Borgos Anna

Elérhetőségek

Telefonszám: +36 1 382 6811
Intézet: Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Csoport: Narratív és Történeti Pszichológiai Kutatócsoport
Iroda: D4.05B
Beosztás: tudományos munkatárs

Önéletrajz

Tanulmányok:

2013–2015: Tanácsadó szakpszichológus képzés, szakpszichológus diploma, ELTE PPK
2005: Doktori fokozat megszerzése (summa cum laude minősítéssel), Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet
1999–2002: Pécsi Tudományegyetem, Elméleti Pszichoanalízis doktori program
1998–1999: Közép-európai Egyetem, Gender and Culture Program MA
1992–1998: ELTE BTK pszichológia szak, szociálpszichológia szakirány MA
1995-1997: ELTE BTK Kulturális antropológia szak; ELTE BTK Történeti antropológia program

Munkahelyek:

2007– Tudományos munkatárs, MTA Pszichológiai Kutatóintézete Társadalomlélektani Osztály, (2012-től MTA TTK KPI Kulturális Összehasonlító Pszichológiai Csoport, 2014-től Társadalom- és Kulturális Pszichológiai Csoport)

2006–2007: Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas, Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet.

2003–2005: Tudományos segédmunkatárs, MTA Pszichológiai Kutatóintézete Társadalomlélektani Osztály.

2001–2002: Fiatal kutatói ösztöndíjas, MTA Pszichológiai Kutatóintézete Társadalomlélektani Osztály.

1999: Pszichológus, Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó.

Folyóirat-szerkesztés:

 • 1999 – Thalassa (2011-től Imágó Budapest), 2015- főszerkesztő
 • 2000-2009: Café Bábel (szerkesztő)
 • 2012-2014: Journal of Lesbian Studies (szerkesztőbizottsági tag)

Ösztöndíjak:

 • 2015: NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, alkotói támogatás
 • 2014. május: senior fellowship, Collegium Hungaricum, Bécs
 • 2012. június: Marion Dönhoff Stiftung, Berlin;
 • 2011 márc.-júl.: junior fellowship, Collegium Budapest;
 • 2009-2011: Bolyai János kutatói ösztöndíj;
 • 2006–2007: Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj;
 • 2005–2006: az Oktatási Minisztérium posztdoktori kutatói ösztöndíja;
 • 2003: a Soros Alapítvány ösztöndíja Mérei Ferenc életművének kutatásához;
 • 2001–2002: Fiatal kutatói ösztöndíj, MTA Pszichológiai Kutatóintézete;
 • 2000: MTA-Sasakawa Young Leaders Fellowship.

Oktatási tevékenység

2017-től : Óraadó, ELTE Társadalmi Nemek Tanulmánya mesterképzés
Kurzus: Társadalmi nemek a magyar irodalomban – szerepek, szerzők, szövegek

2016-tól: Óraadó, ELTE Tanácsadó Szakpszichológus képzés, család- és párkapcsolati tanácsadás specializáció
Kurzus: LMBT kliensek, párok, családok

2011-2014: Óraadó, Károli Gáspár Református Egyetem Szociálpszichológiai és Interkulturális Tanszék.
Kurzusok:
Szociálpszichológia 1, 2, 3 gyakorlatok nappali és levelező hallgatóknak.
Psychology and Gender (angol nyelvű Erasmus-kurzus)
A nemi szerepek pszichológiája
Szociálpszichológia műhelymunka
Szakdolgozati konzultáció

2008-tól: Óraadó, PTE BTK Elméleti Pszichoanalízis doktori program.
Kurzus: Nőiség, szexualitás, hisztéria: klasszikus és újabb pszichoanalitikus olvasatok

Kutatási témák

Főbb kutatási területek: A magyarországi pszichoanalízis szakma- és társadalomtörténete; Női alkotói életpályák pszichobiográfiai vizsgálata; A szexuális kisebbségek pszichológiai és társadalmi státusza.

2018–  „Társadalmi egyenlőtlenségek és előítéletek a pszi-tudományok tükrében Magyarországon”. Saját vezetésű OTKA-kutatás.

2014–2017: „A pszi-tudások mint társadalmi diskurzusok – a humán tudományok a hatalmi viszonyok kontextusában”. Saját vezetésű OTKA-kutatás. „Psycho-Politics. The Cross-Sections of Science and Ideology in the History of Psy-Sciences” c. nemzetközi konferencia szervezése.
http://www.imagoegyesulet.hu/tartalom.php?kategoria=4&azonosito=165

2008–2013: „A pszichoanalízis mint a humán tudományok egyik paradigmája – történeti és elméleti vizsgálódások”. OTKA-kutatás. Témavezető: Erős Ferenc.

2009–2011: Gyógyító kapcsolat és nemi szerep összefüggései. Témavezető: Csabai Márta.

2008–2011: Irodalmi és női szerepek a Nyugat folyóiratban.

2003–2005: Szerzőként és szerkesztőként részvétel a Mérei élet–mű című, Mérei Ferenc pályáját feldolgozó tanulmánykötet elkészítésében és az ezt megalapozó kutatásban.

2003–2005: „Névváltozás vagy kórképváltozás? A pszichoszomatikus betegségkategóriák átalakulását befolyásoló társadalomlélektani tényezők”. OTKA-kutatás. Témavezető: Csabai Márta. Részvétel a kutatáshoz kapcsolódó „Tünetek és történetek. A szomatizáció társadalmi és művészeti olvasatai” című konferencia szervezésében.

2000–2002: „A testtel kapcsolatos reprezentációk szerepe az identitás szerveződésében”. OTKA-kutatás. Témavezető: Erős Ferenc.

Publikációs lista

Publikációs lista
X