|   Küldés emailben

SZAKÉRTELEMTÁR – Polimerfizikai Osztály

Osztályunk szerves egységben dolgozik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Műanyag- és Gumiipari Laboratóriumával.

Polimerek degradációja és stabilizálása

Kapcsolattartó vezető kutatók: Pukánszky Béla, Földes Enikő

A polimerek degradációját és stabilitását meghatározó tényezőket tanulmányozzuk alap- és alkalmazott kutatási szinten. Vizsgáljuk a feldolgozási és alkalmazási körülmények, továbbá a különböző adalékok és adalékrendszerek hatását a polimerek stabilitására. Összefüggéseket állapítunk meg a degradáció során lejátszódó kémiai folyamatok és a polimer kémiai, fizikai, reológiai és szilárdsági jellemzőinek változása között. Elemezzük az adalékok hatékonyságát befolyásoló kémiai és fizikai tényezőket. A feltárt elméleti összefüggések segítségével optimális adalék receptúrákat dolgozunk ki gyakorlati problé­mák megoldásához. A kutatásban résztvevő partnerek: Clariant, TVK.

Heterogén polimer rendszerek szerkezet-tulajdonság összefüggései

Kapcsolattartó vezető kutatók: Pukánszky Béla, Bódiné Fekete Erika, Móczó János

Különböző polimer keverékekben, továbbá töltőanyagokkal társított polimer rendszerekben tanulmányozzuk a komponensek típusa és mennyisége, valamint a komponensek közötti kölcsönhatások és a rendszer tulajdonságai közötti összefüggéseket. Elemezzük a kölcsönhatásokat meghatározó tényezőket, valamint azok szerepét az összetett rendszer jellemzőiben. A határfelületi kölcsönhatások jellemzéséhez vizsgáljuk a polimerek és töltőanyagok felületi jellemzőit (peremszögmérés, inverz gázkromatográfia, IR). A töltőanyagok felületének módosításával befolyásoljuk a kompozit jellemzőit. Tanulmányozzuk a mikro- és makro-mechanikai deformációkat és az azokat befolyásoló tényezőket. A kutatásba bevont polimerek skálája széles; a töltőanyagok típusa és szemcsemérete is tág határok között változik: a mikroméretű „szokásos” töltőanyagoktól (pl.: CaCO 3 , talkum) a nanoméretű részecskékig (pl.: SiO 2 , ZnO). Vizsgáljuk a rétegszilikát nanokompozitok szerkezete és a kompetitív kölcsönhatások közötti összefüggéseket. Természetes töltőanyagokat (pl.: fűrészpor) tartalmazó polimer kompozitok tanulmányozása is részét képezi a kutatásnak. Az alapkutatás során feltárt általános összefüggések segítségével speciális célokra alkalmas összetett rendszereket dolgozunk ki. A kutatásban résztvevő partnerek: TVK, Ongropack, Clopay, The University of Twente, Enschede, The Netherlands, Inha University, Inchon, Korea, Polymer Institute, Slovak Academy of Sciences, Dunastyr Zrt., Airsec-Süd Chemie, University of Pisa, Pisa, Italy.

Speciális polimerek előállítása

Kapcsolattartó vezető kutató: Pukánszky Béla

A kutatás alapvetően két témacsoportba sorolható: polimerek szintetizálása és kémiai mó­dosítása. A polimerek szintetizálása során érsebészeti célra alkalmas poliutetán elasztomerek kidolgozásával foglalkozunk. A polimerek kémiai módosítása kiterjed a poliolefinekbe történő funkciós csoportok beépítésétől (pl.: módosítás maleinsav-anhidriddel) a természetes polimerek (pl.: cellulóz) módosításáig. A célra orientált alkalmazott kutatásokat és fejlesztési munkákat alapkutatásokkal alapozzuk meg. A kutatásban résztvevő partnerek: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar.

Polimerek kristályosodása és kristályos szerkezete

Kapcsolattartó vezető kutató: Pukánszky Béla

Nagy hagyományokkal rendelkezünk a poliolefinek kristályosodásának és az azt befolyásoló tényezők tanulmányozásában. Kiemelkedő eredményeket értünk el az izotaktikus polipropilén kristályos szerkezetének módosításában. Speciális adalékok alkalmazásával módosítjuk a polipropilén morfológiáját, ami jelentősen befolyásolja a polimer jellemzőit, mint pl.: átlátszóság, mechanikai szilárdság, ütésállóság. A kutatásban résztvevő partnerek: InnoComp, TVK, Ciba Speciality Chemicals, Borealis.

Speciális módszerek:

  • Peremszögmérés
  • Inverz gázkromatográfia
  • Polimer alapú rendszerek deformációs folyamatainak vizsgálata (akusztikus emisszió, térfogati deformáció)
  • Gázáteresztés (oxigén, nitrogén)
  • Termikus analízis (DSC, TGA, DMTA)
  • Polimerek reológiai vizsgálata (dinamikus és kapillár viszkoziméter, oldatviszkozitás, MFI)
  • Optikai mikroszkópia
  • Műszerezett törésvizsgálat