DBELO20110815054a
  |   Küldés emailben

Megújuló Energia Kutatócsoport

Kutatócsoportvezető:
Tompos András, PhD igazgató, tudományos főmunkatárs
Munkatársak:
Babinszki Bence okleveles vegyész szakalkalmazott
Barta-Rajnai Eszter tudományos segédmunkatárs
Blazsó Marianne, PhD, DSc önkéntes tudományos tanácsadó
Bojtás Katalin önkéntes technikus
Borbáth Irina, PhD tudományos főmunkatárs
Gubán Dorottya, PhD tudományos munkatárs
Hegedűs Mihály, PhD önkéntes tudományos főmunkatárs
Kónya Dénes, PhD tudományos főmunkatárs
Muath Radi egyetemi hallgató
Nagy Réka egyetemi hallgató
Novákné Czégény Zsuzsanna, PhD tudományos főmunkatárs
Pászti Zoltán, PhD tudományos főmunkatárs
Pekkerné Jakab Emma, PhD tudományos főmunkatárs
Sebestyén Zoltán, PhD tudományos munkatárs
Szabó Tímea egyetemi hallgató
Szijjártó Gábor, PhD tudományos munkatárs
Szijjártóné Majrik Katalin tudományos segédmunkatárs
Tálas Emília, PhD tudományos főmunkatárs
Tevesz Réka egyetemi hallgató
Turi Ildikó laboráns
Várhegyi Gábor, PhD, DSc önkéntes tudományos tanácsadó
Vass Ádám tudományos segédmunkatárs

Bemutatkozás, fő kutatási terület

A Megújuló Energia Kutatócsoport munkájának célja a megújuló energiahordozók termikus, foto- és elektrokémiai úton történő katalitikus átalakítását befolyásoló alapelvek megértése, valamint új heterogén katalizátorok fejlesztése ezen átalakításához. A csoport különlegessége, hogy a hatékony kutatás érdekében egyedi módszereket, például kombinatorikus és nagyáteresztő kísérleti technikákat alkalmazunk.

Kombinatorikus és nagyáteresztő technikák – Idő- és költséghatékony kutatómunka

A kombinatorikus módszerek alkalmazása azt jelenti, hogy a kísérleteket speciális módon tervezzünk és optimalizáljuk. Az összes kísérleti paramétert egyszerre változtatjuk, ami nagy számú kísérlethez vezet, amelyeket egyszerre hajtunk végre nagyáteresztő technikák alkalmazásával. A kísérletek számának csökkentéséhez különböző statisztikus és adatbányász eszközöket alkalmazunk, amelyek segítségével feltárhatók a különböző módosítók közti kereszthatások és az összetétel valamint a katalitikus eredmények közti összefüggések. A laboratóriumunkban számos olyan berendezéssel rendelkezik, amelyekben párhuzamosan 16 minta készíthető és vizsgálható, például egy 16 csatornás csőreaktor rendser vagy egy 16 autoklávos mikrohullámú reaktor.

Tüzelőanyag-cellák – Tiszta energiatermelés

A katalízis és anyagtudomány területén szerzett több évtizedes tapasztalatunk szilárd tudományos alapul szolgál az újszerű tüzelőanyag-cella elektrokatalizátorok előállításához. A gyakorlati megvalósítás legsürgetőbb igényei az ár csökkentése és az élettartam növelése, amelyekre választ adhatnak az újszerű nanoanyagok, például az elektromosan vezető vegyes oxidok vagy szénszerkezetek (grafének, szén nanocsövek és mezopórusos szenek). A kutatás-fejlesztési munkát nagyszámú korszerű berendezés támogatja, amelyekkel a kialakított rendszerek szerkezete és katalitikus viselkedése vizsgálható. Az egyik legnagyobb erősségünk a nagyáteresztő módszerek alkalmazása, valamint egyedi megoldások kialakítása a hatékony és sikeres kutatás érdekében.

Pirolízis – hulladékkezelés

A biomassza anyagok felhasználásának és a műanyaghulladékok újrahasznosításának egyik ígéretes lehetősége a pirolízis, amelynek révén lehetőség nyílik vegyipari alapanyagok előállítására vagy üzemanyagként felhasználható olaj kinyerésére. Kutatócsoportunk évtizedek óta vizsgálja a biomassza anyagok, szintetikus polimerek és műanyagok termikus tulajdonságait és pirolitikus folyamatait. Kutatásaink elsősorban a makromolekulák termikus és termo-katalitikus bomlására, az előkezelési eljárások (mint például az alacsony hőmérsékletű hőkezelés) során végbemenő kémiai változásokra és a pirolízisolajok termékösszetételének katalitikus átalakításának vizsgálatára irányulnak.

Publikációk

Eszközök:

Nagyberendezések

 1. Röntgen fotoelektron spektroszkópia – összegfrekvencia keltési spektroszkópia (XPS – SFG)
 2. Röntgen pordiffrakció (XRD)
 3. Pirolízis gázkromatográfia – tömegspektroszkópia (Py-GC/MS)
 4. Termogravimetria – tömegspektroszkópia (TG/MS)
 5. Tüzelőanyag-cellás tesztberendezés (Biologic)
 6. Potenciosztát/ galvanosztát (Biologic)

Nagyáteresztő berendezések 

 1. Számítógép vezérelt 16 autoklávos rendszer egyedi nyomásszabályzókkal (SPR16 – AMTEC)
 2. 16 autoklávos mikrohullámú reactor (Anton Paar Synthos 3000)
 3. 24 helyes fűthető rázógép (Buchi Syncore reactor)
 4. 16 csatornás átáramló reaktor (saját tervezésű)

Oktatási tevékenység

 • ELTE – Katalízis Laboratóriumi Gyakorlat
 • Bsc, Msc és PhD hallgatók témavezetése
 • AKI Kíváncsi Kémikus Nyári tábor középiskolásoknak
Képgaléria