|   Küldés emailben

Eszközök – Környezetkémiai és Katalízis Osztály

 • Röntgen pordiffraktométer Anton-Paar magashőmérsékletű kamrával (1200°C) in-situ vizsgálatokhoz kontrollált gáz atmoszférában vagy vákuumban
 • FT-IR spektrofotométerek vákuum cellával és nagynyomású (100 bar), magas hőmérsékleteű DRIFT cellával
 • A DRIFT cella tömegspektrométerhez kapcsolódik és átfolyórendszerű katalitikus reaktorként használható
 • Katalizátorok in-situ előkezelés utáni FT-IR vizsgálata vákuumban vagy különböző gázatmoszférában
 • A katalitikus folyamatok operando DRIFT vizsgálata
 • Savasság meghatározása piridine adszorpcióval
 • TEOM® Series 1500 PMA Reaction Kinetics Analyser, Ruprecht & Pataschnick Co., Shimadzu GC-MS rendszerhez kapcsolva
 • Mikroreaktor nagy felbontású oszcilláló mikromérleggel
 • Tömegváltozások közvetlen mérése gáz-szilárd reakciókban
 • Kokszosodás okozta katalizátorfáradás in-situ vizsgálata
 • Katalizátorok mérgeződésének vizsgálata
 • Savasság meghatározása
 • Katalizátor jellemzése: TPD, TPR, TPO
 • Diffúzió, reakció-és adszorpciós kinetika tanulmányozása
 •  Frekvencia-válasz rendszer gáz adszorpciós folyamatok sebesség-spektroszkópiai jellemzésére 
 • Volumetrikus gáz adszorpciós rendszer, adszorpciós izoterma, fajlagos felület és porozitás mérésére
 • Atomabszorpciós spektrofotométer (Varian) katalizátorok kémiai összetételének meghatározására
 • Gázkromatográf (Agilent 7890, Hewlett-Packard 5880A)
 • Nagynyomású folyadékkromatográf (Agilent 1200)
 • Fluorométer (Shimadzu RF-5000)
 • Excimer lézerek (EMG-101, LPX-105, Compex-201)
 • Nd:YAG lézer + festéklézer + frekvencia-kétszerező
 • Hűtő/fűtő keringető szivattyú (Julabo F81, Julabo HT6– C2)
 • Lézer villanófény fotolízis spektrométer, részei: excimer lézer, xenon fényforrás, oszcilloszkóp, monokromátor, deutérium lámpa + tápegység, cirkulátor
 • UV-C spektrométer
 • Villanó Xe lámpa + tápegység
 • Nagynyomású fotolízis cella
 • Kvantumfotométer
 • Mikrohullámú generátorok
 • Monokromátorok
 • Nagyfeszültségű tápegységek
 • Nanoszekundum spektrométer + sokcsatornás analizátor
 • Vákuumszivattyúk
 • Tárolós oszcilloszkópok