|   Küldés emailben

Aktív Transzportfehérjék Kutatócsoport

Általános kutatási terület

A legutóbbi évek kutatási eredményei azt bizonyítják, hogy az artériák kóros meszesedésében az ABCC6 gén által kódolt membrán transzporter fehérje működési zavarai fontos szerepet játszanak (ABCC6-függő meszesedés). Két Mendeli recesszív betegség kapcsolódik az ABCC6 génben előforduló mutációkhoz, a gén egyik alléljának hiánya pedig fokozott rizikót jelent a korai koszorúér betegségben (CAD). Céljaink között szerepel olyan farmakológiai beavatkozások kutatása állatmodellekben, amelyek a hibás funkciójú fehérje sejten belüli hibás lokalizációját “korrigálják”. Ezek a kutatások a klinikumban használható allél-specifikus terépia alapjait képezik.

Főbb kutatási témák

Komplex kutatási programot dolgoztunk ki, amely magába foglalja a gén expressziós szabályozásának és a regulációban szerepet játszó szignálutaknak a  felderítését, a betegséget okozó mutáns fehérjeformák funkcionális biokémiai és sejtbiológiai vizsgálatát, valamint az ABCC6 által transzportált metabolit azonosítását. Állatmodelleket dolgoztunk ki (egér és zebrahal) a mutáns fehérjék farmakológiai korrekciójára. További programjaink az ABC fehérjék általánosítható szerkezet-aktivitás jellegű összefüggéseinek a feltárására irányulnak.

Aktuális együttműködések

Nemzetközi

  • Department of Cell and Molecular Biology, University of Hawai’, USA (közös NIH pályázat)
  • Department of Deramatology, Th. Jefferson University,  Philadelphia, USA (közös NIH pályázat)
  • Department of General Pediatrics, Münster University Children’s Hospital, Münster, Germany
  • PXE International Alapítvány, Bethesda, USA

Hazai

Oktatási tevékenység

Váradi András akkreditált, SE Molekuláris biológiai módszerek PhD kurzus
Két PhD hallgató témavezető (ELTE Biológiai doktori iskola)
Egy MSc hallgató diplomamunka (ELTE)
Arányi Tamás akkreditált
Egy MSc hallgató diplomamunka (ELTE)

Megbízott csoportvezető

Dr. Buday László az MTA levelező tagja

Munkatársak 

Dr. Váradi András, tudományos tanácsadó, DSc

Dr. Arányi Tamás, MD

Dr. Szeri Flóra, PhD

Dedinszki Dóra, PhD

Fülöp Krisztina, PhD

Pomozi Viola, PhD

Tőkési Natália, PhD

Vető Borbála, PhD hallgató

Kozák Eszter Zita, PhD hallgató

Merczel Kinga, MSc hallgató

Vermesné Demeter Györgyi, technikus