Anyag- és Környezetkémiai Intézet

  |   Küldés emailben

Magunkról

Az Anyag- és Környezetkémiai Intézet (AKI), a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK) egyik intézeteként működő, önálló kutatási koncepcióval és gazdálkodási jogkörrel rendelkező kutatóhely.

Az alapító okirat szerint az MTA TTK jogszabályban meghatározott feladata az anyag- és környezetkémia terén a következő:

  • funkcionális és szerkezeti anyagok mint modellek esetében a kémiai összetétel, a mikroszerkezet, a tulajdonságok és az előállítási módszerek közötti kapcsolatrendszer tanulmányozása;
  • felületkémiai kutatások: mikro- és nanoszerkezetű felületi rétegek és bevonatok kialakítási módszereinek és tulajdonságainak tanulmányozása;
  • heterogén katalizátorok és ezeket alkalmazó katalitikus reakciók kutatása;
  • környezeti kémiai folyamatok kutatása;
  • kutatások környezetvédelmi technológiák kémiai és technológiai megalapozására;
  • megújuló energiaforrások és újszerű energiatárolási és átalakítási módszerek kutatása;
  • kémiai és anyagszerkezeti jellemzők kutatására szolgáló infrastruktúra működtetése.

Az Anyag- és Környezetkémiai Intézetben funkcionális és szerkezeti anyagok, mikro- és nanoszerkezetű felületi rétegek, valamint szilárd/folyadék határfelületek kémiai összetételét, szerkezetét, tulajdonságait és előállítási módszereit, valamint az ezek közötti kapcsolatok egyes részleteit tanulmányozzák. Kutatásokat folytatnak továbbá a környezetterhelést csökkentő eljárások és módszerek kifejlesztésére, valamint egyes légkörben lezajló kémiai folyamatok értelmezésére. Feltárják az újszerű energiatárolási, átalakítási módszerek kidolgozásának és a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit is.


Fájó szívvel búcsúzunk Földes Enikőtől és Turcsányi Bélától

Búcsúzunk Földes Enikőtől

Földes Enikő gyászjelentés

Turcsányi Béla gyászjelentés


Valyon József 70. születésnapja tiszteletére 2016. december 8-án ünnepi ülést tartott a Katalízis Munkabizottságság. További eredményes munkát és jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek!


Az MTA TTK 2016. évi Schay Géza Életmű Díjat Lendvay György vehette át. Gratulálunk az elismeréshez!


Héberger Károly két cikke is felkerült a WoS legtöbbet hivatkozott publikációi közé. A magyar szerzők kémia tárgyú cikkei között a 2., illetve a 13. helyen szerepelnek a következők: 

SUPERVISED PATTERN RECOGNITION IN FOOD ANALYSIS

By: BERRUETA, LA;  ALONSO-SALCES, RM;  HEBERGER, K

Source: J CHROMATOGR A 1158 (1-2): 196-214 JUL 27 2007

Times Cited: 341

QUANTITATIVE STRUCTURE-(CHROMATOGRAPHIC) RETENTION RELATIONSHIPS

By: HEBERGER, K

Source: J CHROMATOGR A 1158 (1-2): 273-305 JUL 27 2007

Times Cited: 198


A 2016. évi OTKA pályázaton K OTKÁ-t nyert Héberger Károly és Pukánszky Béla,

PD OTKÁ-t pedig Nagy Tibor és Varga Zoltán. Gratulálunk!


A 18. “International Congress on Marine Corrosion

and Fouling” konferencián a “Biointerphases -

A Journal of Biomaterials and Biological Interfaces”

folyóirat által odaítélt legjobb fiatal előadónak járó

díjat ROMÁNSZKI Loránd nyerte el.


Idén csupán tíz fiatal kémikus nyert Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, közöttük intézetünk két munkatársa, Nagy Tibor és Varga Zoltán. A Bolyai ösztöndíj záró kutatói jelentésére kiemelkedő minősítést kapott Renner Károly pedig Bolyai-plakettet vehetett át. Tibi, Zoli, Karcsi! Gratulálunk!


Beck Mihály, aki emeritusz professzorként több mint tíz évig segítette az Anyag- és Környezetkémiai Intézet munkáját, az Akadémia 187. közgyűlésén Akadémiai Aranyérmet vehetett át.

Gratulálunk, Professzor Úr!

http://mta.hu/kozgyules2016/beck-mihaly-kapta-az-akademiai-aranyermet-106390


Bertóti Imre 80

Születésnapi köszöntés a  Felületkémiai és Nanoszerkezetek Munkabizottság ünnepi ülésén 2016. április 27-én.Gratulálunk Beke-Somfai Tamásnak, az MTA Lendület Program nyertesének!


Adatok az intézet 2015. évi beszámolójából:

Átlaglétszám: 127 fő, ebből kutató: 104 fő

Az év folyamán megjelent publikációk száma: 170, ebből impaktfaktoros folyóiratban: 120

Összesített impaktfaktor: 378,7

Kapott független hivatkozások száma (2014-ben): 4786

Költségvetési támogatás összege: 560 MFt

Saját bevétel összege: 749 MFt, ebből

      OTKA támogatás: 66 MFt

      Innovációs Alapból: 212 MFt

      EU forrásból: 133 MFt

      Vállalkozásoktól származó és egyéb: 338 MFt