|   Küldés emailben

ESR Laboratórium

Vezető:

Dr. Korecz László
E-mail: uh.atm.kttnull@olzsal.zcerok
Telefon: +36 1 438 1131


Munkatársak:

Dr. Klencsár Zoltán
Dr. Nagy Nóra Veronika
Dr. Rockenbauer Antal
Dr. Szigyártó Imola
Hollóné dr. Sitkei Eszter


Kutatási területek

Az Elektronspin Rezonancia Spektroszkópia laboratórium az 1970’es évek óta folyamatosan működő laboratórium. Ez idő alatt a kutatócsoport számos tématerületen folytatott kutatásokat hazai és külföldi együttműködések keretében, és széleskörű tapasztalatokat szerzett.

Az ESR spektroszkópia olyan anyagok vizsgálatára alkalmas, amelyek párosítatlan elektronnal rendelkeznek, vagyis paramágnesesek. Kevesen tudják, hogy az egyik leközismertebb anyag, az O2 molekula is paramágneses, de számos átmeneti- és lantanoida-fémion, valamint szabadgyök rendelkezik ilyen szabad elektronnal.

A mérés alapelve, hogy az elektron spin szerint degenerált energiaszintjeit a minta külső mágneses térbe helyezésével megszüntetjük, és az energiaszintek között átmenetet hozunk létre egy mikrohullámú sugárzással. Ezzel a módszerrel nagy érzékenységgel tudunk információt szerezni a párosítatlan elektron közvetlen környezetéről, amely az energiaszintek módosításán keresztül befolyásolja a spektrumot.

Kutatási területeink széles körét mutatja, hogy szerepel közöttük például átmeneti fémionok és szabad gyökök vizsgálata biológiai rendszerekben, ugyanúgy mint magas hőmérsékletű szupravezetők és fullrének mágneses tulajdonságainak, vagy akár történelmi mészkőszobrok eredetének vizsgálata.

A vizsgálatok nem csak a minták sokszínűségében, hanem a mérési megközelítésekben is különböznek. A hagyományos ESR mérés mellett lehetőség van „két-dimenziós” mérésekre, ahol a második dimenzió lehet a hőmérséklet, orientáció, idő, mikrohullámú teljesítmény és koncentráció / pH-, valamint ENDOR/TRIPLE egység is rendelkezésre áll.
A kutatócsoport érdeklődési területeit alapvetően az aktuális együttműködések határozzák meg, amelyeket szívesen bővítünk tovább az új igényeknek megfelelően.


Kutatási témák

 • Magas hőmérsékletű szupravezetők és fullerén bázisú molekulák mágneses tulajdonságainak vizsgálata ESR spektroszkópiával
 • Átmenetifémek bioligandumokkal képzett komplexeinek szerkezetmeghatározása „két-dimenziós” szimulációs módszerrel
 • Rövid élettartamú szabad gyökök vizsgálata biológiai rendszerkben
 • Átmeneti fémionok és bioaktív molekulák hatása foszfolipid kettősrétegekre
 • Mágneses tulajdonságok finom hangolása spinel oxidokban kémiai helyettesítéssel
 • Dinamikus jelenségek foszfortartalmú nitroxil gyökökben, termodinamikai paraméterek meghatározása ESR spektroszkópiáva

Műszerek, berendezések

 • X-sávú CW Bruker EleXsys 500 spektrométer
 • ENDOR/TRIPLE feltét
 • Rapid scan egység
 • UV-VIS száloptika
 • Egytengelyű goniométer
 • Cseppfolyós nitrogén hőmérsékletszabályozó

Együttműködések

 • Université de Provence, Marseille, Franciaország (foszfor-szubsztituált nitroxil szabad gyökök dinamikai tulajdonságainak vizsgálata)
 • Rosario University, Argentina (biológiai fontosságú mangán- és króm-vegyületek ESR-spektroszkópiai vizsgálata)
 • University of Antwerp, Antwerpen, Belgium (impulzus-ESR spektroszkópiai vizsgálatok)
 • Indian Institute of Science, Bangalore, India (ESR vizsgálatok, spin szonda és spinjelölés segítségével)

Oktatási tevékenység

 • Előadások és szakmai gyakorlatok a BMGE fizikus hallgatóinak
 • Előadások és szakmai gyakorlatok az ELTE fizikus hallgatóinak
 • Témalabor a BMGE fizikus és vegyész hallgatóinak
 • Laboratóriumi gyakorlat műanyag és száltechnológia mérnököknek