Pszichobiológiai Kutatócsoport

Kutatási témák

Mára széles körben elfogadott, hogy bármely faj, így az ember viselkedését is nagyban meghatározza az a környezet, amelyhez evolúciós léptékben alkalmazkodott. Egyre több tudományos bizonyíték szól amellett, hogy a kutyák számos vonatkozásban kisgyermek-szerű társas kommunikációs készségekkel rendelkeznek és ez a háziasítás évezredei során az emberrel megosztott közös környezethez való alkalmazkodásnak köszönhető. Bár a kutya és ember értelmi működése nyilvánvalóan nagyon eltér egymástól, a csoport kutatásainak célja annak feltárása, hogy a kutya és az ember (gyerek) között megfigyelhető „felszínes” viselkedési hasonlóságok hátterében, az értelmi működés rejtett szabályzó szintjein (idegrendszeri aktivitás, hormonális és genetikai szabályozás) milyen hasonlóságok figyelhetők meg. A vizsgálatok során a hagyományos viselkedési megfigyeléseket modern idegtudományi módszerek (agyi képalkotó eljárások, idegrendszeri aktivitás mérése) és a környezeti tényezők génműködésre gyakorolt hatásának elemzése egészíti ki. A kutatás eredményei közelebb vihetnek minket ahhoz, hogy megértsük azokat a rejtett szabályozó folyamatokat, amelyek a kutya és az ember sajátos társas-értelmi képességeinek kialakulásában szerepet játszanak.

Pályázatok

OTKA K 112138 -Kutya és ember társas kognitív mechanizmusainak összehasonlító vizsgálata új módszerekkel.

MTA FIKU -A szociális kategorizáció szerepe a társas tanulási folyamatokban.

OTKA PD 121038 -A dajkabeszédre való reaktivitás összehasonlító vizsgálata kutyán és emberen

Bial Foundation -Az oxytocin rendszer külső ingerekkel való stimulálásának hatása a kutya társas készségeire.

MTA PD -A kutya, mint az autizmus társas-kognitív sajátosságainak modellje

Együttműködések

ELTE Etológia Tanszék

ELTE PPK Pszichológiai Intézet

Semmelweis Egyetem

Alexandru Ioan Cuza University, Románia

University of Helsinki Finnország

Messerli Institute Vienna, Ausztria

Vezető

Topál József

Munkatársak

2018-06-27T14:33:46+00:00 2018. április 11.|Kutatócsoportok|
X