keo
  |   Küldés emailben

Műszercentrum

Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont

Helyszín: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

Munkatársak

Műszercentrum vezetője: Szabó Pál uh.atm.kttnull@lap.obazs
MS munkatárs: Gömöry Ágnes uh.atm.kttnull@senga.yromog
NMR munkatárs: Lejtoviczné Egyed Orsolya uh.atm.kttnull@aylosro.deyge

A kapcsolódó kutatócsoportok elérhetősége


MS Metabolomika kutatócsoport: Szabó Pál uh.atm.kttnull@lap.obazs
NMR kutatócsoport: Tőke Orsolya uh.atm.kttnull@aylosro.ekot
SXRD kutatócsoport: Bombicz Petra uh.atm.kttnull@artep.zcibmob

Bemutatkozás

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont (TTK) működésében, és ezen belül a nagyműszeres kutatások finanszírozásával kapcsolatban lényeges változásokra került sor a 2013. évben. Az MTA TTK keretén belül létrejött a Műszercentrum, amely számos nagyműszert és az ezek üzemeltetéséhez szükséges szakembereket integrálta. Ennek révén komplex, különböző nagyműszeres módszerek alkalmazását igénylő problémák megoldása is lehetővé vált. A Műszercentrumban jelenleg öt tömegspektrométer, két NMR berendezés és egy egykristály röntgendiffraktométer üzemel. Ettől függetlenül a műszerorientált kutatócsoportok a továbbiakban is működnek, elsődleges feladatuk magas szintű tudományos kutatások folytatása.

A meglévő kutatási infrastruktúra

A Műszercentrum szerkezetkutatási műszeregyüttese öt eltérő felhasználású célú tömegspektrométert (Q-TOF, Q-TRAP, QQQ), valamint oldat- és szilárdfázisú vizsgálatokra alkalmas két (400 és 600 MHz-es) NMR spektrométert, illetve egy nagyfelbontású, molekula- és kristályszerkezet meghatározásra alkalmas egykristály röntgen diffraktométert foglal magába.

A nagy teljesítőképességű műszeregyüttes, az azt működtető tapasztalt munkatársak, valamint a Műszercentrumhoz szervesen kapcsolódó nemzetközileg is elismert kutatócsoportok együtt biztosítják a magas színvonalú működést. Így ez a koncentrált kutatási infrastruktúra alkalmas az élettelen természettudományok és az élettudományok számos területén egyaránt nélkülözhetetlen szerkezeti és analitikai kémiai, biokémiai és biológiai kutatások és vizsgálatok magas szintű végrehajtásra. Emellett, a Műszercentrum egyetemekkel együttműködve, korszerű műszeres hátteret biztosít graduális és posztgraduális oktatásra.

A Műszercentrum jelentősége a tudományos kutatás és fejlesztés, illetve a felsőoktatás számára

A hazai kutatási infrastruktúrák jellemzője, a szétforgácsolódó, elszórt kutatási kapacitások megléte. Az MTA TTK Műszercentrum ezzel ellentétben egy olyan integrált kutatási kompetencia központként jelenik meg a hazai kutatási infrastruktúrák között, mely képes átfogó módon nyújtani azokat a magas színvonalú szerkezeti kémiai és szerkezeti biológiai vizsgálatokat, melyek az élettelen természettudományok és az élettudományok számos területéhez nélkülözhetetlenek. Az MTA TTK, mint anyaintézmény ilyen célú kiszolgálásán túl, a Műszercentrum a partnerintézményei és ipari kapcsolatai révén, országosan is hozzájárul az alapkutatási továbbá a kis- és középvállalkozásokban zajló K+F tevékenységhez. Ezen kívül a legnagyobb budapesti egyetemekkel (ELTE, BME, SE) együttműködve korszerű műszeres hátteret biztosít graduális és posztgraduális oktatásra.

