|   Küldés emailben

Társadalom és Kulturális Pszichológiai Kutatócsoport

Csoportvezető

Fülöp Márta, PhD, DSc, tudományos tanácsadó
Publikációk

Munkatársak

Kutatási témák

A csoport kutatóinak kutatási területei széleskörűen ölelik fel a szociálpszichológia és a kulturális pszichológia vizsgálódási területei, a kutatások több egymással egyenrangú fókuszba rendeződnek.

A csoport egyik kutatási fókusza a versengés kutatás. Ezen belül vizsgálja a versengés mentálhigiénés és szomatikus összefüggéseit, a versengés kulturális különbségeit.  Egy másik terület az állampolgáriság kutatása, amelyben jelenleg a társadalmi-politikai aktivitás meghatározóit és pedagógiai vonatkozásait vizsgálja fiatalok esetében kulturális összehasonlító vizsgálat keretében. A kulturális összehasonlító vizsgálatok a versengésen túl kiterjednek egy a külső megjelenés és az öltözködés munkahelyi versengésben és előmenetelben betöltött szerepének vizsgálatára, az én-konstrukciók kulturális meghatározottságára, a pénzügyi tudatosság szocializációjára.

A csoport egy másik kutatási területe a tehetségekkel kapcsolatos. A tehetség és versengés kutatások találkozási pontján azt kutatja, hogy milyen szerepet töltenek be a versenyek a tehetségesek életében, milyen pszichés összetevői vannak a csúcsteljesítménynek.

A tehetségkutatások keretében az egyik téma a képességvizsgálatok és a képességfejlesztés  online megoldásainak vizsgálata, különleges helyzetű tehetségek ellátásának 21. századi eszközeinek kidolgozása, új technológiák bevezetése a különleges tanulók inkluzív ellátásában, különös tekintettel az idegen nyelv tanulásra. A kulturális összehasonlító vizsgálatokkal köti össze a tehetség témát az ADHD fogalma, azonosítása és kezelése a különböző kultúrákban kutatási téma

Egy másik kutatási fókusz a narratív szociálpszichológia területe. Ennek keretében az egyik kutatási terület a nemzeti történelmi eseményekről beszámoló történetek szerepének a vizsgálata a nemzeti identitás konstrukciójában. A kutatás egyik célja a kollektív áldozati szerep narratív markereinek azonosítása, és ezek alapján annak felmérése, hogy magyar nemzeti identitásra milyen mértékben jellemző a kollektív áldozati szerep. A képesség alapú érzelmi intelligencia mérésére narratív elemzési eljárás kifejlesztve, illetve pszichológiai kutatásban felhasználható automatikus szövegelemzési eljárások fejlesztése.

A kutatócsoport társadalompszichológiai témái között szerepel a magyarországi pszichoanalízis, illetve a háború utáni pszichológia szakma- és társadalomtörténetének kutatása elsődleges források tükrében, női alkotói életpályák pszichobiográfiai módszerekkel történő feltárása és bemutatása, valamint a szexuális kisebbségek pszichológiai és társadalmi státuszának vizsgálata.

Együttműködések

Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Elméleti Pszichoanalízis doktori program
MTA TK Szociológiai Intézet
Oktatási Hivatal, TehetségKapu, TehetségTár
Budapesti Műszaki Egyetem Automatizálási Csoportja
Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet
Mensa HunagrIQa
University of Helsinki, Finnország
University of Ghent, Belgium
Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences
Freie Universitet, Berlin, Németország
English-At-Work, Dresden, Németország
University of Duisburg, Essen, Németország
Synscenter Refsnæs, Hillerod , Dánia
University of Sussex, Anglia
University of York, Anglia
University of Maryland, USA
Ontario Institute oof Education, University of Toronto, Kanada
University of South Australia, Ausztrália
American University of Beirut, Libanon
Nanyang Institute of Technology, Singapore
Massey University, Új Zéland

Pályázatok

2016-2019 Youth Activism, engagement and the development of new civic learning spaces. Leverhulme Foundation. Anglia.
2015-2018 The individual, situational and sociocultural determinants of psychologically and somatically healthy competition. OTKA (K-111 789) Projektvezető: Fülöp Márta
2014-2016 A pszi-tudások mint társadalmi diskurzusok – a humán tudományok a hatalmi viszonyok kontextusában. (OTKA)
2014-2017 A kollektív áldozati szerep vizsgálata a nemzeti identitás konstrukciójában, OTKA 109009
2014-2017 Lelki erőforrások és gyógyulás, OTKA 109187
2014-2017 Csecsemőkortól serdülőkorig: Epigenetikai változások a társas-érzelmi környezet hatására, OTKA 108882,
2014-2017 ISCH COST Action IS1210 2014-2017Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance
2012-2016 COST IS 1205, 2012-2016, A történelmi reprezentáció szociálpszichológiai dinamikája a kibővített Európában
Children’s Identity and Citizenship in Europe: Jean Monnet Academic Network
2013-2016 Öregedés a versengő társadalomban: a kockázatvállalást kísérő pszichofiziológiai folyamatok, OTKA (K 104332) pályázat. Projektvezető: Molnár Márk