|   Küldés emailben

Biológiai Nanokémia Kutatócsoport

Tudományos érdeklődés

A Biológiai Nanokémia Kutatócsoport 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy összekösse a hagyományos kolloidkémiát a biológia és az orvostudomány területén jelentkező új kihívásokkal. A Kutatócsoport elsődleges feladata nanoméretű rendszerek orvosi alkalmazásra való szintézise, valamint ezek jellemzése az atomi skálától a mikrométeres tartományig, optimalizációja biológiai ill. orvosi alkalmazásokhoz, valamint sejtekben ill. kis állatokban való elsődleges toxicitásvizsgálata.

A Biological Soft Matter Platform honlapja

A Kisszögű Röntgenszórási Laboratórium honlapja

Fókuszterületek

  • Szerves és szervetlen nanorendszerek létrehozása és felületük módosítása
  • Modellmembrán-rendszerek (különösen uni- és multilamellás vezikulák) szerkezetének és dinamikai tulajdonságainak, valamint gyógyszer- és egyéb, biológiai jelentőséggel bíró molekulákkal való kölcsönhatásainak vizsgálata
  • Nanoszerkezetek fejlesztése gyógyszer- és szenzormolekulák irányított célbajuttatására
  • A létrehozott nanorendszerek biológiai aktivitásának ill. toxicitásának vizsgálata

Kutatási témák

  • Felületmódosított szerves és szervetlen nanorendszerek szintézise gyógyszer- és szenzormolekulák irányított célbajuttatására (vezető kutató: Nagyné Naszályi Lívia Ph.D., Pálmai Marcell Ph.D. hallgató, Söptei Balázs Ph.D. hallgató)
  • Komplex nanorendszerek szerkezeti és morfológiai vizsgálata, valamint elválasztása, különös tekintettel modellmembrán-rendszerekre, pl. uni- és multilamellás vezikulákra, valamint ezek gyógyszer- ill. szenzormolekulákkal való kölcsönhatásaira (vezető kutató: Varga Zoltán Ph.D., Bóta Attila D.Sc., Kiss Teréz, Kremmer Tibor D.Sc., Wacha András Ph.D. hallgató, Gyurkó István Ph.D. hallgató)
  • Komplex nanorendszerekben jelentkező molekuláris kölcsönhatások spektroszkópiája (vezető kutató: Mihály Judith Ph.D., Kristyán Sándor Ph.D., Németh Csaba, Szigyártó Imola Ph.D.)
  • A csoport által preparált nanorendszerek lokalizációja és disztribúciója biológiai környezetben (sejtek, kis állatok szövetei) (vezető kutató: Bóta Attila D.Sc., Deák Róbert Ph.D. hallgató, Kiss Teréz, Lőrincz András Ph.D. hallgató)
Kutatócsoport-vezető:
Varga Zoltán, PhD tudományos főmunkatárs
Munkatársak:
Árpád Balázs egyetemi hallgató
Barta Gergő okleveles biomérnök
Bebesi Tímea egyetemi hallgató
Bóta Attila, PhD, DSc tudományos tanácsadó
Deák Róbert tudományos segédmunkatárs
Kiss Teréz önkéntes technikus
Krép Szintia Georgina egyetemi hallgató
Mihály Judith, PhD tudományos főmunkatárs
Milecz Mityko Richárd egyetemi hallgató
Mink János, PhD, DSc önkéntes tudományos tanácsadó
Németh Csaba önkéntes tudományos munkatárs
Pálmai Marcell tudományos segédmunkatárs
Wacha András tudományos segédmunkatárs
Yeruult Nyamsuren egyetemi hallgató