és általános képességekkel tudnak eddig csak specialisták által elérhető térbeli objektumalkotási lehetőségeket birtokba venni és alkotni.

A projekt keretén belül egyrészt a térlátást, (mélységérzékelést) és egyéb vizuális funkciók fejlesztését célzó tréningprogram kerül kidolgozásra, melynek az a célja, hogy a jelenleg szemtakarással kezelt, tompalátással diagnosztizált gyermekek számára élvezetes kezelési alternatívát nyújtson, játékos érzékszerv fejlesztő, számítógépes játék formájában.  (MTA-TTK, Agyi Szerkezet és Dinamika Kutatócsoport)

A LeoPoly rendszerre épülő másik fontos alkalmazás geometriai modellezést tesz lehetővé. A megoldás révén az organikus tervezés mellett lehetőség nyílik a LeoPolyban különböző geometriaformák létrehozására, melyekkel virtuális terek rendezhetőek be. (3D for All Kft.)

NAP

Nemzeti Agykutatási Program

Az egészséges és kóros humán központi idegrendszeri folyamatok kutatásának napjaink legelterjedtebb és legdinamikusabban fejlődő módszerei a strukturális és funkcionális mágneses rezonancia képalkotás (fMRI). A Nemzeti Agykutatási Program (NAP) támogatásával megvalósuló célkitűzéseink érintik egyrészt az MRI módszerek fejlesztését (strukturális MRI, fMRI módszerek az agyi intrinzik funkcionális konnektivitás mérésére, fMRI adatok multivariáns analízise, kombinált fMRI és EEG mérések), másrészt felfedező és klinikai neurobiológiai kutatások megvalósítását. Kutatásaink egy része a rendszerszintű neurális plaszticitás folyamatait vizsgálja ép és kóros fejlődés esetén (tompalátás kutatás), valamint a figyelmi és memória funkciók felnőttkori plaszticitását. A látás agyi folyamatait érintő projektjeink a következő kérdéseket vizsgálják: hogyan történik a vizuális információ kódolása a látókéregben, milyen agyi folyamatokon keresztül valósul meg a figyelmi szelekció, milyen agyi hálózat felelős a vizuális munkamemóriáért. A figyelmi és memória funkciók hatékonyságának mérésére, illetve az agyi jutalmazási rendszer jellemzésére a transzlációs kutatások területén kulcsfontosságú humán MRI alapú farmakológiai biomarkerek fejlesztését végezzük ipari partnerekkel együttműködésben.

A NAP támogatásával megvalósuló célkitűzések:

  • Egy kutatás-fejlesztésre optimalizált 3Tesla-s MR készülék beszerzése és az MR alapú módszerek legmagasabb nemzetközi standardoknak megfelelő alkalmazásához és fejlesztéséhez elengedhetetlen kutatási környezet és szakértelem kiépítése.
  •  Felfedező és klinikai neurobiológiai kutatások.
  •  A transzlációs kutatások területén kulcsfontosságú humán MR alapú biomarkerek fejlesztése, együttműködésben az ipari partnerekkel.