|   Küldés emailben

Spektroszkópiai Laboratórium

Vezető:

Dr. Biczók László
Email: uh.atm.kttnull@olzsal.kozcib
Telefon: +36 1 438 1100 mellék 516, 564


Munkatársak:

Dr. Bálint Szabolcs tud. munkatárs
Dr. Baranyai Péter tud. munkatárs
Harangozó József Gábor tud. segédmunkatárs
Hessz Dóra tud. segédmunkatárs
Dr. Kubinyi Miklós tud. tanácsadó
Dr. Miskolczy Zsombor tud. munkatárs
Dr. Megyesi Mónika tud. munkatárs
Dr. Keszthelyi Tamás tud. főmunkatárs

Kutatási területek

Fotokémia, szupramolekula képződés, önszerveződő rendszerek, fluoreszcencia spektroszkópia, fotobiológia


Kutatási témák

 • Fluoreszcens jelzőanyagok alkalmazási lehetőségei
 • Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben
 • Fototoxicitásban szerepet játszó reakciók
 • Alkaloidok fotokémiája és fotofizikája
 • Szupramolekuláris komplex képződés makrociklusos vegyületekkel
 • Ionos folyadékok micelle képzése
 • Mikrokörnyezet hatása a gerjesztett molekulák energiavesztésének sebességére
 • Molekulaszerkezet és a fluoreszcenciás sajátságok közötti kapcsolat
 • Fotokróm vegyületek sajátságait befolyásoló tényezők vizsgálata
 • Reakciókinetikai vizsgálatok biológiai fontosságú anyagokkal
 • Gyógyszerhatóanyag szállításban hasznosítható kölcsönhatások vizsgálata
 • Lumineszkáló fémkomplexek

Műszerek, berendezések

 • Fluoreszcencia élettartam mérő berendezés 50 ps időfelbontással
 • Nagyérzékenységű spektrofluoriméter
 • Foszforeszcencia spektrumot és élettartamot mérő egység
 • Megállított áramlásos kinetikai berendezés
 • Lézer villanófény fotolízis berendezés
 • HPLC
 • Potenciostát ciklikus voltammetria méréshez
 • Elektromos vezetőképesség mérő berendezés

Együttműködések

Laboratory of Complex Polymer Systems, CNRS East Paris Institute of Chemistry and Materials Science, Franciaország