|   Küldés emailben

Kutatás

Az Anyag- és Környezetkémiai Intézetben funkcionális és szerkezeti anyagok, mikro- és nanoszerkezetű felületi rétegek, valamint szilárd/folyadék határfelületek kémiai összetételét, szerkezetét, tulajdonságait és előállítási módszereit, valamint az ezek közötti kapcsolatok egyes részleteit tanulmányozzák. Kutatásokat folytatnak továbbá a környezetterhelést csökkentő eljárások és módszerek kifejlesztésére, valamint egyes légkörben lezajló kémiai folyamatok értelmezésére. Feltárják az újszerű energiatárolási, átalakítási módszerek kidolgozásának és a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit is.

Az Enzimológiai Intézetben számos tudományterületet átfogó, interdiszciplináris kutatások folynak, melyek átölelik a biológia, fizika, kémia valamint az informatika tudományát is. A kutatóhelyen részben szerkezeti biológiai alapkutatások folynak, melyek lehetővé teszik a fiziológiás és patofiziológiás folyamatok sejt, illetve molekula szintű értelmezését, másrészt a szerkezeti biológia mellett folyamatosan bővül a kutatási tevékenység a komplex biológiai folyamatok megértését célzó rendszerbiológia irányába a proteomika és a bioinformatika lehetőségeinek kihasználásával. Továbbá felfedező kutatások a gyógyszerhatások molekuláris szintű biológiai alapjainak vizsgálatára, valamint kísérleti fejlesztések új, hatékony és biztonságos gyógyszerek létrehozása érdekében.

A Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet fő funkciója a pszichológiai és a hozzá kapcsolódó idegtudományi alapkutatás. A vizsgálatok kiterjednek a társadalom-, összehasonlító kulturális-, kognitív-, és fejlődéspszichológia, valamint a pszichofiziológia területeire. Az intézet kutatói korszerű pszichológiai és idegtudományi kutatási módszerek meghonosításán és fejlesztésén is dolgoznak, és együttműködnek más természet- és társadalomtudományi területekkel.

A Szerves Kémiai Intézet kutatási tevékenysége a szerves molekulák szintézisét, szerkezetkutatását és elméleti vizsgálatát egyaránt magába foglalja. A szintetikus tevékenység elsősorban heterociklusos vegyületek, szénhidrátok, polimerek körére, valamint újszerű módszerek (pl. organokatalízis, szupramolekuláris szintézis) kidolgozására összpontosul. Az intézetben folyó NMR- spektroszkópiás, tömegspektrometriás és egykristály diffrakciós kutatások sokoldalú közelítést nyújtanak a szerves molekulák pontos szerkezetének meghatározásához. A szerkezet és reakciómechanizmusok megértése céljából magas szintű elméleti kutatás is folyik.