|   Küldés emailben

Kognitív Pszichológiai Kutatócsoport

Csoportvezető

Gaál Zsófia Anna, PhD, tudományos főmunkatárs
Publikációk

Munkatársak

Kutatási témák

A kutatások egyik irányvonala a kognitív változások pszichofiziológiai vizsgálata az öregedés során. Az öregedés során jelentkező kognitív teljesítmény romlását gyakran a gátló kontroll deficitjével magyarázzák. Azonban a gátlás sem fiziológiai, sem pszichológiai értelemben nem egységes funkció. Jelenlegi kísérleteinkben elkülönítjük a gátlás különböző formáit: megjelenését a perceptuális integrációban, a válaszgátlásban, az emlékezeti folyamatokban és a kreatív teljesítményben. A kiváltott potenciál módszerével és pszichológiai tesztekkel vizsgáljuk, a gyengébb gátló kontroll jobb teljesítményhez vezethet-e bizonyos helyzetekben.

A csoport kutatásainak másik irányvonala a látás területén automatikusan kialakuló emlékezet sajátosságainak tanulmányozása. Eredményeink szerint az emlékezeti rendszer nem csupán elemi vizuális sajátságokat tárol, hanem érzékeny kategoriális jellemzőkre (pl. szimmetria, emóciók). Befolyásolják továbbá hosszú távú emlékezeti hatások (ismerősség) is. Fő vizsgálati módszerünk az eseményhez kötött agyi elektromos működések vizsgálata, ezen belül kiemelten a vizuális eltérési negativitás és az inger-specifikus adaptáció elemzése. Az utóbbi az emlékezeti rendszer felépülésével, az előbbi pedig olyan folyamatokkal áll kapcsolatban, melyek a környezet szabályosságaiból eredő előrejelzésekkel (predikciókkal) összeférhetetlen események feldolgozását mutatják. Foglalkozunk e működések időskori változásaival is.

Pályázatok

OTKA K 115457 Gátlási folyamatok változása időskorban: előnyök és hátrányok
OTKA K 104462 Vizuális emlékezet és automatikus működés: szabályosságok megsértésének detekciója a látásban

Együttműködések

ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Semmelweis Egyetem