NYÚJTOTT FŐBB SZOLGÁLTATÁSOK

Hozzáférés külső használók számára

Az igénybevétel általános elvei

Az MTA TTK anyagi hozzájárulásával, az akadémiai, egyetemi és a nonprofit szférából érkező tudományos feladatok esetén a felhasználók kedvező műszerhasználati díj ellenében juthatnak hozzá a KI műszereihez. Rutin vizsgálatok esetén ugyanakkor, a megrendelő nem vesz részt a munkában. Ilyenkor a fizetett összeg a műszerhasználati díjon túl, munkadíj-hozzájárulást is tartalmaz. Abban az esetben, ha egy feladat ipari vagy piacorientált megbízás része, minden esetben a teljes árat kell megfizetni.

A külső felhasználók részére szolgáló aktuális felhasználási szabályzat

Nyújtott főbb szolgáltatások

 • Tömegspektrometriás (MS), NMR és röntgen egykristály diffraktometriás (SXRD) szerkezetvizsgálati szolgáltatások, tömegspektrometriás kvantitatív vizsgálatok, proteomikai vizsgálatok és szakmai tanácsadás.
 • Pontos molekulatömeg-mérés, összegképlet igazolás, szerkezetazonosítás.
 • Szerves, fémorganikus és komplex vegyületek kristályainak vizsgálata, polimorfok szerkezetének meghatározása valamint levegőérzékeny anyagok (akár oxigén vagy nedvesség érzékeny) molekula- és kristályszerkezetének meghatározása. Királis anyagokban elegendő nagy rendszámú elem jelenléte esetén az abszolút konfiguráció is meghatározható. Kisméretű, gyengén szóró, rendezetlen anyagok is vizsgálhatók és szerkezetük eredményesen meghatározható.
 • Gyógyszermolekulák és metabolitjaik minőségi és mennyiségi meghatározása, szennyezésprofil vizsgálat. Tömegspektrometriás proteomikai szolgáltatások, emésztéses („bottom-up”) proteomikai vizsgálatok és fehérjék helyspecifikus glikozilációs mintázatának feltérképezése.

 Berendezések

Fejlesztések, felújítások

A műszeregyüttes nagy költségigényű folyamatos karbantartásán túl, 2013-ban felújításra került a nagyfelbontású tömegspektrométer MALDI ionforrása és beszerzésre került egy nagy érzékenységű tandem tömegspektrométer. Továbbá, a berendezések 2013-2014 időszakban új telephelyre (MTA TTK Q2 épület) költöztek.

Hazai partnerszervezetek

 1. Az MTA TTK intézetei: Szerves Kémiai Intézet (pl.: Lendület Organokatalízis Csoport), Enzimológia Intézet, publikációkban megjelenő közös kutatások a gyógyszerkémia, peptidkémia, proteomika, metabolomika területén. Több mint 10 éve, folyamatos.
 2. Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet (pl.: Lendület Katalízis és szerves szintézis Csoport), publikációkban megjelenő közös kutatások a gyógyszerkémia, peptidkémia területén. Több mint 10 éve, folyamatos.
 3. Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi és Általános Orvostudományi Kar, publikációkban megjelenő közös kutatások a gyógyszerkémia, metabolomika, proteomika, területén. Több mint 10 éve, folyamatos.
 4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, publikációkban megjelenő közös kutatások a szerkezeti szerves, elemorganikus és komplex vegyületek területén. Több mint 10 éve, folyamatos.
 5. Richter Gedeon NyRt., publikációkban megjelenő közös kutatások a gyógyszerkémia területén. Több mint 10 éve, folyamatos.

 A Műszercentrum a hazai partnerek mellett, több külföldi szervezettel is kapcsolatban áll formális és informális kutatási együttműködések révén. Ezek a következők:

 • Università Degli Studi di Palermo, Nagyműszeres központ, Palermo, Olaszország, közös kutatások a tömegspektrometria területén, 2001 óta
 • Karlsruhe Institute of Technology (KIT), publikációkban megjelenő közös kutatások a szerkezetkutatás területén, 2001 óta
 • Technical University Bergakademie Freiberg, több évtizedre visszatekintő kutatások a diffrakciós szerkezetkutatásban.