|   Küldés emailben

SZAKÉRTELEMTÁR – Környezetvédelmi Laboratórium

Laboratóriumunk technológiai és analitikai kutatásokkal foglalkozik. Tevékenységi körében szolgáltatásainak széles spektrumával áll megbízói rendelkezésére. Laboratóriumunk a környezetvédelmi analitika területén a Nemzeti Akkreditáló Testület által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált vizsgáló laboratórium. Akkreditálási okirat száma: NAT-1-1378/2009.

Környezetvédelmi analitika

Kapcsolattartó vezető kutatók: Horváth Tibor, Lengyel Béla, Sándor ZoltánA Laboratórium akkreditált vizsgálati területei a következők:

 • Különböző víztípusok (ivóvíz, felszíni és felszín alatti víz, ipari víz, szennyvíz) kémiai vizsgálata
 • Szennyvíziszapok, talajok, hulladékok, valamint kivonataik környezetvédelmi analitikai vizsgálata, valamint vizsgálatra történő előkészítése

Fagyálló motorhűtő folyadékok fizikai-kémiai és korróziós vizsgálata

Kapcsolattartó vezető kutatók: Horváth Tibor, Lengyel BélaKapcsolódó analitikai vizsgálati módszerek:

 • Potenciometria
 • Gravimetria
 • Korróziós vizsgálatok
 • UV-VIS spektrofotometria
 • HPLC, LC-MS, GC, GC-MS
 • ICP-OES

Kármentesítés, hulladékkezelési technológiák kidolgozása

Kapcsolattartó vezető kutató: Horváth TiborNéhány példa lezárt, illetve folyamatban lévő projektjeinkből versenyképes technológiák kidolgozására:

 • Poliklórozott bifenilek (PCB-k), poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és furánok (PCDD-k és PVDF-ek) ártalmatlanítására katalitikus hidrogénezéssel vagy mérsékelt hőmérsékletű termikus módszerrel
 • Szennyvíziszap ártalmatlanítására és kalorikus értékének hasznosítására újszerű, dinamikus módszerrel
 • Új, folyamatos kijelzésű, többcsatornás cianid monitoring rendszerek tervezése és gyártása munkaterek légterének és technológiai vizeknek az analízisére
 • Napenergiával végzett sótalanítás
 • Szoláris víztisztítás

Korrózióvédelem

Kapcsolattartó vezető kutatók: Lengyel Béla, Horváth Tibor

 • Festékbevonatok fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata
 • Korróziós károk okainak felderítése és eljárások kidolgozása azok megelőzésére
 • Gravimetrikus és elektrokémiai korróziós vizsgálatok
 • Inhibitorok hatásvizsgálata
 • Inhibitor-kompozíciók kidolgozása fagyálló és hűtővíz rendszerekhez