3x1447_SiC148_1.00m_SAED
  |   Küldés emailben

Plazmakémiai Kutatócsoport

Az osztály fő kutatási területe a korszerű szerkezeti és funkcionális anyagok és anyagrendszerek vizsgálata és fejlesztése. Tanulmányozzuk a korszerű szerkezeti és funkcionális anyagok kémiai összetétele, mikroszerkezete, tulajdonságai valamint előállítása közti összefüggéseket. Kiemelten vizsgáljuk a nanodiszperz rendszereket, a nanokompozitokat, a funkcionális nanoszemcsék, a mag-héj szerkezetű szemcsék valamint nanocsövek tulajdonságait, előállítási módjait és gyakorlati alkalmazásaik újabb lehetőségeit. Az anyagok szintézisét a hagyományos preparatív kémiai eljárások mellett újszerű, termikus plazmakémiai eljárásokkal végezzük.

Jelentősek a kondenzált anyagok felületi tulajdonságai és kémiai szerkezete közti összefüggések felderítésére irányuló vizsgálatok. Plazmakémiai módszerekkel (magnetronporlasztás, PIII és FAB felületkezelések) módosítjuk a felületek kémiai szerkezetét, ill. plazmaszórással (mikro- és nanorétegek kialakításával) célszerűen változtatjuk bizonyos szerves és szervetlen szubsztrátok felületi tulajdonságait.

Plazmakémiai kutatásaink az anyagok szintézise mellett kiterjednek a termikus plazmák környezetvédelmi hasznosíthatóságára is. Vizsgáljuk a környezetkárosító, esetleg különösen veszélyes anyagok, hulladékok, ipari melléktermékek termikus plazma módszerekkel történő megsemmisítésének vagy újrahasznosításának tudományos aspektusait és ipari megvalósíthatóságát.

TEM_SEM_meresfeltetelek_2014

Laborismertető elektronmikroszkópos vizsgálathoz

Kutatócsoport vezető
tudományos főmunkatárs
Munkatársak
Balla Andrea
PhD hallgató
vegyésztechnikus
Bertóti Imre, PhD, DSc
önkéntes tudományos tanácsadó
tudományos segédmunkatárs
Fábián Ádám
egyetemi hallgató
tudományos munkatárs
vegyésztechnikus
György Szidónia
egyetemi hallgató
tudományos tanácsadó
tudományos segédmunkatárs
tudományos munkatárs
Késmárki András
egyetemi hallgató
tudományos főmunkatárs
Kocsis Tünde Gyöngyi
tudományos segédmunkatárs
Kótai László, PhD
tudományos főmunkatárs
Kovács Gréta Bettina
egyetemi hallgató
tudományos főmunkatárs
Mikola Mónika Terézia egyetemi hallgató
Mohai Miklós, PhD tud. főmunkatárs
Nagy Péter, PhD önkéntes tudományos munkatárs
tudományos főmunkatárs
környezetvédelmi mérnök
tudományos munkatárs
tudományos munkatárs
Süle Krisztina
PhD hallgató
önkéntes tudományos munkatárs
Szentmihályi Klára, PhD tudományos főmunkatárs
emeritus tudományos tanácsadó
Szmolka Szilvia
egyetemi hallgató
önkéntes tudományos főmunkatárs
Virág Enikő
egyetemi hallgató
Weltz Gergely
egyetemi hallgató