Alvási Oszcillációk Kutatócsoport

Kutatási témák

Az alvás az állatvilágban általános, élethez nélkülözhetetlen jelenség, szerepe van az idegsejtek homeosztázisának fenntartásában, valamint az emléknyomok rögzülésében.  Az alvás mélységétől függően többféle ritmus dominálja az EEG-t. Ezek közül az alvási orsók 10-15 Hz frekvenciájú, 1-3 s hosszú tranziens oszcillációk, jellemzően a lassú hullámú alvás 2. stádiumában jelentkeznek, előfordulásuk több kognitív és memória paraméterrel korrelál.

Csoportunk ezen oszcillációk keletkezését és funkcionális jelentőségét vizsgálja sejt- és populációs szinten. Módszereink közé tartoznak a sok, egyedi idegsejt szimultán aktivitásának mérésére alkalmas szilikon elektródos elvezetések, az egyes sejttípusok szelektív aktiválására / inaktiválására alkalmas optogenetikai technikák, valamint az eredmények hátterét feltáró analízis és modellek.

Pályázatok

KTIA-NAP13-2-2014-0016  A talamokortikális rendszer populációs vizsgálata alvási orsó oszcillációk alatt
K119650 A kérgi visszacsatolás hatása a talamokortikális aktivitásra

Együttműködések

MTA KOKI
MTA MFA

Vezető

Barthó Péter Lóránd

Munkatársak

2018-10-11T09:38:24+00:00 2018. április 11.|Kutatócsoportok|
X