SZKI_DBELO20110815010
  |   Küldés emailben

Polimer Fizikai Kutatócsoport

A Polimer Fizikai Kutatócsoport 1995 óta közös egységet alkot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műanyag- és Gumiipari Laboratóriumával. A Közös Laboratóriumban a poliolefinek degradációja és stabilizálása mellett, intenzíven foglalkozunk kis molekulájú anyagok polimerekben végbemenő transzportfolyamataival (gázok és gőzök permeációja, adalékok és oldószerek diffúziója és oldhatósága).  Vizsgáljuk továbbá a heterogén polimer rendszerekben (polimer keverékek, töltőanyagot tartalmazó polimerek, szálerősítésű rendszerek, nanokompozitok) kialakuló határfelületi jelenségeket és összefüggéseket állítunk fel a polimerek, illetve a többkomponensű polimer rendszerek szerkezete és tulajdonságai között.

Kutatási témák:

 • Poliolefin termékek szerkezetének, feldolgozás- és alkalmazástechnikai tulajdonságainak felderítése. Természetes antioxidánsok hatékonyságának és hatásmechanizmusának tanulmányozása poliole­finekben.
 • Gyógyászati célra alkalmas funkcionális biopolimerek kifejlesztése.
 • Gyógyszer és elektronikai alkatrészek csomagolására alkalmas kompozit anyagok fejlesztése, szerkezet-tulajdonság összefüggéseik vizsgálata.
 • Lignin módosítása, biológiailag lebontható és/vagy természetes polimer alapú kompozitok előállítása.
 • Funkcionális polimer nanokompozitok előállítása és szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek feltárása.
 • Szénszál erősítésű polimer kompozitok vizsgálata.
 • Biológiailag lebontható polimerek/több komponensű polimer rendszerek előállítása természetes alapú nyersanyagokból, a szerkezet és a tulajdonságok felderítése.

Publikációk

Együttműködés:

 • Clariant SA, Franiaország (poliolefinek degradációja és stabilizálása)
 • Sasol Industrial Ltd., Dél-Afrika (polipropilén kristályos szerkezete)
 • Lund University of Technology, Svédország (többkomponensű polimer rendszerek)
 • Twente University, Hollandia (kristályos polimerek szerkezet-tulajdonság összefüggései)
 • Borealis Polyolefine GmbH, Ausztria (szálerősítésű polipropilén kompozitok fejlesztése)
 • University of Liege, Belgium (rétegszilikát nanokompozitok)

Oktatás

 

A Közös Labóratórium keretében a Csoport tagjai aktívan részt vesznek a BME műanyag szakirányos BSc. vegyészmérnök és a Műanyag-, és Száltechnológia szakos MSc. hallgatók, valamint PhD. hallgatók oktatásában:

 • Elméleti és gyakorlati kurzusok vezetése az alap, mester és posztgraduális képzésben
 • Témavezetés (BSc. szakdolgozat, MSc. diplomamunka, PhD. disszertáció)

Kutatócsoport vezető
Renner Károly, PhD tudományos főmunkatárs
Munkatársak:
Bartos András egyetemi hallgató
Bódiné Fekete Erika, PhD tudományos főmunkatárs
Cseke László vegyésztechnikus
Hegyesi Nóra tudományos segédmunkatárs
Imre Bálint vegyésztechnikus
Kaczur Imre egyetemi hallgató
Kovács Ádám egyetemi hallgató
Kun Dávid tudományos segédmunkatárs
Lóka Luca egyetemi hallgató
Móczó János, PhD tudományos főmunkatárs
Pukánszky Béla, PhD, DSc, MTA r.t. tudományos tanácsadó
Renkeczné Tátraaljai Dóra, PhD tudományos munkatárs
Selmeci Józsefné önkéntes laboráns
Várdai Róbert tudományos segédmunkatárs